Bejegyzés

„Irányvonal” – A válaszok készen állnak, csak kérdezned kell!

A világháló és azon belül a közösségi média számos missziós lehetőséget rejt magában. Segítségével nagy távolságokat áthidalva tudunk elérni olyanokat, akik talán még sosem tanulmányozták a Bibliát; de olyanokat is, akik ugyan jól ismerik Isten tanítását, de a bennük kavargó sok-sok kérdés még bizonytalanná teszi hitüket. Többek között őket szeretné megszólítani az Irányvonal.

Ennek a bibliai ismeretterjesztő sorozatnak a különlegességét az adja, hogy minden egyes rész csupán egy-egy kérdésre keresi a választ, mindössze 10-15 percben. A rövid videók célja, hogy a közösségi médiából áradó információdömping közepette meg tudjuk szólítani főként a fiatalokat, de mellettük a Facebookon jelenlevő idősebb generációkat is.

A részek témája a nézőkön múlik, mégpedig úgy, hogy az előre beérkező kérdések vagy a korábbi kommentekben felvetődött topikok a következő alkalmak alapjai.

Ennek köszönhetően számos érdekes kérdésre kerestük már meg a választ, úgy mint: „Bűnt követett-e el Ráháb, amikor hazudott?”, „Bűnhődik-e a gyerek a szülők vétke miatt?” vagy „Hányszor írták át a Bibliát? Vajon szavahihető-e még?”. De megvizsgáljuk azt is, hogy mit mond a Biblia a hipnózisról, vagy hogy van-e emberáldozat a Bibliában.

Nemrégiben pedig egy nagyon aktuális és égető téma került elő, mégpedig a koronavírus és Jézus visszajövetelének összefüggése.

A helyes válaszok megtalálásában egyházunk egyik nyugalmazott lelkésze – aki egyszersmind egyháztörténész és egyetemi tanár is – van a segítségünkre. Hatalmas tudásával és tapasztalatával hiteles emberként olyan háttér-információkat és érdekességeket említ meg a videókban, melyek mindenki számára hasznosak lehetnek.

A kérdések sokszínűsége, néha provokatív volta mutatja azt a célunkat, hogy valóban a 21. század emberében felvetődő gondolatokra, kétségekre keressük meg a választ. Emellett a Facebook lehetőségeit kihasználva szeretnénk minél interaktívabbá tenni a műsort, így a videók alatt megjelenő kommentek is egy következő rész témáját képezhetik.

Ezért is hívunk mindenkit, hogy látogasson el az Irányvonal Facebook oldalára, kedvelje és ossza meg barátaival is!  Hisszük, hogy így olyanokat is megszólíthatunk, akiket a hagyományos evangelizációval talán nem tudnánk, miközben mi is nagy áldásban részesülhetünk a sorozat követésével.

 

Márffy Anna

Három évtized a kecskeméti misszió szolgálatában

Harminc év, 2000 előadás, több ezer hallgató, több mint ötven keresztség – röviden így lehetne összegezi az elmúlt harminc évet a kecskeméti misszióban. Az 1989. december 7-én indított Jézus élete és Sorskérdéseink sorozattal vette kezdetét a nyilvános előadások sorozata a városban. Nagy reményekkel indultunk el akkor a pár száz meghívóval, amire több mint 100 vendég érkezett az első alkalommal. Először hat estére terveztük, de a látogatók igényelték a folytatást, és mi a gyülekezettel könnyen teljesítettük ezt a kérést. Volt olyan időszak 1991-ben, hogy 500 vendég járt heti négy előadásra öt héten keresztül a Kezdj el élni! Sorozatra, és közben 40-en jelentkeztek keresztségre. Voltak egészségexpóink, dohányzásról leszoktató és stresszkezelő tanfolyamok, előadások. De a bibliai sorozatok voltak a leglátogatottabbak. 2011-től az első Bibliai Szabadegyetemre 108-an iratkoztak be, és az előadók többször elmondták, hogy öröm és kiváltság a zsúfolásig megtelt teremben ilyen érdeklődő tekintetű embereknek előadást tartani. A két év végén közel 60-an kaptak oklevelet.

A 2018-as, második Szabadegyetem sorozat is közel 90 vendéget vonzott, akik napjainkig hűségesen kitartanak.

A három évtized alatt több százan megismerkedtek a Kecskeméti Gyülekezettel, akik közül – hála az Úrnak – több mint ötvenen szövetséget kötöttek és megkeresztelkedtek!

30 évvel később, 2019. december 12-én ugyanott és ugyanabban a teremben 115-en gyűltünk össze, hogy egy emlékezetes alkalmon adjunk hálát az Úrnak a mögöttünk lévő időszakért.  Harminc év után ismét Szigeti Jenő lelkész testvér szólta az Igét, de tartalmas szolgálatokkal dicsőítették Istent testvéreink is. Bereczki Csaba a pánsípot szólaltatta meg, Simon István költeményt szavalt, Hegyes Hanna és Nelli zongoraszólóval, Hegyes Károly pedig énekszámmal dicsérte az Urat. Hoffer Zoltán mint úttörő visszaemlékezett a három évtizedre, a 2000 elhangzott előadásra, a jó néhány gyülekezeti kirándulásra és a 22 közös nyári táborra.

Külön megtisztelt bennünket lévai Jánosné Kecskemét megyei jogú város önkormányzati egyházügyi vezetője, aki a vendégek előtt kiemelte, hogy milyen nagy érték a város számára, hogy az Adventista Egyház előadói és előadásai nyitottak, és sok betérő embernek adnak választ kérdéseikre.

Külön köszönet két szponzornak, a Félegyházi Pékségnek, akik több mint öt éve termékeikkel segítik munkánkat és az Olymposnak, akik egészséges italokkal támogatták ezt az ünnepélyt!

Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy hétről hétre felhangozhat a kultúrházban az evangélium, és szeretnénk minden emberrel megismertetni a következő időszakban is a Menny valódi üzenetét!

 

Ui.: A Petőfi Népe megyei napilapban 2019. december 17-én féloldalas cikk jelent meg a sorozatunkról.

 

Hoffer Zoltán

Az Adventista Motoros Misszió programjai

„Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködni vele a világ megmentéséért. Jézus megbízása: »Menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 16:15) – minden követőjének szól. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy a társaik üdvösségére dolgozzanak. A szívük egyszerre fog Krisztus szívével dobogni. Úgy vágynak majd a lelki megmentésre, mint Ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet az Atya művében, de mindenki számára van hely és tennivaló” (Krisztus példázatai. 300. old.).

Az Adventista Motoros Misszió (AMM) lelkes tagjai megalakulásukat többek között a Szentírásban, Mk 16:15 soraira alapozták, valamint komolyan megfontolták a Krisztus példázatai című könyv fent idézett üzenetét, amely alátámasztja, hogy miért van helye az AMM-nek a mai egyházban. Hiszik és tapasztalják, hogy az „Atya művében mindenki számára van hely és tennivaló”, ezért az áprilisi hivatalos beiktatásunk után, Isten kegyelméből munkába álltak.

 

Hidason – A Hidasi Gyülekezet nyitottságának köszönhetően, 2018 novemberében lehetőségünk volt bemutatkozni a helyi gyülekezetben, ahol a gyülekezet összes tagja és Berg Csaba polgármester, meghívott vendég, nagy szeretettel fogadott bennünket. A polgármester úr kérést intézett felénk, hogy az ünnepélyes alkalom folytatásaként az idei hidasi gyereknap megszervezésében és programjaiban is vegyünk részt.

Isten kegyelméből 2019. május 25-én megvalósult a hidasi gyereknapon való jelenlétünk, ahol a helyi gyülekezet lelkes csapatával összefogásban kézműves foglalkozás, arcfestés, kismotoros akadálypálya került felállításra, és déltől zárásig véget nem érő sorokban jöttek a gyerekek és szülők az AMM foglakozásaira, megismerve ezáltal is az adventisták önzetlen szeretetét és emberségét. Minden gyerek elégedett, mosolygós arccal, ajándéklufival és nem utolsósorban egy élménymotorozással lett gazdagabb!

Berg Csaba polgármester úr személyesen köszönte meg jelenlétünket, leleményes ötleteinket és szolgálatunkat. Mivel ő nem talált arcfestőt, elmondása szerint, mi mentettük meg vele a gyereknapot, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Istennek legyen hála, hogy megáldotta a csapatunkat ezzel a talentummal is! Erre a programra, jövőre is visszavárnak.

 

 

Vajdaságban – 2019. május 31-én sor került a Vajdasági jótékonysági gurulásra. Mottónk „Minden gurulás egy misszió”, ezt megvalósítva – Szerekován János testvérünk és meghívott művésztársainak részvételével – a márciusban megszervezett segélykoncerten összegyűlt 300 000 Ft összegű támogatást adtuk át a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolának.

Az adomány a helyi iskola végzős tanulóinak ballagásakor rendezett ünnepi gálán került átadásra, ahol minden résztvevő megismerhette az adventisták és támogatóink önzetlenségét.

Ezúton is köszönjük a lelkes, adományozó testvérek, barátok és motoros klubok hozzájárulását, életükre Isten áldását kívánva!

Szombaton a helyi gyülekezetben szolgáltunk és szeretetben dobbant együtt a szívünk testvéreinkkel a közös éneklések és beszélgetések alatt. Külön köszönettel tartozunk Bata-Nagy Lehel lelkipásztor testvérünknek az ottlétünk alatt tanúsított önzetlen szeretetéért. Azért, ahogyan gondunkat viselte, és ahogyan bevont mindannyiunkat a lelki gondozásba. Segítségével  meglátogattuk egy hosszú ideje beteg motoros testvérünket, akit imában erősítettünk, és aki tapasztalatával erősített minket. Az Úrnak legyen dicsőség a magasztos pillanatokért!

Rá egy hétre Pap Róbert és Szerekován János kisteherautóval visszatért Délvidékre, a kistarcsai Simándy József Iskola könyvadományával és számítógépekkel, melyet a Kerepesi Önkormányzat, illetve magánszemélyek adományoztak. Ezt is átadtuk a Hajdújárási Iskola igazgatónőjének.

Köszönet minden adakozónak!

 

 

Kerepesen és a folytatásról – A nyarunk sűrű elfoglaltságokkal lett tele, ám az alkalmakat nem mi kerestük, ezért is hisszük, hogy gondviseléssel vezérelt minden program!

A Kerepesi Forrás Művelődési Ház illetékeseivel a fennállásunk óta immár másodszor dolgozunk össze. Tavaly egy jótékonysági gurulásunk kapcsán támogatták a Motoros Missziót, amikor is megismerték az adventváró üzenetet, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kerepesi lakosságnak is bemutatkozzunk.

2019. június 9-én pedig meghívtak minket a kerepesi gyereknapra, motoros programjainkkal, valamint lehetőséget adtak a Hetednapi Adventista Egészségsátornak és a helyi gyülekezetnek is a bemutatkozásra, közös élményeket biztosítva a résztvevő lakosságnak, és missziós alkalmat biztosítva az üzenetünknek!

A művelődési ház vezetői potenciális partnernek tekintik a Motoros Missziót. Istennek legyen érte köszönet, megerősítették, hogy a későbbiekben is igényt tartanak munkásságunkra.

A következő áldásos szolgálatunk, 2019. július 14-én lesz a Belgrádban, a helyi nagy gyülekezet meghívására, ahol szintén a „mindenki számára van hely és tennivaló” missziós üzenet fog hangzani. A meghívásokat az Óbudai Gyülekezetben fogjuk folytatni – de nem bezárni – 2019. július 20-án, és remélhetőleg egyre több tapasztalatról tudunk majd beszámolni a későbbiekben.

Imacélunk az, hogy elfogadás által Én, Te és Ők is megtalálhassuk helyünket a misszióban, hogy hangozzék az adventüzenet, gyarapodjunk lelki gyümölcsökben, és amikor felhangzik a hangos kiáltás, részesei legyünk a munkának, és tudjuk begyűjteni az aratnivalót, Isten kegyelméből!  Ámen.

 

 

Szerekován János

elnökhelyettes
AMM Hungary

 

Adományok

Családi nap

Hajdujárási szolgálat

Hidas

Jótékonysági koncert

 

 

Soproni missziómunka

Azzal kezdenénk, hogy a részünkre érkező AdventInfót mindig érdeklődéssel olvassuk, és a benne megjelenő különböző tevékenységek híradásából mi is erőt merítünk a tapasztalatokat olvasva.

Mi is, soproni testvérek, szeretnénk megosztani örömünket és az egyszerű, apró, de úgy érezzük mégis fontos bizonyságtevő tapasztalatainkat veletek, ezért egy-két mozaikot megírunk legutóbbi munkáinkról.

Nagy élmény volt a Sopron GYSEV Vasútállomás várótermében a húsvét előtti könyvterjesztés, amelyet április 8. és 18. között valósítottunk meg. Ehhez húsvét és karácsony előtt is mindig engedélyt kapunk. Igyekszünk ezt ki is használni. Az Advent Kiadótól rendeljük a könyveket, de ajándékozásra a saját tulajdonunkból is odaszánunk kiadványokat, amit többségében örömmel fogadnak az emberek. Vásárolnak is, bár hozzá kell tennünk, hogy az összeg (27 450 Ft) nem igazán tükrözi az eredményt, mert az ajándékkönyvek is, mint néma tanúk bizonyságot tesznek. Emellett számos alkalom kínálkozott a személyes bizonyságtételre.

Alkalmat kaptunk arra is, hogy húsvétkor az IKVA Idősek Otthonában ének-, versszolgálatot tartsunk, és olvassunk a Bibliából április 20-án, szombaton délután. De még ezt megelőzően hasonló megjelenésünk volt a Családsegítő „Lila Akác”, majd megint másik időpontban a „Napsugár” intézményi alkalmakkor, amit a résztvevők örömmel fogadtak.

Az „Egészségesebb, emberibb környezetért és a virágos Sopronért” rendezvényeken minden hónapban előadásokat szervezünk. Ezeken az alkalmakon mindig sok az érdeklődő. Az előadók között orvosok, különböző egyházak lelkészei vannak vagy egyetemi oktatók, de egyházunk részéről is avatott előadók. Ezt a programot Sopronban sokan patronálják, a termet is ingyen biztosítják. Az érdeklődők száma sem csökken. Május 16-án dr. Szigeti Jenő előadása volt soron. Címe: „Családok védelme, a békés és szeretetteljes együttélés”. Ezt megelőzően áprilisban a következő témát hallgatták a résztvevők: „Lelki egészség, és a lelki egészségvédelem”. Kertészeti-erdészeti szakemberek is megszólalnak minden alkalommal, így a másik téma: „A növények, a mindennapi csodák”, és ehhez hasonló szakmai kérdések, melyek elhangzása után virágmagokat és palántákat osztunk a résztvevőknek. Mindig felcsendül valamilyen szép muzsika is, mint legutóbb Fodor Gábor fuvolaművész előadásában. A soron következő előadásra június közepén kerül sor. Ennek a címe: „A gyermek és az élő környezet”, előadó: Egerváriné Kökényes Zsuzsa.

A könyvterjesztésben öt testvérünk is tevékenyen részt vett, akik nagyon áldozatos munkát fejtettek ki. Hisszük, Isten áldása kíséri a könyveket, de ezt látjuk rendezvényeinken is. Legyen az Úré a dicsőség!

 

Horváth Sándor – Tóth Szilárd

Soproni Gyülekezet

Jézus a Te gyógyítód

Több éve már, hogy a gyermekiskolánk egyik kiemelkedő missziós programjáról, az Országos Gyermekkardiológián tett látogatásainkról időről időre olvashattatok tőlünk (Újbudai Gyülekezet)  beszámolókat.

A mostani látogatásunk különlegessége a zenei-prózai szolgálaton kívül az ajándékaink egyike, a „SZÍV” üzenete volt, amelyet egy kézzel fogható „kabalaként” adtunk át, mint Jézus bátorítását – hogy mindig kéznél legyen gyermeknek, szülőnek – jó hírként üzenve: JÉZUS A TE GYÓGYÍTÓD.

Az egyik nagypapa az éneklés közben csendben, meghatottan csak annyit mondott, miközben a szomorú, beteg kis unokát simogatta: „Azt hittem, ilyen csak a filmekben van…”

Minden pillanatban éreztük Isten jelenlétét, és kértük, adja meg, hogy áldás és öröm lehessünk a szükségben.

Pár nap múlva az osztály vezetője felhívott, és elmondta, hogy amikor reggel bement a kórtermekbe, az asztalon, kézben látta a kis szíveket. A maradék 6 kicsi szívet az aznapi, kórházi felvételes gyermekek kezébe adták, biztatásként. (Micsoda gondviselés! Nem több, nem kevesebb, pont hat!) Mert hát mit is kaphatna egy gyógyulni vágyó beteg szív a kardiológián?! Isten bátorító, megtapasztalható üzenetét!

A misszió folytatódik, a szíveket vinni fogjuk!

Hálásak vagyunk az isteni gondviselésért, köszönet a tanítók, gyülekezetünk hűséges segítségéért!

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!” (Zsolt 128:1).

 

Kovács Zsuzsa

Amikor a misszió új(ra) értelmet nyer…

A Sátoraljaújhelyi Gyülekezet egyik jellemzője, hogy mindig megtalálja a rendkívüli lehetőségeket a misszióra. Ennek egy szép példája volt a december 15-i szombat!

A délelőtti prédikációban dr. Kormos Erik arra helyezte a hangsúlyt, hogy a misszió akkor nyer igazán értelmet, ha a szent hely találkozik a szent idővel. A szombat a szent idő, a szent hely pedig bárhol lehet, ha ott Isten jelenlétébe tudjuk vonni az embereket: ez a jelenlét több mint emberi közösség, klub vagy teadélután. Ott Isten van jelen!

A délutáni órában, mindezek jegyében, a Sárospataki Református Gimnázium 12/A osztálya érkezett hozzánk felekezetlátogatásra, hogy részt vegyenek az istentiszteletünkön, és elvegyék az áldást Isten kezeiből, amit ezúttal is bőven osztott. Az elmúlt években ez már a harmadik alkalom volt, hogy egy-egy teljes gimnáziumi osztály látogatott el hozzánk, jobban megismerni az általunk hirdetett evangéliumot.

Este véget ért egy 10 részes evangelizációs sorozat, „Mi hiszünk a halál előtti életben, higgyen Ön is!” címmel. A záró alkalmon az evangelizációs programot ismét a Ker-Songs együttes szolgálata gazdagította!

Kívánunk gyülekezeteinknek ilyen áldásokban gazdag szombatokat, amit a minőség, a felkészülés és a tenniakarás jellemez! Ennek pedig hatása van a gyülekezet légkörére is. Kívánjuk, hogy egyre többen tapasztaljak meg Istenünk gazdag áldásait, amelyeket még nem adott meg számunkra!

 

SDG

Két missziós lelkületű testvérnő

A debreceni lelkészszentelésen bemutattam egymásnak két testvérnőt, akik nem ismerték egymást, de én ismertem mindkettőt és tudtam, hogy nagyon hasonló lelkületűek.

Nagyon megbecsülendő és tiszteletre méltó mai világunkban és egyházunkban, ha idős testvéreink példamutató életét látjuk magunk előtt. Bartha Sándorné Jolánka néni 89. évében járva igazi utazó nagykövet. Kamut a lakóhelye, de a berettyóújfalui körzet hat gyülekezetében igehirdetőként szolgál. Utazásai alatt a buszon beszélget emberekkel, könyveket osztogat, és sok-sok tapasztalatot szerez ilyenkor. Mindig lehet rá számítani. Mitelle Ernőné Rózsika néni 85. évében járva szintén missziós lelkületű tagja egyházunknak és vezetője a Telkibányai Gyülekezetünknek. Ő Budapestet járva osztogatja a könyveket és hirdeti az áldott reménységet az embereknek.

Szeressük és becsüljük meg őket, és még azt a sok idős testvért egyházunkban, akik annak idején szenvedtek is a hitükért, de nem hagyták el sem hitüket, sem egyházukat a próbák alatt. Most pedig az idős kor hozta terhek alatt is boldogan szolgálják az Urat, aki így szól majd ama napon övéihez: „Jól vagyon jó és hű szolgám!”

 

Farkas Attila

Változás: Misszió 360o DVD

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2019 januárjától a Magyar Unió interneten is elérhetővé teszi a Generálkonferencia Misszió Osztálya által negyedévente elkészített Misszió 360o DVD anyagait, amelyeknek a szinkronizálása a Reménység Evangelizációs Központban történik. A Bibliatanulmányok honlapján (www.bibliatanulmanyok.hu) ezután elérhetők lesznek az aktuális negyedév anyagai – természetesen a régebbiek is fent lesznek. Reméljük, hogy a testvérek így minden gyülekezetben és bárhol könnyebben meg tudják nézni a filmeket, amelyek bepillantást engednek világegyházunk életébe.

Mindenkinek szeretettel ajánlom!

 

Zarkáné Teremy Krisztina

a Szombatiskolai Osztály vezetője

Missziós szolgálatok Miskolcon

Nagy örömünkre szolgált, hogy évek óta lehetőségünk van részt venni az ünnepi könyvhéten, melyet június 6-9 között tartottak Miskolcon. Jóleső érzés megtapasztalni évről évre, hogy egyházi kiadóként egyedül bennünket hívnak meg erre a rendezvénysorozatra.

Vittünk bibliai, egészségügyi és gyermekkiadványokat, meghívókat a különböző rendezvényeinkről és ingyen kiadványokat (pl.: GLOW-füzeteket, Velünk az Isten, A legjobb út stb.). Ez a kezdeményezésünk sok embert vonzott, s így sikerült jó beszélgetéseket folytatni az odalátogatókkal. Őszinte megnyilatkozásaik, kérdéseik, szívélyes barátságuk, nyitottságuk igen szívmelengető volt számunkra és örültünk, hogy ebben a mostani világban még ennyi embert érdekel Isten, a Biblia, a jövőnk. A gyermekeket is lekötötték a különböző gyermekkönyvek, foglalkoztatók, szívesen álltak meg, nézelődtek, ölelték magukhoz a nekik szóló kiadványokat a sátrunk előtt, mi pedig egy-egy színes lufival kedveskedtünk a kicsinyeknek.

A sok érdekes történetből egyet kiemelnék. Egy hölgy az első nap elvitt néhány GLOW-füzetet. Másnap nagy örömmel tapasztalta, hogy van még a füzetekből, mert ő a szomszéd néninek próbálta elmesélni, de az szóban nem olyan élmény, mintha elolvasná. Így vitt belőle többet, hogy másokat is megörvendeztessen vele.

Egy igen kedves eseményünk is volt. Dr. Mihalec Gábor most megjelent új könyvét, a „Házasság 2.0”-t mutathattuk be. Először a könyvtér színpadán beszélgettek vele és ismertette röviden a könyv tartalmát, majd a könyvsátrunknál dedikálta is a többi könyvével együtt. Ezt követően pedig a Szabó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtárban könyvajánlót tartott, szép számú hallgatóság körében. Ami különösen öröm volt számunkra, hogy 17-18 éves fiatalok is eljöttek a könyvtárba, hogy részt vegyenek a Gáborral folytatott beszélgetésben. Nagyon örültünk és hálásak voltunk, hogy ennyi embert meg tudott érinteni ez a könyv, és ezúton is szeretnénk megköszönni Gábornak a részvételét a könyvhéten.

Most is, mint minden évben gazdagodtunk tapasztalatokkal, megismerhettünk újabb embereket, s lehetőségünk volt meghívni őket előadásainkra. A Bibliotéka sorozatunkon belül „Az Irodalom és a Biblia birodalma” előadásaink, ahol szépirodalmi verseken, novellákon keresztül igyekszünk bemutatni a Biblia és az Isten-keresés szépségét és tapasztalatát.

Előzőleg januártól gyönyörű sorozatokat hallgathattak vendégeink. Dániel könyvéről Hegyes-Horváth Géza testvér tartott előadásokat, melyek nagy hatással voltak a vendégeinkre is. Majd Jézus életének 3 leghíresebb helyszínére kalauzolta el az érdeklődőket dr. Tokics Imre testvér. Az előadó végigjárta Jézus életének állomásait, így hitelesen tudta azokat bemutatni, személyes, színes élményekkel fűszerezve az előadásait. Lebilincselő és megszólító jellegű előadások voltak. Ezt követte az „Életmóddal az egészségért – A világ legrégebbi egészségügyi kódexe” című előadás, melyet dr. Ősz-Farkas Ernő tartott. Érdekes képekkel, történetekkel illusztrálta előadásának mondanivalóját. Megerősítette és elmélyítette a Biblia tanításainak érvényességét és hitelességét, Isten határtalan bölcsességét. Isten jóságával és szeretetével megtöltve tértünk haza erről az előadásról is. S mindezek lezárása volt az előbb említett irodalmi összeállítás.

Köszönjük a jó Istennek és mindenkinek, akik hozzájárultatok ahhoz, hogy az Úr így megáldotta evangelizációs szolgálatainkat, és erőt meríthettünk a folytatáshoz.

 

Fekete Istvánné

Ózdi kórházi misszió

Egy éve zajlik Ózdon a Bibliai Szabadegyetem. Az első félévet kirándulással zártuk, Vizsolyba látogattunk el. Most decemberben pedig az ózdi Almási Balogh Pál Kórházban volt egy közös missziója az Ózdi Gyülekezet tagjainak a szabadegyetem vállalkozó kedvű hallgatóival karöltve.

Először a gyerekosztályra mentünk, ahol szívesen fogadtak bennünket. Megajándékoztuk őket egy hatalmas plüss mackóval. Lelkészünk, Feketéné Trankusz Erzsébet szólt néhány kedves szót a gyerekekhez, szüleikhez, és az osztály dolgozóihoz. Rövid beszélgetés és egy kis ajándékozás (gyümölcs, édesség) után továbbmentünk a belgyógyászatra. Ott szobáról szobára jártunk. Érdeklődtünk a betegek állapota felől, vigaszt nyújtottunk, énekeltünk. Az ajándékba vitt gyümölcsön és édességen kívül ott hagytunk néhány Glow-füzetet, missziós könyvet. A betegek örömmel fogadtak minket. Volt aki aktívabb volt, mesélt az életéről, volt aki csendesebb, betegebb. Apropót adott az is a látogatásunknak, hogy a karácsonyt az emberek általában otthon, szeretteik körében töltik, és rossz lehet ilyenkor kórházban lenni. Vittünk egy kis fényt a szürke kórházi hétköznapokba. Jó ötletnek bizonyult a szabadegyetem hallgatóinak bevonása, aktivizálása.

Hamarosan folytatódik a szabadegyetem, és remélhetőleg folytatódik a kórházi misszió is.

 

Raffainé Darmai Zuzsanna