Bejegyzés

Nézőpont

A Hope Channel munkatársainak találkozója

 

 

Egy hatalmas országban, egy óriási csarnokban, egy nagy családban hajlamos az ember arra, hogy kicsinek érezze magát.

A Generálkonferencia ülésén péntek délben a Hope Channel családjának tagjai találkoztak egy külön teremben, Derek Morris vezető szervezésében, aki már Magyarországon is vendégünk volt a Reménység Média stúdiójában, és néhány éve mi is meglátogattuk a munkatársaimmal a Hope Channel központjában.

A mostani találkozón a legtöbb ország médiavezetőjével együtt mondott köszönet Derek Morris a médiaszolgálat elindítójának, Brad Thorpnak és feleségének, Kandusnak.

A Hope Channel stúdiói jelenleg 70 országban közvetítik Isten üzenetét több mint 80 nyelven, köztük magyarul is (Reménység Média).

Ha csak néhány számot említek, mint például Brazíliában közel 600 dolgozó a nap 24 órájában sugároz műsort, akkor talán érthető, hogy mire gondoltam a nagy számokat illetően.

Lehet, hogy így, ilyen számok mellett kicsinek tűnik az itthoni munkánk, de ahogy realizáljuk, hogy Isten velünk van, mindent egészen másként látok.

Az egész Bibliában azt láthatjuk, hogy a legnagyobb csodák leginkább nem nagy dolgokkal kezdődtek.

Akár egy parittyával vagy egy szamárállkapoccsal is lehetett „történelmet írni”. Mi más motiválna minket, ha nem ez?

Most a hatalmas Isten az, akit látok, akire gondolok, aki kézben tartja a dolgokat, így a „hatalmas” egészen más jelentőséggel bír számomra.

Már nem kevésnek, hanem hálásnak érzem magam a munkatársaimmal együtt, akikkel Magyarországon csodálatos munkát végezhetünk a Reménység Médiában, mert Isten kezében vagyunk.

Ettől még csodálatos érzés egy nagy család tagjaként egymás tapasztalatait meghallgatni, épülni és erősödni.

Köszönjük Hope Chanel!

 

Ócsainé Irénke

 

Daniel Duda elnöksége a reményre és a kapcsolatokra fog összpontosítani

„Ha úgy érzed, hogy Isten hív téged, menj!”

 

 

Június 8-án, szerdán a Generálkonferencia ülésének küldöttei dr. Daniel Dudát megválasztották a Transzeurópai Divízió (TED) elnökévé a 2022–2025-ös időszakra.

Duda nem ismeretlen a TED-ben. Szlovákiában született, de a Cseh Köztársaság állampolgára, és az 1980-as évek elején Newboldon képezte magát a szolgálatra. Hazájába visszatérve a szolgálatba, helyi gyülekezeti lelkészként, evangelizátorként, teológiai tanárként és a Csehszlovákiai Unió lelkészegyesületének titkáraként szolgált. Az 1990-es években Duda Oroszországban vállalt teológiai tanári állást, majd a Zaokszki Teológiai Szeminárium (ma Zaokszki Adventista Egyetem) teológiai tanszékének vezetőjeként és akadémiai dékánjaként szolgált.

1989-ben visszatért Angliába, ahol a Newbold Főiskola lelkipásztori tanulmányok tanára lett. Később a bibliai és rendszeres teológia tanszékvezetője lett.

Duda 2005-ben kezdte meg szolgálatát a TED-nél, mint a Lelkészegyesület és a Nevelési Osztály vezetője. Új feladatai közé 2015-től az elnökségi tag (fileld secretary) és az Adventista Misszió igazgatója szolgálat tartoztak.

Duda az Komenského v Bratislave Egytem teológia és teológiai tanulmányok szakán szerzett mesterdiplomát, az Andrews Egyetemen a lelkészi szolgálat doktora (Doctor of ministry) címet, valamint a London Bible College-on keresztény tanácsadási diplomát. Anyanyelvén, a szlovákon kívül jól beszél csehül, angolul, németül és oroszul is.

Duda elnöki kinevezése a lelkészi, teológusi és adminisztrátori lelki ajándékok kombinációját hozza magával. Duda, aki arról híres, hogy mélyen beleássa magát a Szentírásba, és friss meglátásokat fogalmaz meg az élet és a bizonyságtevés számára, ügyesen bizonyítja hivatását és szenvedélyét, és nem vitatható elkötelezettséggel vállalja, hogy a tanítványság és a misszió elválaszthatatlan egymástól.

Az elmúlt, közel két évben a választott tisztségei mellett, Duda a Newbold College-hoz volt kirendelve, ahol a Lelkészi és Missziós Központ átmeneti vezetőjeként szolgált. Célja az volt, hogy „újrafogalmazza a főiskola missziós látását a XXI. századi Európa multikulturális és általában posztkeresztény kontextusában a tanterv felülvizsgálatával, hogy motiválja és felkészítse a férfiakat és nőket a frontvonalbeli szolgálatra.” Az igazgatótanács új elnökeként azt szeretné, ha a Newbold College a legfontosabb divíziós intézményként tovább erősödne.

Duda nagy elkötelezettséggel és szenvedéllyel dolgozik azon, hogy a jelenlegi és a leendő hetednapi adventista fiatalok generációját felkészítse az evangélium közvetítésére szóban és tettekben egyaránt. Duda egyik figyelemre méltó jellemvonása, hogy sugárzik az örömtől, amikor egy olyan prédikációt hall, vagy bibliatanulmányt tapasztal, amelyet egy fiatal diák tart, aki mélyen beleásta magát a Szentírásba, és aki rejtett kincseket fedezett fel, és kifejtette az evangéliumot. A teljes idejű szolgálatra történő elhívásról szólva Duda így szólít fel: „Ha érzed, hogy Isten hív, akkor menj! Az életed meg fog változni, és egy olyan utazást fogsz megtapasztalni, ami izgalmasabb, mint amit el tudsz képzelni. Új eszközöket kapsz majd a nehéz kérdések és kétségek kezeléséhez, és képes leszel másoknak is segíteni”.

Arra a kérdésre, hogy milyen elképzelései vannak a Transzeurópai Divízióval kapcsolatban, azt mondta: „Azt szeretném, ha gyülekezeteink a remény közösségei lennének ebben a nehéz időszakban. Az embereknek szükségük van a reményre. Első helyre kell helyeznünk a szolgálatot, a lelkészi felelősséget és a missziót.”

„Szeretném, ha a kapcsolatok építése lenne a legfontosabb prioritás; az emberek, a vezetők fejlesztése, a fokozott csapatmunka egy gondoskodó és pozitív légkörben. Mindannyian különböző erősségekkel és adottságokkal rendelkezünk, és a sokféleségben mindenkinek megvan a maga szerepe. Együtt erősebbek vagyunk!” – hangsúlyozta Duda. „A TED irodájaként továbbra is átlátható módon fogjuk felhasználni erőforrásainkat, hogy erősítsük az uniók és csatolt területek küldetését és misszióját.”

Házastársa Viera, akivel két felnőtt fiuk van, Marek és Roman. Viera szintén a TED angliai, St. Albans-i irodájában dolgozik könyvelői munkakörben. Szabadidejében szívesen autózik, számítógépezik és fotózik.

 

David Neal

Forrás:

https://ted.adventist.org/news/dudas-presidency-to-focus-on-hope-and-relationships/?idU=1

 

(Ford.: Hegyes-Horváth Géza)

 

Audrey Andersson – a Generálkonferencia általános alelnöke

„Audrey egy abszolút kincs, szomorúan engedjük el, de nagyszerű tagja lesz a GK csapatának” – vélekedtek a TED iroda munkatársai.

 

 

A kedd délelőtti ülésen megválasztották a Generálkonferencia (GK) hét alelnökét. Köztük volt Audrey Andersson is, aki eddig a TED főtitkára volt. Az eredetileg Írországból származó, de erős svéd kapcsolatokkal rendelkező Andersson teológiát tanult a Newbold Főiskolán. A diploma megszerzése után jogi szerkesztőként dolgozott, majd saját kommunikációs céget vezetett. 2003-ban a Svéd Unió főtitkáraként kezdte meg felekezeti munkáját. 2010-től a Transzeurópai Divízió (TED) főtitkáraként tevékenykedett, amelyet elsőként töltött be nő.

Andersson, aki tapasztalt és elismert vezető, több mint 18 éve dolgozik az egyházban. 2016-ban megkapta a Generálkonferencia Kiváló Asszonya díjat, majd 2020-ban a Brit Unió Nők a vezetésben díját. Bár szakmai eredményei dicséretesek, Andersson leginkább kedvességéről, vidámságáról és nagylelkűségéről ismert.

Megválasztásának bejelentésére a TED küldöttei a boldogság és a szomorúság keverékével reagáltak. „Audrey egy abszolút kincs, szomorúan engedjük el, de nagyszerű tagja lesz a GK csapatának” – vélekedtek a TED iroda munkatársai.  „Vegyes érzésekkel távozom – reflektált Andersson a megválasztására. – Nagyon szomorú vagyok, hogy elhagyom a TED-et, mert itt van a szívem csücske. Mindig is ez lesz az otthonom.” Az első európai nőként, aki alelnöki pozíciót tölt be, Andersson arra bátorította a nőket, hogy vegyenek részt a misszióban. „Kövessétek az álmaitokat, az egyházban van hely számotokra! – jegyezte meg Andersson. – Menjetek, amerre Isten vezet, és soha nem fogtok csalódni!”

A TED családja minden jót kíván Audrey-nak a jövőbeni megbízatásához, tudva, hogy a Szentlélek előtte jár.

 

 

Forrás: https://ted.adventist.org/news/audrey-andersson-general-vice-president-of-general-conference/?idU=1

 

A GK titkársága az egyház misszióját munkálja

Miközben az időeltolódás miatt igazán fáradtak vagyunk, és a „szundi” gomb megnyomására való késztetés nagyon is valós, a GK Ülésen végzett munka fontossága néha elveszhet a határozatok, alkotmánymódosítások, egyházi kézikönyvek módosításai és végtelen számú jelentések látszólagos egyhangúságában. De ez messze nem így van!

A nap alaphangját ismét a reggeli istentisztelet adta meg. Dwain Esmond lelkész, az Ellen G. White Hagyaték társigazgatója a hármas angyali üzenet témáját kapta, és nagyon gyorsan tudatta velünk, hogy a történet még nem teljes, és hogy „ha bárki is egy befejezetlen történetben él, azok mi vagyunk”.

Esmond lelkész kihívott minket, hogy ne váljunk „poszt-Jézusokká”, és hogy ha be akarjuk fejezni a történetet, akkor fel kell ismernünk, hogy „Jézus a legjobb”, és hogy Krisztusnak kell „minden igazságunk középpontjának és kerületének lennie”.  Esmond a továbbiakban azt kérdezte, hogy „Van-e merszünk elmondani a világnak, hogy a spirituális rendszerei csődbe mentek?”, és „Amikor a jó hírt hirdetjük, akkor a rossz hírt is hirdetni fogjuk…?” Hirdetni fogjuk-e, hogy a szombat a legjobb, hogy a Sínai törvény még mindig érvényes, és hogy a fehér felsőbbrendűség evangelikál támogatása csődöt mondott? Hirdetni fogjuk a hármas angyali üzenetet? Zárásként, ahogyan kezdte, emlékeztetett bennünket, hogy a történet nem teljes, amíg vannak emberek, akik még nem kötelezték el életüket a történet legjobb részének – Jézus Krisztusnak –, és hogy a „történet további része a három angyal üzenetének lélekkel teli hirdetése és a Szentlélek kiáradása”.

A nap első napirendi pontja az elektronikus szavazási program próbája volt. Ez a második alkalom, hogy elektronikus szavazási rendszert használtak a GK-n, és bár voltak kezdeti problémák, széleskörű elfogadottságot kapott, és biztosította, hogy azok is maradéktalanul részt vehessenek a folyamatokban, beleértve a szavazást és a kérdések feltevését is, akik fizikailag nem tudtak csatlakozni hozzánk St. Louisban.

A nap első beszámolója a GK titkárságáról szólt, Erton Köhler lelkész vezetésével, aki a titkárság „missziós családjáról” beszélt, ahol a misszió szíve dobog. Emlékeztette a küldötteket, hogy a titkárság minden tevékenységének minden aspektusát a misszió határozza meg, és bemutatta azt a három fő területet, amelyek ezt a fókuszt biztosítják: az adatok, a küldetés és az emberek.  Ez a három fő terület határozza meg a stratégiai irányt, és végső soron mindannyian együtt szolgálhatunk, hogy Jézust elvigyük az egész világnak.

Köhler lelkész arra is emlékeztetett bennünket, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy időt vesztegessünk, sőt maximalizálnunk kell a kezünkben lévő erőforrásokat, és azokat az erőforrásokat kell előtérbe helyeznünk, amelyekkel az embereket Krisztussal összekapcsoljuk.

Mint sok más előadásban, a Covidnak itt is nagy szerepe volt. Külön dicséretet kaptak azok a lelkipásztorok és gyülekezetek, akik megragadták a Covid miatt, kényszerűségből adódó lehetőségeket, és a technológiát arra használták, hogy elérjék az embereket Krisztusért, és elismerést kaptak azok a lelkipásztorok, akik a kockázatok ellenére továbbra is új hívőket kereszteltek.

Míg a titkárság munkáját gyakran az adatokkal, statisztikákkal és jegyzőkönyvekkel hozzák összefüggésbe, a titkárság családja sokkal szélesebb körű, és nemcsak a hagyományos technikai szerepköröket foglalja magában, hanem a Globális Missziót, a Világmissziós Intézetet, az Adventista Önkéntes Szolgálatot, a VividFaith.com-ot, a nagyobb missziós elkötelezettséget elősegítő internetes portált itthon és világszerte.

Dr. David Trim, a Levéltári, Statisztikai és Kutatási Hivatal igazgatója arról számolt be, hogy 2004 óta évente több mint egymillió keresztség történt, kivéve 2020-at, amikor 1977 óta a legalacsonyabb volt a keresztségek száma. Dr. Trim beszélt a tagvesztésekről is, 2019-ben több mint egymillió tag távozott, ami a legmagasabb szám a feljegyzések szerint. Ez azonban részben annak is köszönhető, hogy fokozott gondossággal hajtanak végre tagságrevíziót.  Ezeknek a felülvizsgálatoknak azonban az a célja, hogy senki ne maradjon ki.

Míg Köhler testvér bemutatta nekünk kulcsfontosságú csapatát, Gary Krause lelkész, az Adventista Misszió igazgatója beszámolt osztálya munkájáról, annak céljáról és küldetéséről – a missziós tudatosság növeléséről. A legutóbbi ülés óta mintegy 2905 gyülekezetalapítási projektet hagytak jóvá; a világ városai az új missziós területeink, ahol 724 városi projektet hoztak létre. Köhler a továbbiakban arról a kihívásról beszélt, hogy el kell érni a többi nagy egyház híveit.

Míg az elmúlt öt évben minden 3,8 órában szerveződött egy új gyülekezet, Köhler testvér szenvedélyesen beszélt arról, hogy a titkárság munkájának és feladatainak teljes mértékben a misszióra kell összpontosulnia. Ha a titkárság csak a misszióról szól, akkor folyamatosan értékelni kell a rendszereit, hogy továbbra is releváns maradjon.

 

Hegyes-Horváth Géza

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

 

Az ülés témája Jézus visszajön! Kapcsolódj be!” – tükrözi a Krisztus közeli eljövetelébe vetett hitünket és az ehhez kapcsolódó hitelvünket. Megerősíti az aktív tettrekészség lényegét.

Mi a Generálkonferencia Ülése?

A Generálkonferencia Ülése a legjelentősebb nemzetközi esemény az egyház életében. Az egyház Alkotmánya és Alapszabálya alapján 5 évente kerül megrendezésre. A pandémia miatt a 2020-ra tervezett eseményt el kellett halasztani 2 évvel, így most kerül megrendezésre.

Mi történik az ülésen?

A 6 nap számos programelemet tartalmaz. Minden reggel áhítattal és imaközösséggel kezdődik, amit délelőtti és délutáni megbeszélések követnek. Este is áhítat és divíziós jelentések szerepelnek a programban.

Milyen témák kerülnek napirendre a Generálkonferencia Ülésén?

A misszió mindkét oldala megmutatkozik az ülésen. A felemelő tapasztalatokon és beszámolókon túl, jó pár adminisztratív kérdés is napirendre kerül. Viszont mind a két dolgot missziós szemüvegen keresztül kell néznünk. A napirendi témák fajtái:

 • a Generálkonferencia és a divíziók vezetőinek jelentései;
 • új uniók felvétele a Generálkonferencia tagjai közé;
 • a Generálkonferencia és a divíziók tisztviselőinek megválasztása, valamint a Generálkonferencia osztályvezetőinek és helyetteseinek megválasztása;
 • az egyház hitelveinek módosítása;
 • a Gyülekezeti kézikönyv módosítása;
 • a Generálkonferencia Alkotmányának és Alapszabályának módosítása;
 • minden olyan elem, amit a Generálkonferencia Végrehajtó Bizottsága ide rendel.

 

A hétfői nap margójára – Egy-egy gondolat a napról:

–   Mark Finley: A Szentlélek nélkül nem lehet elérni a világot – az Apostolok Cselekedetei ezt gyönyörűen megmutatja. Érdemes minden fejezetét tanulmányozni!

–   Dwigth Nelson: Lk 11:14 alapján van egy nagyszerű ajándék, amit ha megkapunk, minden más ajándék a miénk lehet.

–   Nem kell mindig szombat délelőttig várni keresztségre. Egy egyszerű hétfő délelőtt is megteszi. A Fülöp-szigetek egyik hadseregparancsnoka keresztelkedik a feleségével.

–   A Fülöp-szigeteken számos lázadó megtért és csatlakozott az Adventista Egyházhoz. Az Adventista Világrádión keresztül hallották meg először Isten üzenetét.

–   Külön köszöntötték az ukrán és a kínai, nehéz helyzetben lévő országok küldötteit.

–   Nem lehet bármit felvenni a GK Ülés napirendjére (pl. oltásokról szóló állásfoglalás), csak ami megfelel a követelményeknek – lásd feljebb.

–   Csizmadia Róbert, a DET elnöke is hozzászólt az egyik, Gyülekezeti kézikönyvet érintő módosítás kapcsán.

–   A GK Jelölőbizottsága megtette első jelentését. Javaslatára Ted N. C. Wilsont újraválasztották elnöknek (2022–2025).

 

Nagy Gábor
UB tag, küldött

 

Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése, a Hetednapi Adventista Egyház legfőbb döntéshozó fóruma.

A világ szinte minden országából küldöttek vesznek részt az ülésen, ahol a történelem során első alkalommal a személyes jelenlét mellett online is lehetőség van aktív módon bekapcsolódni a munkába. A Generálkonferencia 2022 januárjában egy rendhagyó ülésen módosította úgy az Alkotmány és Alapszabályát, hogy rendkívüli helyzetben lehetőség legyen arra, hogy a küldöttek akár online is részt vegyenek és szavazzanak a napirendre kerülő kérdésekről.

Mint ismeretes, a Covid–19 okozta pandémia miatt különleges utazási szabályok kerültek bevezetésre, valamint a napjainkban is zajló orosz-ukrán háború következtében a küldöttek nagyobb csoportjai számára lehetetlen volt személyesen jelen lenni az üléseken.

Istennek hála, a „hibrid” módon (személyes és online jelenlét) szervezett ülésen a küldöttek döntő többsége fizikai valóságban is jelen tud lenni.

A Magyar Uniót a hivatalból küldött unióelnök mellett egyházszervezeti egységenként 2-2 küldött képviseli, akik mindannyian személyesen jelen tudnak lenni. Így az Unióbizottság döntése alapján a következő testvérek képviselik: Zolyomi Renáta (unió), Tokics Imre (unió), Csizmadia Róbert (DET), Nagy Gábor (DET) Hegyes-Horváth Géza (TET), Csalami Renáta (TET), Ócsai Tamás (unió).

A plenáris üléseken folyó munka mellett a Jelölőbizottság munkája is nagyon fontos, hiszen itt tesznek a küldöttek javaslatot a következő ciklusban felelősséget hordozó vezetők személyére.

A Generálkonferencia 268 fős Jelölőbizottságában a Magyar Uniót Ócsai Tamás unióelnök képviseli. Ez a testület hétfő délután kezdte el a munkáját. Feladata, hogy javaslatot tegyen a plenáris ülésen résztvevő küldötteknek a Generálkonferencia fő tisztviselői, helyettesei, osztályvezetői, és azok helyettese személyére. A rendkívül megfeszített munka során összesen 113 személyre kell javaslatot tenni.

Emellett a Transzeurópai Divízió vezetőire javaslatot tevő testület is megalakult, melynek tagjai csupán a divízió küldöttei közül kerültek megválasztásra. Ebben a divíziós Jelölőbizottságban Ócsai Tamás unióelnök és Csizmadia Róbert DET elnök lett tag.

A következő napokban a Magyar Uniót képviselő küldöttek tollából fogunk rövid beszámolókat küldeni.

 

Statisztika:

Küldöttek száma: 2680.

 • Ebből 1333 vezető tisztviselő,
 • 652 lelkész/tanár/egyházi alkalmazott,
 • 694 gyülekezeti tag.

682 küldött regisztrált online (tehát Zoom segítségével tud jelen lenni).

Életkori megoszlás:

 • 30 év alatt: 3%
 • 30–39 év: 10%
 • 40–49 év: 25%
 • 50–59 év: 37%
 • 60–69 év: 21%
 • 70 felett: 4%

 

Nemek aránya: 488 nő, 2192 férfi

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Az online egyházé a jövő?

A Generálkonferencia Végrehajtó Bizottsága (General Conference Executive Committee) több mint 350 tagja minden évben októberben találkozik az Éves Tanácsülésen (Annual Council), hogy egy héten keresztül a világegyház stratégiájáról, pénzügyeiről, szabályzatairól tanácskozzanak.

Személy szerint számomra a legnagyszerűbb alkalmak a világközösség vezetőivel való személyes beszélgetések, közös étkezések, ahol nagyon sok olyan kapcsolat születik, amiből magyarországi meghívás lehet táborokra, képzésekre, protokoll alkalmakra.

Ahogy szinte az egész életünket, most ezt is megváltoztatta a koronavírus-világjárvány. Idén el kellett halasztani az ötévenkénti Generálkonferenciai Ülést. A táborokat, az utazásokkal járó képzéseket fel kellett függeszteni, és így jártak az egyházban olyan fontos szerepet játszó bizottsági ülések is.

A két konferenciai ülés között szinte teljes hatáskörrel rendelkező Végrehajtó Bizottság ezúttal a modern technika segítségével került megrendezésre. Az egyház vezetésének sikerült a technikai kérdéseket megoldani (mindenki láthasson és hallhasson mindenkit, a napirendi pontokhoz tartózó előterjesztések, határozati javaslatok eljussanak a résztvevőkhöz, valamint biztonságosan és anonim módon is lehessen szavazni). Technikailag tehát minden rendben volt. Nagyszerű prezentációk hangzottak el, hozzá lehetett szólni az előterjesztésekhez is, tehát úgy tűnik, megoldás a pandémia okozta utazási korlátozások kihívásaira.

Múlt héten a Transzeurópai Divízió Végrehajtó Bizottsága ülésezett, szintén a technika segítségével, virtuálisan. A jövő héten pedig a Magyar Unió kibővített Unióbizottságát, az év végi Plenáris Unióbizottságot is csak ilyen módon, digitálisan lehet megtartani.

Az egyház vezetése minden szinten meg kellett hozza ezeket a döntéseket, hogy egymás egészségére odafigyelve, biztonságosan tudjuk megtartani az alkalmakat.

Ráadásul most a gyülekezeti alkalmak is az online térbe költöztek. Online szombatiskola, online bibliaóra, online imaközösség, online gyermektörténet, online prédikáció, online egyház…

Nagyszerű látni, hogy a testvérek fegyelmezetten és ugyanakkor lelkesen keresik a kreatív lehetőségeket a digitális találkozásokra. Akár a közösségi médiában, akár videómegosztó portálokon, akár videokonferenciai szoftverek segítségével.

Ezzel együtt azonban csalódott vagyok. Noha személy szerint élvezem a technika vívmányait. Magam is szívesen használom azokat, de a kommunikációnak ezt a végtelenül elszemélytelenített változatát nagyon nehéz megszokni, és hogy őszinte legyek, nem is szeretném megszokni.

Számomra a Bibliának azok a részei a legfelemelőbbek, amikor Isten valami csodálatos módon, személyesen jelenik meg egy-egy történetben. Akár az Éden kertjében, amikor „szellős alkonyatkor” sétál, vagy Mózesnek jelenik meg a Sínai-hegyen az égő csipkebokorban, Illésnek a Hóreben a szelíd hangban jelenti ki magát, de az Újszövetségben Jézus keresztségekor szólal meg, vagy a megdicsőülés hegyén jelenik meg. Mindenek felett azonban maga az a tény, hogy amikor igazán nagy szükség van Isten jelenlétére az emberiség életében, maga a Fiú Isten jön el fizikai valóságában, ahogyan erről a karácsonyi történet tanúskodik. És a Fiú valóságos visszajövetele a mi legnagyobb és legáldottabb reménységünk.

Várom azt a pillanatot, amint megláthatom „Isten sátorát” ott, a mennyei Jeruzsálemben. „Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük” (Jel 21:3). Várom a Bárány nagy vacsoráját, ahogy az emberiség történelmének nagy alakjaival, Ádámmal és Évával, Mózessel, a prófétákkal, apostolokkal, reformátorokkal, az adventmozgalom úttörőivel együtt ülhetek annál az asztalnál, veletek együtt…

A gyülekezeti életnek azok a legfelemelőbb alkalmai, amikor együtt tudunk énekelni, érezzük egymás rezdüléseit, amint együtt imádkozunk, és lelkipásztorként nem egy hideg üveglencsének prédikálok, hanem látom és hallom testvéreim reakcióit a prédikációmra. A bizottsági üléseknek pedig azok a közösségi alkalmai a legfontosabbak, amikor kötetlenül, a közös étkezések vagy szünetek alkalmával „csak úgy” beszélgetünk az egyház dolgairól, mert ekkor jönnek a legjobb ötletek, a legnagyszerűbb inspirációk.

De addig is türelmesen várok, és kihasználom, hogy legalább digitális módon tudunk találkozni.

Hálás vagyok Istennek a technika nyújtotta online tér lehetőségeiért, testvéreim kreativitásáért, kitartásáért, hogy legalább így együtt lehetünk.

 

Ócsai Tamás

unióelnök

„Szeretek ebben az egyházban szolgálni” – Beszámoló a Generálkonferencia Éves tanácsüléséről

Vezetői szolgálatom egyik felemelő élménye a Generálkonferencia Éves Tanácsülésén való részvétel. Idén október 10–16. között vettem részt az egyház „főhadiszállásán”, az egyesült államokbeli Silver Springben (Maryland).

Immár 7 éve a Végrehajtó Bizottság minden éves ülése egy vezetőképző szemináriummal kezdődik egy-egy, az egyház egészének fontos témát megcélozva. Idén az ifjúsági szolgálatok voltak a célkeresztben. (Korábban téma volt az egyház szabályai, a Nevelési Osztály munkája, az egészségügyi üzenet stb.)

Csütörtökön és pénteken az ifjúsági szolgálat szerteágazó tevékenységével, kihívásaival ismerkedhettünk nagyszerű beszámolók, lelkesítő projektek és a fiatalok szolgálata által. A legfelemelőbbek azok voltak, amikor a lelkes fiatalok zenéltek: a cserkészek egy hatalmas dobzenekarral vonultak fel (csak úgy dübörgött a Generálkonferencia ülésterme), az egyik egyetem pedig egy barokk vonószenekarral szolgált. Mindkét bemutató hatalmas ovációt (taps) váltott ki a bizottság tagjaiból.

Az egyház Archiválási, Statisztikai és Kutatási Központjának vezetője előadásában arra emlékeztetett, hogy az egyház tagságának több mint fele a fiatal korosztályhoz tartozik. (És a gyerekeinket még nem is számoltuk…)

Ha visszatekintünk a múltba, megdöbbentő, hogy az egyház – nemcsak az Adventista Egyház, hanem az egész kereszténység – története során a fiatalok mindig döntő szerepet vállaltak a változásokban, a mű előre vitelében. Elég csak a reformátorokra gondolni, akik húszas-harmincas éveik elején voltak, amikor világraszóló tetteiket véghezvitték. De az adventista úttörők is ugyanilyen korúak voltak, amikor elindították a mozgalmat, ami mára világszéles, hatalmas egyházzá nőtte ki magát. (Az adventista úttörőkről és reformátorokról csalóka képek azt sugallják, hogy meglett, idős emberek voltak, pedig csak azzá lettek, akik megérték.)

Nagy kihívás, hogyan lehet fiataljainkat bátorítani a szolgálatra. Az egyik megoldás, hogy igenis meg lehet őket bízni felelősségteljes feladatokkal, hiszen a civil életben ezek a fiatalok sokszor vállaltok, vállalkozások sikeres vezetői, akik megfelelő intelligenciával, kitartással, lelkesedéssel és kreativitással végzik feladataikat. Ha a gyülekezetekben és a családban példamutató életeket látnak maguk körül, akik az egyházban értéket és nem kritizálni valót látnak, akkor örömmel szolgálnak.

Vasárnaptól a szokásos napirendi pontokkal folytatódott a bizottság ülése: a következő évek programjai, a Munkarend (Working Policy) módosításai, javaslatok a Generálkonferencia Ülésére. A sokak számára kevésbé izgalmas pénzügyi beszámolók most tartogattak érdekességet, hiszen a Generálkonferencia egy sok éve elindított folyamat lezárásaként véglegesítette, hogy az Észak-amerikai Divízió (NAD) is ugyanakkora tizedszázalékot fizessen a GK-nak, mint a többi 12 divízió. Így az eddigi 2%-ról 3%-ra emelkedik mindenkié, a NAD-é pedig 6%-ról csökken 3%-ra. Mindez hosszú évek alatt megy majd végbe, hogy ne legyen elviselhetetlen teher senkinek. Ez a módosítás komoly fegyelmezettséget vár a GK pénzügyi vezetésétől, hiszen átmenetileg csökkenhet a GK bevétele.

A pénzügyekhez tartozik a GK Revizori Szolgálatának (GCAS) jelentése is. Idén is hangsúlyos volt a jelentésben, hogy az intézmények, egységek (területek, uniók, divíziók, GK) jó részénél sok-sok, a szabályoknak nem megfelelő működést, a munkarendtől eltérő gyakorlatokat mutattak ki. Ezek többsége a nyilvántartások vezetése, bizonylatolási, belső ellenőrzés hiánya stb. Ezek nem szándékos szabálytalanságok, hanem fegyelmezetlenségek, amelyek azonban a működés tisztaságának, átláthatóságának biztosítása és a bizalom erősítése végett szükségesek.

A legtöbb napirend közvetlen kapcsolatban van a misszióval, melyek az egyes osztályok, intézmények, szolgálatok, divíziók missziós beszámolói voltak. Mindig nagy lelkesedéssel figyelem ezeket, hiszen számtalan jó minta, ötlet van, amit valamilyen módon hasznosítani lehet itthon is. Ezeket hazaérkezésemkor meg szoktam osztani vezetőtársaimmal…

A legnagyobb érdeklődést azonban két napirendi pont váltotta ki.

Az egyik az egyház abortuszról szóló új állásfoglalása. Már volt egy állásfoglalás korábban (ez elérhető magyarul is az egyház honlapján: adventista.hu), azonban a vezetés úgy látta jónak, hogy egy újat fogalmaznak meg. Nem mintha a régi elvek nem lennének érvényesek, de változik a környezet és a nyelvezet is, amit használunk. A most elfogadott állásfoglalás egy teológiai állásfoglalás a Biblia alapján. Alapvetően arról szól – számos bibliai példán keresztül bemutatva –, hogy Isten az élet Istene, aki a magzat életét is számon tartja, és ennek követnie kell az emberi gyakorlatokat. Ugyanakkor elismeri, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyekben mindenkinek saját lelkiismerete szerint kell döntenie, és a gyülekezet legyen egy támogató, óvó közösség, ahol az érintett nem támadást, hanem szeretetet kap.

Az állásfoglalás nem tartalmaz sok gyakorlati útmutatást, inkább csak elveket fogalmaz meg. Az egyház Egészségügyi Szolgálatok Osztálya kapta a megbízást, hogy a bibliai elveken alapuló állásfoglalás figyelembevételével majd fogalmazza meg azokat a protokollokat, amelyeket a gyülekezetek, lelkészek, egészségügyi intézmények használhatnak, ha kihívással találják szembe magukat.

A másik, sokak által várt napirendi pont pedig egy tavaly elfogadott dokumentum végrehajtása volt. Talán emlékeznek az AI olvasói, hogy beszámoltunk egy dokumentum elfogadásáról, amely azt tárgyalja, milyen eljárást kell alkalmazni, ha egy egység nem követi az egyház szabályait. Nos, a mostani ülésen a GK vezetése előterjesztésében 6 unió került figyelmeztetésre, amiért az egyház felszenteléssel, illetve egyházi engedélyekkel kapcsolatos szabályait nem tartja be. Ezek az uniók vagy nem szentelnek fel senkit lelkészi szolgálatra, vagy pedig nőket is felszentelnek. A határozat meghozatalát egy keresztényi lelkülettel lefolytatott vita előzte meg, ahol mindenki kifejthette álláspontját. Egyesek amellett érveltek, hogy nem a nyilvános megszégyenítés a megfelelő eszköz az egység munkálására; mások azzal érveltek, hogy vannak más egységek is, amelyek valamilyen módon nem tartják be az egyház szabályait, ezért miért csak ebben a kérdésben hozunk határozatokat; némelyek pedig az egyház egységes gyakorlata mellett foglaltak állást (a hozzászólások zöme a határozati javaslat ellen volt). A bizottság végül titkos szavazással megszavazta a nyilvános figyelmeztetést az érintett 6 uniónak.

Minden ilyen ülésen vannak könnyebb és nehezebb napirendi pontok. Vannak, akik nem értenek egyet a többiekkel, de hihetetlenül felemelő, hogy nem személyeskedő, támadó, hanem az egységet erősítő viták vannak az egyházban, ahol az ellenkező oldalon lévők nem kérdőjelezik meg a másik adventistaságát, Istenhez való hűségét.

Szeretek egy ilyen egyházhoz tartozni, ebben az egyházban szolgálni…

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Múlt és jövő

A Generálkonferencia Éves Tanácsülése margójára

 

Sokszor tűnődöm azon, vajon Isten miért teremtett bennünket úgy, hogy emlékezni tudjunk a múltra.

A Generálkonferencia Éves Tanácsülése (október 11–18.) idén részben múltidéző volt, hiszen egy régi – az adventtörténelemből jól ismert – helyszínen került megrendezésre. Battle Creek városának neve bizonyára ismerős sok olvasónak, hiszen az egyház számos nagy jelentőségű eseményének volt szemtanúja:

Elődeink itt határozták el a Hetednapi Adventista nevet, itt alakult meg a Generálkonferencia, itt beszélt először E. G. White a nagy küzdelemről kapott látomásáról. Itt működött a híres szanatórium a Kellog testvérek vezetésével, itt alapították az első misszióiskolát, nyomdát.

Rendkívül megható volt a történelmi helyszíneket bejárni, ott úrvacsorázni, ahol az egyház sok-sok generációval korábban elindult az egész világot szolgáló útjára, látni a White család házát, ahol a gyerekek nevelkedtek, és ahol A nagy küzdelem c. könyvet írta White testvérnő. A város temetőjében pedig ott pihennek az egyház első vezetői, nagyjai, várva a visszatérő Jézus hívó hangját.

Miért jó és miért kell a történelmet megismerni? Isten tanítani szeretne bennünket. A múltban szerzett tapasztalatok és az elkövetett hibák által.

A Tanácsülés első napjai után a világegyház végrehajtó bizottsága a jövő kihívásai és tervei felé fordult. Megismerhettük az osztályok legújabb programjait, a missziós kihívásokra talált válaszokat, a statisztikák mögötti trendeket és tanulságokat, figyelmeztetéseket.

Egy ilyen alkalom, amikor a világ szinte minden országából jelen vannak az uniók vezetői, valamint a Generálkonferencia és a 13 divízió elnökségei, mindig nagyszerű lehetőség a közösség ápolására, a barátságok elmélyülésére. Így jó volt találkozni a mexikói Armando Miranda-val, a Generálkonferencia volt elnökhelyettesével, aki néhány éve egy missziókonferencián nemcsak énekhangjával, de lelkesítő igehirdetéseivel és a fiatalok bátorításával lopta be magát a magyar szívekbe.

Ilyenkor alkalom nyílik új meghívásokat megbeszélni egy-egy jövő évi program, értekezlet, tábor lehetséges előadójával.

A 2019-es év nagy jelentőségű lesz presbitereink számára, hiszen a világegyház a jövő évet a presbiterek évének nevezte.

Ezért is öröm, hogy sikerült a nyári missziókonferencia előadójaként meghívni a Generálkonferencia presbiterek képzéséért felelős vezetőjét, Jonas Arrais-t, aki feleségével, a Női Szolgálatok Osztályának vezetőhelyettesével, Raquel-lel fog érkezni és reménység szerint egy feledhetetlen hétben lesz majd részünk.

De mindezeken túl a legnagyobb érdeklődés azt az előterjesztést kísérte, amely azokról az egyházi egységekről szólt, amelyek valamely korábbi generálkonferenciai döntést, szabályzatot nem hajtanak végre. Ezek az eltérések elsősorban nem hitelvi kérdésekben, nem is a bibliai tanításban, hanem egy-egy gyakorlati kérdésre adott válaszban nyilvánulnak meg.

A megoldandó probléma: hogyan tudjuk az egységet megőrizni egy olyan egyházban, ahol a különböző egységekben, a világ különböző pontjain nagyon eltérő kihívásokra kell válaszolni?

Az előterjesztett dokumentum elfogadását hatalmas, de keresztényi vita előzte meg, amelyben a Magyar Unió elnöke is részt vett, kiemelve, hogy a Magyar Uniónak történelmi tapasztalatai vannak arra vonatkozóan, hogy hová vezet, amikor egy gyakorlati kérdésekben megnyilvánuló egyet nem értést, tiltakozást az egyház vezetése adminisztratív eszközökkel próbál megoldani. Mennyi fájdalom, családi tragédia és elvesztegetett missziós lehetőség lett az eredménye.

Noha sokféleképpen gondolkodunk sok-sok kérdésről, kivétel nélkül minden egyházi vezető kifejezésre juttatta, hogy az egyház egysége mindennél fontosabb, hiszen ez az, amiből a világ megismeri, hogy Isten küldött bennünket.

Meggyőződésem, hogy Isten azért adja ezeket a történelmi tapasztalatokat, hogy tanuljunk belőlük és a tanulságokat leszűrve helyes döntéseket hozzunk a jövőre tekintve.

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Érd el a világot – a családokon, a nőkön és a gyerekeken keresztül!

Nemzetközi családi konferencia Budapesten

Ez volt a témája annak a tanácskozásnak, amelyet a Generálkonferencia szervezett Budapesten május 10-e és 13-a között. A Gyermek- Női és Családi Szolgálatok vezetői szerte az egész világból eljöttek Magyarországra, hogy motivációt, inspirációt, új ötleteket merítsenek szolgálatukhoz és megismerjék az egyházon belüli és kívüli legfrissebb kutatási eredményeket a szakterületeikről.  

A konferencián mintegy 500 küldött vett részt, több mint 65 országból. Fantasztikus élmény volt megtapasztalni a testvéri közösséget ilyen sokféle emberrel. A szerda esti megnyitón köszöntőt mondott Soltész Miklós, egyházügyi államtitkár, valamint előadást tartott Ella Simmons, a Generálkonferencia alelnöke. Délelőttönként a plenáris előadások a gyerekekre összpontosítottak. Csütörtök délelőtt George Barna mutatta be kutatásait, amelyek arról szólnak, hogy miért hagyja el olyan sok gyermek az egyházat. Barna e témakör legismertebb szakértője a világon. Ittlétét az is különlegessé tette, hogy noha magyar származású, most járt életében először hazánkban.

Pénteken Kiti Freier Randall, a Loma Linda Egyetem gyermekgyógyászati tanszékvezetője számolt be azokról a kutatásokról, amelyek feltárták, milyen tényezők valószínűsítik, hogy a gyermekek kockázatos magatartásokba keverednek. A gyülekezet nagyon sokat tehet a gyerekek lelki egészségének megőrzéséért, hiszen a kutatások kimutatták, azok a gyerekek, akik kapcsolatban állnak egy törődő, szeretetteljes, hiteles felnőttel, sokkal kisebb valószínűséggel bonyolódnak kockázatos magatartásokba.

Délutánonként a három osztály képviselői külön szekció-előadásokon vehettek részt, ahol szakterületeik egészen speciális kérdéseiről tanácskoztak. A családi szekcióban a Magyar Unió családi osztályvezetője, Mihalec Gábor is előadott.

Magyarországról az unió és az egyházterületek elnökségei mellett mindhárom érintett osztály osztályvezetője és további 4-4 munkatárs vett részt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy szombaton vendégül láthattuk a magyar egyháztagokat is. Közel 400 testvérünk élt a lehetőséggel, hogy megtapasztalja ezt a „Mini Generálkonferenciát” – ahogy többen nevezték. A konferencia záróeseményén Mark Finley prédikált és helyezte a konferencia témáját üdvösségtörténeti távlatokba: A teremtés azt üzeni, hogy értékes vagy; a kereszt, azt üzeni, hogy Isten megbocsátott neked; az advent pedig azt üzeni, hogy örökké együtt lehetsz Megváltóddal.

A magyar egyház számára nagy megmérettetés volt ez a konferencia. Közel 250 embernek küldtünk meghívólevelet azokba az országokba, amelyekben vízumkötelesség van érvényben Magyarország felé, közreműködtünk a helyszín kiválasztásában, a regisztrációban, a különböző eszközök biztosításában, az Amerikából küldött csomagok vámügyintézésében, a technikai háttértámogatás biztosításában… és még sok más szervezőfeladatban. Magyar testvérek biztosították a konferencia zenei szolgálatait is. Rengeteg elismerő visszajelzést kaptunk a Hungarikum együttes, a Tajti Enikő vezetése alatt összeállt Budapest környéki kórus, az adventista rézfúvósok, az 8in1, valamint Szerekován János és Bereczki Csaba szolgálatára vonatkozóan.

A konferencia után dr. Willie és Elaine Oliver még Budapesten maradt, hogy találkozzon a lelkipásztor házaspárokkal, valamint tartson egy kétrészes családi evangelizációt. A Lurdy Házban mindkét estén telt házas előadást tartottak a kiemelkedően hatékony családok szokásairól. Az előadások felvétele hamarosan elérhető lesz.

Dr. Mihalec Gábor