Bejegyzés

Őszi hálaadó Szolnokon

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” (Zsoltár 100: 4–5)

2017 október 14-én ismét megtartottuk hálaadó istentiszteletünket. Bár városi gyülekezet vagyunk, de a testvérek a saját kertjeikben termelt zöldségekkel és gyümölcsökkel zsúfolásig rakták a hála asztalát. Mindenki pontosan tisztában volt azzal, hogy Isten nélkül semmit sem érne a kerti munkánk és bölcs tapasztalataink. Mind a gyerekek, mind a felnőttek készültek énekekkel, verssel.

Soós Róbert lelkész testvérünk Mózes igéiről beszélt: „És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének” (5Móz 26:11/a). Először is tehát annak örüljünk, amit az Úr ad, és ne a Sátán és a világ által nyújtott elillanó örömöket keressük. Másodszor, tudnunk kell, hogy Isten jó. Vannak olyan dolgok, melyekben nehéz meglátni az örömöt, ilyenek a próbák, amikor „prés” alatt érezzük magunkat, de ezek megedzik a hitünket. Isten eszközei az örök életre való felkészítésünkben az ima, a Szentírás, a közösség, a szolgálat és a próbák. Ha valami rossznak tűnik, vagy nem tudjuk megmagyarázni, Isten akkor is jó, csak mi még nem értjük. Harmadszor pedig, osszuk meg az örömöt másokkal, a családunkkal. A példamutatás a leghatékonyabb, mert a szavaknál sokkal többet mondanak a tettek.

Közösen köszöntük meg Isten gondviselését, szeretetét, a terményeket és minden ajándékát, melyekkel megáldott. Ezentúl pedig az ígéreteit is, melyek mindennap elkísérnek. Végül megemlékeztünk az Ő országában ránk váró áldásokról, ahol már nem csupán egy boldog napot tölthetünk majd el együtt, hanem a teljes örökkévalóságot. Dicsőség az Úrnak, a mi Istenünknek!

(Jónás Tibi, óbkk)

Események a szolnoki körzetben

Miután dr. Horváth Balázs testvérünk (Tiszabura háziorvosa) szövetséget kötött az Úrral, október 1-jén feleségével, Teréziával együtt ünnepélyes áldáskérő istentiszteletre hívták a falu közösségét és hittestvéreiket. Id. Csókási Pál lelkész vezette az alkalmat, és a szolnoki gyülekezet képviselői is osztoztak az örömben.

Az Ellen Gould White Életreform klub előadásai folytak tovább, valamint október 8-án a Szolnoki Városi Egészségnapra kivonult az Egészség EXPO csapata. Új frontot is nyitottunk az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) Börzén való részvételével november 9-én, ahol bemutattuk a már 30 éve működő életmód klubbot. Lehetőség nyílt arra, hogy középiskolába járó fiatalokat fogadjunk, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot az Egészség Expókon, illetve az előadásainkon való részvétellel teljesíthetik, az Életmóddal az Egészségért Alapítvány keretén belül.

November 4-én nagyon meghitt alkalom volt a gyülekezet életében. Id. Csókási Pál lelkész, a mi „Pali bácsink” ez alkalommal adta át a szolgálatot Soós Róbertnek. A gyülekezet megköszönte a jelenlétét, amely már a csatlakozás előtt elkezdődött a két közösség közötti szeretet és egység munkálásával, és ez azóta is folytatódik. Ifj. Ócsai Imre balesetét követően Jónás Tibor mellett szintén Pali bácsit bízta meg a Tiszavidéki Egyházterület, hogy gondoskodjon a lelkészi feladatok ellátásáról nyár végéig, amíg végleges döntés születik arról, kit helyeznek ide hosszabb távra. „Pali bácsi azok közé tartozik, »akik felismerték az idő alkalmas voltát« (1Krón 12:32/a), így a megfelelő módon pásztorolta a nyájat ebben a nehéz és válságos időszakban, most pedig átadja őket a fiatalabb pásztornak” – fogalmazta meg Csomor Csaba presbiter, a gyülekezet vezetője. Pali bácsi egészen megilletődött, feleségével együtt köszöntük meg szolgálatát, és kifejeztük, hogy ezután is szívesen látjuk őt, és hallgatjuk igehirdetéseit. Délelőtt arról beszélt nekünk, milyen párhuzamokat rejt Izsák feláldozása és Jézus áldozata, és ezen keresztül hogyan ismerhetjük meg az Atyát, és az Ő irántunk való hatalmas szeretetét.

November 11-e szintén különleges nap volt, hiszen a Szentesi Gyülekezet látogatott meg minket. Zenés köszöntésünk után énekekkel, zsoltárokkal és versekkel szolgáltak délelőtt és délután is. Az Igét Kovács László lelkész nyitotta meg. Előrevetítette, mi vár ránk a mennyei otthonban, illetve miben lesz más az új Jeruzsálem, mint ami most vesz körül minket. Felüdítő volt erről gondolkodni. A közös ebéd és az azt követő séta alatt kellemes testvéri beszélgetésekre is alkalmunk nyílt, és megbeszéltük, hogy legközelebb ők várnak minket. „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak” (Zsolt 133:1).

 

óbkk

A nagy Orvos lábnyomában

Jézus Krisztus dicsőségére, keresztségi istentiszteletre gyűlt össze a kicsiny tiszaburai közösség a Szolnoki Gyülekezet támogatásával.

Horváth Balázs testvérünk kötött szövetséget az Úrral 2017. szeptember 24-én. A keresztelés szolgálatát Csókási Pál lelkész testvérünk végezte, és az igei útravalót is tőle hallottuk Mt 3:13–17 alapján.

Hatalmas dolgot tett és tesz az Úr Tiszaburán, ebben a nagyrészt romák lakta faluban, hiszen egyre többen ismerik fel a keresztény értékek fontosságát.

Horváth Balázs testvérünk a falu orvosa, így a hivatása folytán sok embernek adhat jó példát az ő ragaszkodása Krisztushoz.

Jelenleg is többen készülnek és most is jelentkeztek keresztségre, így reményeink szerint hamarosan újra lesz itt ilyen ünnepi alkalom.

 

Jónás Tibor

30 év és egy új kezdet

Az elmúlt hónapban több neves esemény is volt a Szolnoki Gyülekezet életében.

Május 23-án ünnepeltük az Ellen Gould White Életreform klub 30 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból több alapító tag is újra vendégünk volt. Csomor Csaba presbiter, a klub aktív tagja és előadója kifejezte háláját minden támogatónak, és röviden összegezte a legfontosabb mérföldköveket. Ezután Czakó László klubvezető segítségével visszatekintettünk a kezdetekre, és bepillanthattunk a kulisszák mögé a régi levelezések, újságcikkek segítségével. Számos szakember támogatta és támogatja jelenleg is a klub működését. Az est ünnepélyességét ének-, zene- és versszolgálattal (Ady Endre: Az Úr érkezése) biztosították a gyülekezet tagjai. Zárásként a hallgatósággal együtt csendült fel a „Kész a szívem néked himnuszt énekelni” kánon. Nem csak a három évtizedért és a közösségért lehettünk hálásak ezen az estén: a testvérek által készített nyers gyümölcsleves, a magvas teljes kiőrlésű pogácsa, a zöldségsaláta és a többi finomság is sikert aratott. A nyári szünet előtti utolsó foglalkozás egy város körüli túra volt május 30-án. Szeptembertől folytatjuk, célunk pedig, hogy még szélesebb körben megismertethessük az egészséges életmód áldásait.

Több, mint egy évtizede tartunk Szolnok környékén Egészség EXPÓ-kat felnőttek és gyermekek (eddig jellemzőn a 3. osztályosok) számára. Június 9-e mégis egy új kezdet (NEW START) volt számunkra, hiszen először próbáltunk meg 5-6. osztályosokkal dolgozni Tiszaburán, 30-nál több gyermek részvételével. Némi játékosság megmaradt a feladatokban, és ők is ugyanannyira örültek az ajándékoknak. Emellett pedig egészen komoly témákat is elő lehetett venni, pl. a mértékletesség kapcsán: szenvedélybetegségek és káros szerek hatásai, a túl korai szülővé válás veszélye (ebben a közegben nagyon valóságos problémák). Reméljük, hogy hosszú távon is megőrzik szívükben a tanulságokat, és továbbra is sikeresen tudunk együttműködni az iskolákkal.

A jó istennek és kitartó testvéreinknek hála, tovább folytatódnak a szerdai gyermekfoglalkozások is Tiszaburán 30-50 résztvevővel, a helyiek közül pedig egyre többen támogatják őket élelmiszerrel, játékkal és ruhákkal. Több tehetséges, jó képességű gyermek is van közöttük, őket különösképpen szeretnék segíteni és felkarolni. Egy napközis nyári tábort is szervezünk számukra Zámbó Zoltán közreműködésével.

A szolgálatok mellett fontosnak tartjuk a belmissziót is: ne csak az istentiszteleten találkozzunk, hanem olyan alkalmakkor is, amikor lehetőség van szabadabban beszélgetni, jobban megismerni és támogatni egymást a hétköznapi küzdelmekben. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek testvéreink gyermek- és ifjúsági alkalmakat, június 18-án pedig egy közös buszos kirándulást is Szarvasra.

óbkk

Szolnoki programok

A gyülekezet számára nem kis megrázkódtatást jelentett a lelkészünk, ifj. Ócsai Imre hirtelen elvesztése, azonban a missziómunka mégsem állt meg, csak rövid időre szünetelt. A közösen lefektetett tervek nagy részét testvéri összefogással meg tudtuk valósítani.

Januárra terveztük az életmód klub előadói apparátusának kibővítését a lelkésszel és feleségével, utóbbi februártól rendszeresen tartott havonta egy-egy előadást, új témákkal színesítve a programot. Dr. Horváth Balázs tiszaburai háziorvos is rendszeresen segít tisztán látni az életmód ellentmondásokkal tűzdelt világában, hogy a hallgatók megértsék a helyes út szépségét. Alkalmanként 20-30 látogatónk van. Néhány testvér részt vett a szegedi ATUNA rendezvényen is, így megerősítve a régi alapokat, és az egészségügyi misszió szerepét mai világunkban. Május 9-én, hosszú idő óta először volt ételbemutató és kóstoló, ahol a hallgatókat egy különleges, új gasztronómiai világba kalauzoltuk. Zöld turmixot készítettünk, melynek számos egészségvédő hatásáról már több alkalommal beszélgettünk, majd mandulatejet és nyers gyümölcslevest, és egészséges kókuszgolyót cukor- és zsiradékmentesen. A zöld turmixból egy csepp sem maradt, és többen eldöntötték, hogy bevezetik ezt a különös, zöld színű ételt az étrendjükbe, hogy ezzel is segítsék a közérzetük, emésztési problémáik és vérképük javulását. Már készülünk a klub 30 éves évfordulójának megünneplésére is.

Az Egészség EXPO is haladt tovább. A szolnoki Feminális Fesztiválon volt lehetőségünk kivonulni a 8 alapelves panelekkel és az egészségfelmérő tesztekkel február 25–26-án. Nagyon jól sikerült az alkalom. A hangos, vad zene okozta kellemetlen körülményeket ellensúlyozta az érdeklődés, mely az eddigi legnagyobb volt, a másfél nap alatt mintegy 50 fő. Egy-két ember kivételével mindenki végigment a nyolc állomáson, és az utolsó, hit és bizalom témánál mély beszélgetésekre nyílt lehetőség. Olyan komoly ajándékokat is elfogadtak itt, mint A nagy küzdelem című könyv és a Biblia.

A fegyvertelen katona című filmet  Szolnokon csak nagyon rövid ideig vetítette a TISZApART Mozi december végén, máshol pedig műsorra sem tűzték. A gyülekezet ezért szervezett külön vetítést április 9-én a jelzett moziban. Mintegy 120 néző töltötte meg a külön kibérelt termet, sok vendég érkezett. Nemcsak filmélményben volt részük, hanem többeket segített ez az alkalom abban is, hogy az adventista kollégákat, ismerősöket ezentúl pozitívan ítélje meg, és ne érje őket hátrány, megvetés a hitük miatt. Folytatásként a dokumentumfilm levetítését is tervezzük a gyülekezetben.

A Bibliai Olimpiára is beneveztünk a tavalyi egy csapat után idén néggyel. Több alkalommal készültünk közösen, és közben nemcsak a bibliai ismereteink, hanem a baráti, testvéri kapcsolataink is erősödhettek. Hálásak vagyunk a közösségért, a tapasztalatokért és a továbbjutókért. Bízunk abban, hogy Isten különösképpen munkálkodik a Bibliát komolyan tanulmányozó fiatalok életében, és rajtuk keresztül is segíti a megújulást a gyülekezetekben, hogy készen legyünk Jézus visszajövetelére, és másokat is Őhozzá vihessünk.

-óbkk-

Zenei napok Szolnokon

Abban a megtiszteltetésben volt részünk április 22-én és 23-án, hogy az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes (továbbiakban ARK) meglátogatott minket. Már a szombatiskola előtt megérkeztek, azután zsúfolásig megtelt a gyülekezet testvérekkel, muzsikával és szeretettel. A lelki gondolatokat id. Csókási Pál nyugalmazott lelkésznek köszönhettük. A közös ebédet egy kis városnéző séta követte a Tiszavirág hídig, majd a délutáni órán még több zenében volt részünk, kívánság szerint játszottak énekeket, s közben Molnár Miklós lelkész, a zenekar vezetője röviden bemutatta az együttest, mely 22 éves múltra tekint vissza, s jelenleg erőteljesen zajlik az utánpótlás nevelése (a csapat fele fiatal és gyermek). Este már Kunszentmártonban adtak koncertet, majd a szolnoki testvérek vendégszeretetét élvezve térhettek nyugovóra.

Április 23-án, vasárnap délelőtt egy Reptár (Repülő Múzeum) látogatást szerveztünk az ARK tagjainak néhány helyi testvérrel együtt. Eközben szorgalmas kezek készítették a közös ebédet a gyülekezetben. A délután már a szolgálatról szólt: a Szolnoki Galéria mellett, a Tiszavirág híd lábánál a zenekar flashmobbal (villámcsődület) hívta fel a járókelők figyelmét az esti segélykoncertre, s közben a meghívókat is osztogattuk. A segélykoncertről a helyi média is beszámolt (Rádió- és tévéinterjú), ennek is köszönhetően több, mint 80 vendége volt az alkalomnak, a 21 zenészen túl. A hangverseny túlnyomó részében az ARK szerepelt, de helyi zenészek is bekapcsolódtak: Abonyi Kürtegyüttes, Csáki Kálmán kürttanár és két növendéke, Nagy Dávid kürtművész. Molnár Miklós lelki mondanivalóval töltötte ki az önálló darabok közötti szüneteket, majd elérkezett az est legszomorúbb része: röviden megemlítette az esemény egyik főszervezőjét, ifj. Ócsai Imrét, aki tagja volt a zenekarnak (a helyét egy üres szék jelezte). Az ő emlékére, és a feltámadás reménységével szólalt meg ezután Charpentier Te Deum (Téged Isten dicsérünk) című műve is az összevont zenekartól. A volt zsinagógában zárásként a zsidó himnusz dallamára íródott Tüzed, Uram Jézus című ének csendült fel, ahol a gyülekezet 10 fős kis kórusa és az összevont zenekar mellett az egész hallgatóság énekelt: „Jön az örök hon már, közeledik Ő, mennyei honba hazavinni jő. Röpke pillanat, míg tart a keserű, Jézus elém jön, örök a derű.” Nagyon szép, meghitt alkalom volt. Az érkezéskor minden résztvevő talált a székén három GLOW füzetet, majd lehetőségük volt a végén valamennyiből vinni. Több „Jézushoz vezető út” és „Lesz-e holnapunk” című ajándékkönyv is gazdára talált. Bízunk benne, hogy ezek a kiadványok sokak szívében munkálkodnak tovább.

A segélykoncerten összegyűlt adományokat (több, mint 60 000 Ft) a Szolnok Segít program számára ajánlottuk fel, mivel ők ismerik a leginkább rászoruló helyi családokat. Hat családot tudtunk támogatni a befolyt összegekből tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodószerekkel, valamint termelő testvéreinknek köszönhetően gyümölccsel és zöldséggel is. A Szolnok TV az adományátadásról is beszámolt. Hisszük, hogy Isten ezáltal is segíti, hogy a jó hír tovább terjedjen ebben a nagyvárosban is, és még többen megismerjék Őt, és döntsenek mellette.

-óbkk-

Mini FJK Szolnokon

Az első Szolnoki Mini FJK február 24–26-ig került megrendezésre. Szeretett előző lelkészünk, Ócsai Imi kedvenc témája volt a bennünk élő Krisztus, amit nagyon fontosnak tartott megérteni a gyakorlati életünkben is, ezért még ő kezdte el szervezni ezt az alkalmat. 

Előadóink Sebastian Matula és Erdődi Péter voltak. A szolnoki fiatalokat is beleértve 40-en regisztráltak az eseményre, ám a szombati napot már több mint 100-an ünnepelhettük együtt a gyülekezettel. A fiatalok a gyülekezeti tagoknál voltak elszállásolva, hogy ezzel is erősítsük a testvéri kapcsolatok szorosabbra fűződését, valamint a vendégszeretet gyakorlását.

A hétvége témája a „Növekedés Krisztusban” volt, ezen belül is az idők jeleiről, az utolsó generációról gondolkodtunk. Lehetőség volt kérdések feltételére és közös megbeszélésére is, amik főleg a végidőhöz kapcsolódtak. Hisszük, hogy az alkalom minden résztvevő számára adott valamit, és a jövőben még sok hasonló rendezvény lebonyolítását tervezzük. A szolnoki fiatalok köszönik a sok segítséget a gyülekezetnek, akik nélkül nem lehetett volna ilyen szép ez a hétvége, de legnagyobb hála és köszönet Istenünknek, hogy megáldotta ezt az alkalmat.

Május 13-án a szolnoki fiatalság egy részével Kunszentmártonra látogattunk. A kis gyülekezetet teljesen feltöltöttük. Az ottani testvérek szombatját különböző ének- és zeneszolgálatokkal igyekeztünk szebbé tenni. A közös ebéd után a délután hátralevő része sétával, énekléssel és beszélgetéssel telt. A jövőben sok ilyen közös alkalmat tervezünk még.

Horváth Rita és Lukács Vanda

Ünnepi programok Szolnokon

December 20-án „Kis karácsony, nagy karácsony… – Ünnepvárás sok zenével” című programmal vártuk az Ellen Gould White Életreform klub résztvevőit. Rendhagyó alkalmunkon ifj. Ócsai Imre lelkész és családja ének- és zeneszolgálatokkal készült, egyúttal egy kisebb hangszerbemutatóban is részünk lehetett.

Csomor Csaba presbiter rövid életmód előadását az öt szeretetnyelv bemutatása követte, majd a tesztek alapján mindenki megtudhatta, saját maga melyik nyelvet érti elsődlegesen. Az utolsó blokkban lelkészünk egy érdekes párhuzamot hozott Jézus szerepének félreértelmezésével kapcsolatban. Ahogyan Jézus korában tévedtek, mert a római igától való szabadítást várták a Messiástól, ugyanígy tévedünk ma is, amikor Jézus születését ünnepeljük ahelyett, hogy a kereszthalálát és a feltámadását értékelnénk. Jézus életének legfőbb értelme az értünk hozott áldozata volt, és ha csak a születéséről gondolkodunk, célt tévesztünk. A jó hangulatot erősítette, hogy a hallgatók bevonásával énekeltük: „Ó, jöjj szívembe áldott Jézus”. Meglepetésként vendéglátással is készültünk (reform élelmiszerekből), és a könyveinket is bemutattuk. Egy héttel ezelőtt az egyedüllét és magány káros egészségi hatásairól hallhattunk, most pedig megtapasztalhattuk ennek ellentétét: együtt, közösen, szeretetben készülhettünk az ünnepekre az év utolsó foglalkozásán.

December 21-én gyülekezetünk fiataljaival, Jónás Tibor presbiterrel és a lelkészcsaláddal együtt látogattunk el egy idősek otthonába. Mintegy negyven fő hallgatta kis csapatunk ének-, zene- és versszolgálatait, valamint az adventi gondolatokat. A gyermekek is külön zeneszámmal készültek, és a kórusban is énekeltek. Mind a fiatalok, mind a gondozók, mind a lakók számára nagy élmény volt ez a találkozás, melyet a „Légy te menedékem, légy pajzsom, sziklám” együttes éneklésével zártunk. De nem csak mi adtunk, az idősek apró, saját készítésű ajándékkal hálálták meg a látogatásunkat.

December 31-e több szempontból különleges, nem csak azért, mert az év utolsó szombatja volt. A délelőtti istentisztelet elején Imi (lelkészünk) előrehívta a gyermekeket, a gyülekezettel szembe állította, majd ezekkel a szavakkal „adta át” őket: „Látjátok őket? Ők a gyülekezet jövője. Szeressétek őket nagyon, és vigyázzatok nagyon rájuk!” Nem szokott ehhez hasonló dolgokat tenni, de ezután az igehirdetése is szívhez szólóbb volt. 17 órától hálaadó istentiszteletet tartottunk, a közös vacsorát követően pedig csapatépítő játékokkal búcsúztattuk az évet. Ekkor még a gyülekezet nem tudhatta, hogy most találkozott utoljára a lelkészével, de Isten igen, és előkészítette, szép emlékeket és irányt mutató üzenetet adva számunkra. (Még sok apró tapasztalat kapcsolódik a tragikus autóbalesethez, de egyelőre ennyit tudtunk megosztani.) A feltámadás és viszontlátás reményében:

Ócsainé B. Klára

Az agy csodálatos öngyógyító képessége

A fenti címmel került sor a szolnoki életmód klub november 8-i előadására. Ez alkalommal minden szék megtelelt a teremben, nem hiába. Lenyűgöző tényeket tudhattunk meg az agyunkról, erről a „másfél kiló zselés anyagról”, mely a világon a legösszetettebb.

Szókratész és Salamon szerint „amiképpen az ember gondolkodik, olyan ő.” John Eccles (agykutató) pedig azt állítja, hogy „a gondolkodás akár génjeinket is befolyásolhatja.”

Az agyban rejlő potenciált láthatjuk a savantizmus (bizonyos agykárosodással születés) néhány képviselőjén keresztül. Leslie Lemke, akinek mindkét szemét el kellett távolítani, mindenféle dalt képes volt lejátszani, amit valahol hallott. Richard Wawro emlékezetből rajzolt olyan képeket, amelyeket csak egyszer látott. Egy másik férfi pedig egy-egy sétarepülés után tökéletes pontossággal lerajzolt több nagyvárost emlékezetből. Kim Peek (az igazi Esőember) „sétáló enciklopédia” „élő google”, aki rengeteg könyvet olvas – bámulatos képessége van. Egyik oldalt bal szemével, a másikat a jobb szemével 10 másodperc alatt elolvassa, és emlékszik is rájuk, fel is tudja eleveníteni (12 000 könyv). 15 területen géniusz, ezzel szemben nem képes egyedül begombolni az ingét, és hazatalálni a buszmegállóból.

Ahogy a tudomány egyre többet megismer az agy működéséből, azt is megállapították, hogy az ember problémamegoldó kapacitása sokszorosan meghaladja azt a mértéket, amire az élet során valaha szüksége lehet. Ez bizonyítja, hogy Isten nem 70-80 esztendőre tervezte, hanem az örökkévalóságra.

Az agyban hihetetlen öngyógyító képesség rejlik. Ha egy bizonyos feladat elvégzéséhez hiányoznak az agysejtjeink vagy az idegi összeköttetéseink, akkor agyunk képes ezt a hiányt pótolni, csupán megfelelő gondolkodásra van szükség. A döntés mindenkinek a saját kezében van. Sokan ismerjük az Áldott kezek című könyvet és Az aranykezű sebész című filmet, melyek bemutatják, hogyan lett a legrosszabb tanulóból osztályelső, aki világhírű idegsebésszé vált (dr. Ben Carson).

Még nagyon sok érdekességet megtudhattunk az akaraterő gyógyító hatalmáról, az agyban tárolt emlékeinkről, a döntési képességünkről, ennek kihatásairól, és a választási lehetőségeinkről. Két hatalom küzd az elménk feletti uralomért, és a döntésünktől függ, melyiknek adjuk át a hatalmat.

Dr. Penfield megállapítása: „Minden, amire figyelmet fordítunk, eltemetődik az agyban.” Ezzel összevágnak Ellen G. White szavai is: „Amit a gyermek lát és hall, olyan mély nyomot hagy zsenge elméjében, hogy a későbbi körülmények sem tudják teljesen kitörölni belőle… Az ismételt cselekedetek szokássá válnak… ezek pedig maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban.”

Ha évekig nem gyakorolunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen. De jó hír, hogy úrrá lehetünk rajtuk, ha olyan új szokásokat alakítunk ki, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni. Más döntések más ösvényeket alakítanak ki. Mivel minden idegsejt több elágazó szállal rendelkezik (alternatív útvonalak), más utat is választhatunk.

„Saját magunk szőjük sorsunkat, a jót is, a rosszat is, eltéphetetlenül. A legkisebb tett is kitörölhetetlenül nyomot hagy valahol bennünk, akár erényes, akár bűnös tettről legyen szó.”

Végezetül néhány jó tanács:

„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!” (Róm 12:21).

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret – ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:6–8).

„Isten felruházott bennünket a döntés képességével, nekünk pedig használnunk kell ezt a képességet. Nem tudjuk megváltoztatni szívünket. Nem tudjuk uralni gondolatainkat, indítékainkat, érzelmeinket. Nem tudjuk önmagunkat megtisztítani, Isten szolgálatára alkalmassá tenni. De el tudjuk határozni, hogy Istennek szolgálunk, át tudjuk adni neki akaratunkat és akkor Ő munkálni fogja bennünk az akarást és a cselekvést tetszése szerint. Így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül. Az akarat helyes gyakorlása által életünk gyökeresen megváltozhat. Ha átengedjük akaratunkat Krisztusnak, a mennyel lépünk szövetségre és fentről kapunk erőt az állhatatossághoz.

A tiszta és nemes élet – a mohóság és a bűnös kívánságok feletti győzelem élete lehetséges mindazok számára, akik gyenge, ingatag emberi akaratukat egyesítik Isten mindenható, rendíthetetlen akaratával” (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, „Munkálkodás az iszákosokért” c. fejezet).

Ócsainé B. Klára

Mit tehetünk az akarat erősítése érdekében?

 • Határozzunk el dolgokat és tartsunk ki elhatározásunk mellett!
 • Foglaljuk írásba!
 • Fejezzünk be minden munkát – ne csapongjunk!
 • Játékok segítségével is fejleszthetjük döntéshozó képességeinket.
 • Vállaljunk fel valamilyen kellemetlen teendőt!
 • Ébredés után rögtön keljünk ki az ágyból!
 • Mindig alaposan, átgondoltan olvassunk!
 • Az akaraterő gyakorlással, önuralommal, önmegtartóztatással is fejleszthető.
 • Kössük össze akaratunkat a mennyei Erőforrással!
 • Éljünk egészséges életet!
 • Váljék szokásunkká, hogy életünket konkrét tervek szerint és ne véletlenszerűen éljük!

A Szolnoki körzet (Tiszabura, Martfű és Szolnok) hírei

A Tiszaburán élő néhány testvérünk aktivitásának és áldozatkészségének köszönhetően rengeteg gyermek jár a helyi gyülekezetbe. Év eleje óta heti rendszerességgel tartanak számukra foglalkozásokat, ahol a bibliai történetek és énekek mellett kézműveskedés is várja őket. Mivel nagyon eltérő közegben élnek, ezért egy kis „illemtan” órára is szükség van, hogyan is viselkedjünk egy közösségben és a gyülekezetben. A vendégszeretet jegyében pedig egy szerény uzsonnát is kaphat minden résztvevő, ami esetenként az aznapi első rendes étkezést is jelentheti számukra. Alkalmanként 15-35 gyermek is érkezik, néhányukat a szüleik is elkísérik. A szerdai gyermekfoglalkozások hatására egyre többen járnak a csütörtöki bibliaórákra és a szombati alkalmakra is; néhány hete 20 gyermek mellett 15 felnőtt érkezett (megkeresztelt testvérünk 4 fő). Hálásak vagyunk testvéreink munkájáért, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk szolgálatukat személyes jelenlétünkkel, önkénteseink és presbitereink bibliaóráival. Emellett természetesen saját anyagi forrásainkból és az ASI pályázatból is.

Szolnoki gyülekezetünkben október 1-jén édenkert játszóházat tartottunk, ahol felelevenítettük a Fürkész tábor emlékeit, a közkedvelt Bózsva-indulóval (kamarazenekari kísérettel), interaktív bibliai foglalkozással. Az uzsonna, a kézműves foglalkozás és a spontán beszélgetések után pedig megnéztük együtt a táborról készült zenés-képes videókat, újra átélve a nyár feledhetetlen élményeit egy tucatnyi gyermekkel és szüleikkel. Nemcsak a következő Fürkész tábort várjuk örömmel, hanem a következő játszóházat is!

A szeptemberben újraindult Életmód klubban minden kedden este tartunk előadásokat saját, illetve vendégelőadókkal az Agóra Művelődési Központban. Október 4-ei alkalmunkra nagy izgalommal készültünk, mivel a városi kollégiumban dolgozó testvérünk bejelentkezett egy egész csoport fiatallal együtt. Egyik presbiterünk beszélt az egészséges életmód néhány alapelvéről az Életmód-változtatás hétről hétre című könyv alapján (év eleje óta ezt a könyvet tanulmányozzuk közösen). Mind a 31 fiatal, 15 felnőtt és 2 gyermek élvezte az interaktív előadást, kérdéseket is tettek fel a végén. A reggeli fontosságáról szóló elméleti tudás gyakorlattá válásának érdekében minden fiatal résztvevő kapott egy tartalmas müzli szeletet. Reméljük, hogy lesz még hasonló alkalmunk, amikor a fiatalok között is erősíthetjük az egészségtudatos életmódot.

Október 8-án Egészségmegőrző napon jártunk Martfűn a Szolnoki Gyülekezet tagjaival, önkénteseivel, egyik presbiterével és lelkészével. Talán ez volt az eddigi leglátogatottabb Egészség EXPO, ahol a rendezvény látogatóinak nagy része végigjárta mind a nyolc állomást, melyek mindegyikénél kitöltötték a tesztet, majd személyes tanácsadásban is részük volt. Különös öröm volt számunkra ebben az ezotériával megtelt közegben, hogy az igaz Istenről beszélhettünk az általa megalkotott egészségügyi elveken keresztül. Ráadásként testvéri kapcsolataink is erősödhettek, hiszen a délelőtti közös szolgálat folyamán lehetőségünk volt egymással is többet beszélgetni.

Következő vasárnap Szolnokon vonult ki az Egészség EXPO kisebb csapata a Tiszavirág Arénában megrendezett Családi Egészségnapra. Bár kevés kiállítási hely állt rendelkezésre, ahol csak néhány transzparenst lehetett felállítani, mégis mintegy húsz ember megállt az asztalunknál. A jó szokásokat tartalmazó kérdőív segítségével megállapítható volt a biológiai életkoruk, és ez alapján életmódtanácsokat is adhattunk számukra.

Október 15-én Ifjúsági napot tartottunk a szolnoki gyülekezetünkben, ahol a délelőtti igehirdetést két fiatal testvérünk és egyik presbiterünk tartotta három 10-15 perces blokkban. A szolgálatokat és a közös ebédet is fiataljaink szervezték meg. Délután az előbbiekben felvetett témákról beszélgettek, majd a közös sétát egy bibliai kvíz követte, 2 csapatban. Az estét végül egy kötetlenebb ifjúsági alkalom zárta sok nevetéssel, társasjátékkal, komoly beszélgetésekkel. Nagyon áldott alkalom volt, tervezzük a folytatást!

Ócsainé B. Klára