Bejegyzés

Cserkészet az FJK-n

Idén először nemcsak kiállítással, hanem önálló szekcióval is bemutatkozott a cserkészet az Fiatalok Jézusért Konferencián. Az érdeklődők megtudhattak 13+1 dolgot, amit mindig is tudni akartak a cserkészetről, de soha nem mertek megkérdezni, és azt is, mire jó a cserkészet Jézusnak, és mire lehet jó nekik.

A szekció szomszédságában gyerekfoglalkozást is tartottunk.

Az FJK jó lehetőség volt arra is, hogy Palotás Kristóffal, az unió új ifjúsági vezetőjével beszélgessünk a cserkészet növekedési lehetőségeiről. Hálásan köszönjük a lehetőséget az FJK szervezőinek!

Akiknek a szekció témái felkeltették az érdeklődését, de most lemaradtak róla, jó hírünk van! A március 5-i országos tisztviselő továbbképzésen is ott leszünk, kibővített tematikával:

– Mitől a legerőteljesebb ifjúsági misszió a cserkészet a Hetednapi Adventista Egyházban világszerte?

– Hogyan lehet a cserkészet a legerőteljesebb ifjúsági misszió a Te gyülekezetedben is?

H. M.

Országos adventista cserkészvezetői találkozó

Hangyaboly 2016

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adventista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepeljék a szombatot, majd beszámoljanak egymásnak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. A bevezető imát ének és lelkiismeret-vizsgálat követte. Miután szembesítettük magunkat azzal, hogy milyen területeken nem sikerült megtartanunk a cserkésztörvényt, kértük Isten bocsánatát és segítségét. Ezután kiscsoportokban megosztottuk egymással nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére egy rövid túrát terveztünk a közeli hegyekbe, hogy testközelből csodálhassuk Isten teremtését, de az eső eltántorított bennünket, és inkább Bekő Zoli cserkésztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidolgozott társasjátékát választottuk. A kerettörténet az apostolok korába vitt minket. Az egyes csapatoknak a szentírásismeretük jutalmául kapott dénárokkal kellett finanszírozniuk korántsem veszélytelen missziós útjaikat, és elterjeszteniük az evangéliumot „a föld végső határáig”.

A késői ebédet követő áhítat során a kiosztott igéket párosítottuk azok lehetséges, életünkre vonatkozó, irányt mutató magyarázataival, és beszélgettünk róluk.

Miután az áhítat végén bezártuk a szombatot, kezdetét vette a munka. Először Kassai Csaba, a budapesti központú Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkészcsapat parancsnoka, majd a nagykanizsai központú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat vezetősége ismertette az elmúlt év tevékenységeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. rendszeresen szolgál az unió és a DET központi rendezvényein: a Margit-szigeti „Gyere, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő konferencián, valamint az „A” gyülekezet meghívására az ottani gyerekek körében kezd munkába, támogatva ezzel az ott indult Tesz-vesz gyülekezeti programot. Az NLF a középiskolás és egyetemista korosztályba tartozó, elsősorban nem adventista hátterű fiatalok és a szüleik körében kifejtett kreatív missziós tevékenységével tűnik ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, amely szombat délutánonként vonzza a kicsiket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkészlakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 1300 nem adventista cserkésszel, ahogy arról az AdventInfo szeptemberi számában már beszámoltunk. Kassai Csaba altáborparancsnoki minőségében megköszönte mindenkinek a fantasztikus, segítőkész munkáját.

Ezután Matlák Timi, a TET területén működő Michnay László (ML) cserkészcsapat parancsnoka számolt be a bózsvai fürkésztáborral közös programjukon szerzett tapasztalatokról.

A takarodóig fennmaradt időben a HJF és az NLF vezetői egyeztettek a jövő évi közös táborukról Mena János táborparancsnok vezetésével. Az ML jövőre előreláthatólag a IX. (észak-alföldi) cserkészkerület nagytáborában vesz részt.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a Tábortűz szeptemberben megválasztott elnökeként adott áttekintést a Magyar Cserkészszövetségen belül idén létrehozott adventista lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Erről az AdventInfo novemberi számában olvashattak bővebben a testvérek.) Ennek kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó fórumain való esetleges szombati részvétel lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte. Matlák Timi és Rácz Béla ismertette ennek a tagságával több megyét lefedő csapatnak az életét kísérő szervezési nehézségeket, és az ennek ellenére elért sikereiket, a működő és alakuló őrsöket, a tavaszi csapathétvégét és a nyári tábort. Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig összehívni mindazokat, akik ennek valaha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhárom csapatot érintő rövid és középtávú tervekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szervezésében tervezett cserkész szombatokról, a 2018-ban Magyarországon rendezett közép-európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben és Csehországban rendezett divíziós nagytáborokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jézusért Konferencia egyik cserkész szervezőjeként ismertette az FJK szombat délutánján egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves elfogyasztása és a helyszínül szolgáló budakalászi cserkészház eredeti állapotba történő visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni – köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jézusért.

H. M.

Cserkész Lelki napok Nagykanizsán

Kis közösségünk ismét együtt töltött egy rövid hétvégi alkalmat 2016. december 9–10. között. Programunkban megvalósult több közösségépítő játék, értékfilmnézés és az arról való elmélkedés, imaóra, éneklés, bibliai activity magas fokon, gyaloglás a friss levegőn és nem utolsó sorban beszélgetés „A forgószélben megszólaló Úr”-ról.

Igazán tartalmas és vidám napjaink voltak, és Zala több pontjából érkeztek résztvevő barátok, cserkészek. Bizton állíthatom, hogy mindannyiunknak feltöltődést jelentett. Várjuk már a következő alkalmat! 

Tóth Eszter

Egy hét Mátyás udvarában

A Michnay László Cserkészcsapat táborának krónikája

A hajdúhadházi 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat idei táborát a Telkibánya közelében található Gúnya-kút táborhelyen rendezte meg 2016. július 12-től 20-ig. A Zemplén-hegységben található táborhely egy olyan tájegységben található, amely különleges lehetőséget kínál a magyar történelem megismerésére, hiszen történelmi emlékekben gazdag vidék. A tábor ideje alatt a mintegy negyven gyermek és fiatal számára lehetőség nyílt arra, hogy bepillantást nyerjenek a Mátyás király életéhez kötődő mondákba, mesékbe, valamint belecsöppenhettek abba a korba, amelyben ő uralkodott.

A táborozók a kerettörténeten keresztül részesei lehettek a legendás királyválasztásnak, Mátyás király népe körében való álruhás megjelenéseinek, Beatrix királynéval való pompás menyegzőjének és a róla szóló tanulságos mondák megelevenedésének. „Bízunk benne, hogy a Mátyáshoz köthető mesék és legendák megismerésén keresztül sok tanulságot vontak le a gyerekek és fiatalok a saját életükre vonatkozóan!” – mondta dr. Matlák Tímea csapatparancsnok.

„A tábor programjába igyekeztünk mozgalmas foglalkozásokat és tevékenységeket belesűríteni. Lehetőségünk volt kézműves foglalkozásokra, erdei túrára, cserkész ismeretek elmélyítésére és sok játékra. A napi programok sorát pedig megkoronázták az esti tábortüzek” – folytatta Tóth Péter, a tábor parancsnoka. A gyermekek és fiatalok kézügyességének és szépérzékének fejlesztése érdekében kézműves foglalkozás adott lehetőséget arra, hogy filcből különböző állatformájú kulcstartókat készítsenek az alkotni vágyók.

„Sokszor tartottuk már csapattáborunkat ezen a vidéken, de most újra ámulatba ejtett minket a táj szépsége: a hegyek, a völgyek, a patakok és a források. Táborhelyünktől párszáz méterre volt található az „Aranyásók útja” földtani és bányászattörténeti tanösvény indulópontja. Most is ittunk a „Mátyás király kútja” elnevezésű forrásból. Megtudtuk, hogy a kút elnevezése Mátyás király és Szép Ilonka romantikus találkozásának legendáját őrzi. A forrás mellett van Szép Ilonka sírja. Itt van az Európában is egyedülálló természeti jelenség, a jégbarlang, melyet sajnos csak kívülről láttunk. A mintegy 8 km-es túra során számos középkori bányászati emléket, sok bányászati kürtőt, más néven horpát láthattunk, és a túra során mi is találtunk sok apró kristályt. Felejthetetlen emlékké vált a Teréz-táró elnevezésű egykori aranybánya megtekintése is, amely szűk járataival izgalmas élményeket adott.”

A tábor lelki programjának a „lélek gyümölcsét” választották a szervezők. A délelőtti áhítatok keretében a Mátyás-legendák a történetek eljátszásával elevenedtek meg, a tábor lelki vezetői – Restás László, Balogh Tibor és Zámbó Zoltán – pedig interaktív feladatokkal és beszélgetésekkel segítettek megérteni a cserkészek számára, hogy hogyan terem a Bibliából jól ismert „lélek gyümölcse”.

Mivel a tábor ideje alatt egy másik egyházi gyermektábor, a Fürkésztábor is megrendezésre került a közeli Bózsván, ezért kiváló lehetőség adódott arra, hogy a cserkészek és a fürkészek megismerjék egymás tevékenységét. Egyik napon a cserkészek keresték fel a fürkészeket, egy másikon pedig a fürkészek táborának egy része tett látogatást a cserkészeknél. Várható, hogy a jó hangulatú találkozásoknak lesz még folytatása a későbbiek során.

A tábornak bár vége lett, de a cserkészek már a további kalandokra készülnek, hisz szeptemberben kezdődnek a rendszeres évközi őrsi foglalkozások!

A cserkésztábor megvalósítását a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója támogatta, a cserkészek részvételi díjához pedig az egyház Tiszavidéki Egyházterülete járult hozzá.

rsb

Vikingföldön táboroztunk

Mi, a 431. Huenergardt János Frigyes és az 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat közel 80 tagja, nagy izgalommal készültünk többségünk eddigi legnagyobb táborára: a X. (pesti) cserkészkerület 1400 fős nagytáborába, a Bakonyba, Homokbödögére.

A fárasztó utat még fárasztóbb bozótirtás követte, ami után az őrsi körletek kialakítása szinte már gyerekjáték volt.

A legszükségesebbek rendben el is készültek időre, azaz szombatkezdésre. (Mi már pénteken, a hivatalos kezdés előtt egy nappal táborba szálltunk, hogy a szombatot a parancs szerint nyugalomban tölthessük.) Jutott idő közös éneklésre, kreatív egyéni imára, istentiszteletre, játékra, kötetlen beszélgetésre, pihenésre egyaránt, így szombat este testben-lélekben felüdülve vehettünk részt a Thingen, a nagy nyitóceremónián.

A tábor keretmeséje a viking korba repített vissza minket. A szervezők és közvetlen vezetőink mindent meg is tettek annak érdekében, hogy ez minél inkább sikerüljön.

Thorstein Lund jarl, azaz altáborparancsnokunk, Kassai Csaba, a 431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapat parancsnoka

Thorstein Lund jarl, azaz altáborparancsnokunk, Kassai Csaba, a 431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapat parancsnoka

Vasárnap még építkeztünk majd következtek a tábori hétköznapok. Annak érdekében, hogy minél több lehetőséget kapjunk a barátkozásra, a változatos programokon rajkeretben vettünk részt: a szervezők a 14 altáborban táborozó közel 200, átlagosan 7 fős őrsből korosztályok szerint hoztak létre összesen 26 rajt. Voltunk vizes programon, játszottunk élő Catant, kézműveskedtünk, volt többféle sport, csapatjáték és akadályverseny. Többen a Nem Adom Fel Alapítvány programját emelték ki:  „Hihetetlen jó volt látni és hallgatni ezeket a fogyatékkal élő embereket. Példát mutattak nekünk az emberségből, életvidámságból. Ahogy együtt kosaraztunk, röpiztünk járásra képtelenekkel, vagy amikor éppen origamizásra tanított minket egy értelmileg sérült, mind-mind rápillanthattunk a saját életünkre egy új szemszögből, átértékelve azt” – fogalmazta meg Várnagy András, a 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat parancsnoka.

Az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk: a tábor második felében jobbára hideg, szeles és esős volt, az agyagos talaj fölázott és csúszóssá vált, és ezek bizony nemcsak a közös programok lebonyolítását, de sokszor az alapvető tábori életet is nagyban nehezítették. De ez nem ért minket készületlenül, és álltuk a sarat! 

Így köszöntött ránk az újabb szombat, amit egy különleges, ünnepélyesből kötetlenbe forduló, előbb éneklős, imádságos, utóbb beszélgetős éjszakai lakomával kezdtünk meg. Délelőtt az igei gondolatok után ki-ki Isten rászabott tervét igyekezett kikutatni egy kérdőív segítségével, délután pedig korosztályonként beszélgettünk a következő három rázós témáról: szerfüggőségek, képernyő/játékfüggőség és nemiség/pornó.

A tábornak további fénypontja volt a közös tábortűz a lángoló hajó fényénél és a fogadalomtétel. Csapatainkból tízen tettek fogadalmat arra, hogy a cserkésztörvény szerint fognak élni (l. a cikk végén).

„A nyári cserkésztáborok évről évre az egész esztendőben zajló cserkésznevelés megkoronázásai. Az idén nyáron lezajlott kerületi nagytábor arra volt remek lehetőség, hogy ezt harminc cserkészcsapat együtt élje meg, megtapasztalva, milyen hasonló módon dolgozunk szerte az országban. Jó lehetőség volt ez új ismeretségek, barátságok születésére, jó gyakorlatok átvételére, tapasztalatok megosztására, a közös célokért való munka erejének megtapasztalására, de emellett a türelem és az alázat, egymás elfogadásának gyakorlására is volt lehetőség, mint általában az ilyen léptékű rendezvényeken. Az egy évig tartó szervezésben több mint száz cserkészvezető vett részt a kerület számos csapatából, szabadidejüket önként erre szánva. Nekik köszönhető, hogy a visszajelzések alapján a tábor meg tudta valósítani céljait: minden korosztályunk számára élményekben gazdag, értékeinket, cserkész- és kerületi identitásunkat erősítő táborból térhettek haza a résztvevők” – nyilatkozta Ronkay János táborparancsnok, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztje.

„Nekünk, adventista cserkészeknek, két területen adott új kihívást és egyben felfedezést a nagytábor. Egyrészt a számunkra megszokott bibliai alapútól eltérő, vikinges kerettörténet, amelyben a pogány világnézettel ütköztettük hitünket, hozott elő új ismereteket, megerősítéseket. Másrészt eltérő nézeteinkre folyamatosan magyarázatot kellett adjunk a többieknek, ezáltal sok, más felekezethez tartozó cserkésztestvérünkkel megismertethettük a hitünk alapjait képező bibliai igazságokat” – tette hozzá Kassai Csaba altáborparancsnok, a 431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapat parancsnoka.

A vasárnap esti záró Thing után izgatottan tértünk nyugovóra. Tudtuk, hogy várnak ránk a másnapi táborbontás és hazaút fáradalmai. Sebaj! Megérte!

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt
431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapat

A cserkésztörvény:

  1. A cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond. 
  2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. 
  3. A cserkész, ahol tud, segít. 
  4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 
  5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
  6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 
  7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 
  8. A cserkész vidám és meggondolt. 
  9. A cserkész takarékos. 
  10. A cserkész testben és lélekben tiszta.