Bejegyzés

Könyvterjesztés és missziós bizonyságtevés Sopronban

Nagy örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat a testvérekkel. „Könyvterjesztés Sopronban” címmel már beszámoltunk az AdventInfo korábbi számában arról, hogy a Vasút vezetősége engedélyezi városunkban a vallásos könyvek árusítását.

A mostani alkalom húsvét előtt, 2022. április 5–14-ig, nyolc napon keresztül tartott. A lehetőségek nem igazán kedveztek számunkra, de nem adtuk fel missziótervünket, bíztunk Jézus segítségében, és imádságban kértük Őt, hogy indítsa az emberek szívét, álljanak meg a standunknál és vásároljanak. Ajándékkönyvekkel is kedveskedtünk az érdeklődők számára, így az eladott könyvek forgalma meg is haladta a tavalyi mennyiséget.

A másik nagy jelentőségű missziós tevékenységünket „Egészséges, emberibb környezetért és a Virágos Sopronért” témában 2006-tól végezzük, így már 155 rendezvényt tartottunk e gondolatsor keretében. Ezekre az alkalmakra, ami lelki vonatkozású is egyben, különböző felekezetű lelkészeket hívunk meg előadónak. A nemrég elhunyt prof. dr. Szigeti Jenő testvér legalább 15 alkalommal volt jelen, prof. dr. Tokics Imre testvér is több rendezvényen tartott már előadást, rajtuk kívül Ócsai Tamás egyházelnök, prof. dr. Tonhaizer Tibor, Kalocsai Tamás, Járai Zsolt testvérek és még sokan mások segítették a program megvalósulását. Az előadások vallási, gyógyászati, környezetvédelmi és szakmai témakörben zajlottak. A program befejezése után ajándékkönyveket, virágmagokat, palántákat is szétosztottunk a résztvevőknek. Fodor Gábor fuvolaművész rendszeresen jelen van ezeken az alkalmakon. A város vezetősége ingyenesen biztosítja számunkra a termet, amely szinte mindig megtelik érdeklődőkkel. Így zajlanak bizonyságtevő alkalmaink, amiért hálásak vagyunk Istennek.

A napokban készült el több éves gyűjtés eredményeként a „Népi gyűjtések. A múltból szóló jelen” kötet, amely élettörténeteket, verseket, régi és időszerű bölcs mondásokat tartalmaz, Isten jóságának és szeretetének megtapasztalását írja le. Valamint azt, hogyan teltek az emberek dolgos hétköznapjai, mit tettek, miként élték meg régen az egymás közti életüket. Isten csodálatos jósága, gondoskodása tükröződik az írásokból.

Tervezzük a jövőbeli eseményeket is. Szeretnénk a Soproni Gyülekezet életéről, a kezdetéről, történetéről is megemlékezni, arról a 100 esztendőről, amit Voigt Miksa lelkész még 1922 novemberében írt meg a „Soproni Gyülekezet krónikája” címen.

Ehhez kérjük majd lelkészünk és egyházunk vezetőinek segítségét, engedélyét és támogatását.

Ezt még prof. dr. Szigeti Jenő testvér tervezte, sok korhű dokumentumot összegyűjtve. Ezen sorokon keresztül is emlékezünk rá, sajnos ezt ő nem tudja megvalósítani, mert az Úr Jézus elaltatta, de még poraiban is legyen áldott az emléke.

Azonban, ami tőlünk telik, teljes hittel, bizalommal Istenben és egymást segítve, támogatva megyünk előre, munkálkodva, amíg a kegyelmi idő tart az Úr dicsőségére és embertársaink áldására szolgálni.

Bátorítjuk testvéreinket is, hogy végezzük együtt a missziót és várjuk Jézus visszajövetelét!

Horváth Sándor és Járai Zsolt

 

Jótékonysági palacsintasütés Ráckevén

Ismét nyíltak a kapuk, hogy a város egy fontos rendezvényén, az V. Kis-Duna Maraton futóversenyen megjelenjünk április 10-én, vasárnap. A sportrendezvényhez jól passzoló egészségügyi szűrés mellett most helyet kapott az aktuális menekültügy is, közelebbről a városunkban élő 27 ukrán menekült támogatása.

A tetemes mennyiségű palacsinta mind gazdára talált, sok ember szívét indította adakozásra. Ennek számokban is szép eredménye lett: közel 250 000 Ft-ot továbbítottunk az önkormányzatnak a korábban említett ügyre. Ezeken az alkalmakon a valós segítségnyújtás mellett nem lebecsülendő a benyomás és a befolyás szerepe, ami az emberek lelkében a kitelepülést látva megszületik. A hálás szavak, megilletődött arcok mellett még hány emberben indulhat el egy-egy pozitív gondolat, ami a szemünk elől rejtve marad…

Bátorítunk mindenkit, hogy keressük a megjelenés lehetőségeit településünk rendezvényein, kapcsolódjunk a közösség életéhez, ezzel is utat találva emberek szívéhez.

Gy. J.

Húsvéti séta a Zugló-Pécel körzetben

A karácsonyi időszakban a Péceli és Zuglói Gyülekezetek összefogtak, hogy egy karácsonyi sétában előadják Isten testet öltésének, Jézus születésének történetét, amellyel Isten szeretetének a történetét testközelbe hozhatják a világ számára. Ezen alkalom eredményességén ismét felbuzdulva április 9-én a Zuglói és a Péceli Gyülekezet közös programjaként ezúttal egy húsvéti sétát alkothattunk meg, melyen keresztül a gyülekezetek kapcsolati vonzáskörének emlékezetes módon mondhattuk el a Szeretet győzelmének történetét.

A szereplőkből és énekesekből álló csapat a szívét-lelkét beletette, amely látható volt a több hónapos felkészülésben és áldozathozatalban, melyben a gyülekezet megélhette nyitottságát és készségét arra, hogy Isten használja az övéit a világban. Isten érezhetően meg is áldotta az alkalmat, amely során jelmezbe és szerepbe bújva adta elő a két gyülekezetből összekovácsolódott közösség Jézus szenvedését, halálát és feltámadását. A vendégeket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt letaglózták a jelenetek, „mintha közöttetek feszítették volna meg” (Gal 3:1).

A program annak ellenére volt ennyire eredményes, hogy a rossz idő rögtönzésre és az utolsó pillanatban változtatásokra is késztette a csapatot: az unió péceli épületének hatalmas udvaráról az épületbe kellett vonulnunk. De talán így volt a jó: a szűkebb hely meghittebbé, és megfoghatóbbá, testközelivé formálta az eseményeket, hiszen a keresztet cipelő Jézus közvetlenül a hallgatóság lába előtt esett el. A megható jeleneteket a kórus gyönyörű éneke kísérte. Érezhető volt Isten jelenléte, amely sokakat indított arra, hogy a közös étkezés, amellyel a gyülekezetek a jelenetek után készültek, tartalmas és kapcsolatteremtő beszélgetéshez vezessenek a vendégekkel.

Köszönettel tartozunk Istennek, hogy erőt és motivációt adott egy ilyen program létrehozására. Köszönet a rendezőknek, szervezőknek és a gyülekezetekből a résztvevőknek is, akik idővel, erővel és pénzzel nem takarékoskodva készültek erre az alkalomra.

 

  1. Zs.

Missziós alkalom Telkibányán

2021. nyarán csatornahálózatot építettek Telkibányán. Ennek kapcsán gyülekezetünk kapu bejárója is felújításra került.

Arra gondoltunk, hogy a csatornaépítők munkáját illő lenne megköszönni. Így a munkavégzés utolsó napján könyveket adtunk ajándékba az ott dolgozóknak. Ötven darab könyvet tudtunk elosztani. A munkásokat meglepte ez a gesztus és nagy örömmel vették kézbe az olvasmányokat.

Kívánjuk, hogy könyveink útját kísérje sokak megtérése. Mint ahogy ősszel hull a falevél, úgy kell a vég idején az evangéliumnak terjednie.

 

Kovács Dénesné

Szombat kivételével bármikor!

Egy osztálytalálkozó margójára

Jól ismert mondat – vagy az ehhez hasonló mondatok – egy adventista vallású személy ajkáról: „Ha nem szombaton lesz, akkor elmegyek.” Nemrégiben hangzottak el az előbbi szavak Boda László testvérünk ajkáról. Így lett 2021. augusztus 27-ére osztálytalálkozó kitűzve Telkibányára.

Régi vágyunk teljesült: Milyen jó lenne találkozni 55 év elteltével a régen látott osztálytársakkal, tanárokkal! Buzgó imádság kíséretében elkezdődött a tanárok felkutatása. Természetesen az egykori osztálytársakat is meg kellett találni. Nagy volt az öröm, hiszen sikerült mindenkit felkutatni.

Elhatároztuk Boda Lászlóval, hogy ajándékkönyveket adunk a boldog találkozás alkalmából. Ezúton szeretném megköszönni Nagy István testvérnek, hogy rengeteg könyvet biztosított számunkra, amit missziós célzattal fel tudtunk használni. Az ötven darab könyv, „Remény a nehéz időkben”, valamint a „Szeretetre vágyunk” és az iskolánkat ábrázoló könyvjelzők, amelyen az „Ároni áldás” szövege is olvasható volt, óriási sikert aratott. Sajnos voltak, akik nem tudtak eljönni, nekik postai úton vagy személyesen juttattuk el az ajándékokat. Eddig nem tapasztalt nyitottsággal fogadták a könyveket mind a tanárok, mind a volt diákok. Csak néhány vélemény a jelenlévőktől: „Milyen nagy szükség van ilyen könyvekre!” vagy: „Amikor elkezdtem olvasni a könyvet, elővettem a Bibliámat, hogy az utalt idézeteket kikeressem.”

Hisszük, hogy a Szentlélek megszólította ezeket az embereket. Bátorítani szeretnénk minden kedves testvért, hogy ragadjunk meg ilyen vagy ehhez hasonló alkalmakat, és tekintsük lehetőségeknek a misszió terén.

A találkozó végét Boda László testvér igei gondolatai zárták.

Kovács Dénesné

„Irányvonal” – A válaszok készen állnak, csak kérdezned kell!

A világháló és azon belül a közösségi média számos missziós lehetőséget rejt magában. Segítségével nagy távolságokat áthidalva tudunk elérni olyanokat, akik talán még sosem tanulmányozták a Bibliát; de olyanokat is, akik ugyan jól ismerik Isten tanítását, de a bennük kavargó sok-sok kérdés még bizonytalanná teszi hitüket. Többek között őket szeretné megszólítani az Irányvonal.

Ennek a bibliai ismeretterjesztő sorozatnak a különlegességét az adja, hogy minden egyes rész csupán egy-egy kérdésre keresi a választ, mindössze 10-15 percben. A rövid videók célja, hogy a közösségi médiából áradó információdömping közepette meg tudjuk szólítani főként a fiatalokat, de mellettük a Facebookon jelenlevő idősebb generációkat is.

A részek témája a nézőkön múlik, mégpedig úgy, hogy az előre beérkező kérdések vagy a korábbi kommentekben felvetődött topikok a következő alkalmak alapjai.

Ennek köszönhetően számos érdekes kérdésre kerestük már meg a választ, úgy mint: „Bűnt követett-e el Ráháb, amikor hazudott?”, „Bűnhődik-e a gyerek a szülők vétke miatt?” vagy „Hányszor írták át a Bibliát? Vajon szavahihető-e még?”. De megvizsgáljuk azt is, hogy mit mond a Biblia a hipnózisról, vagy hogy van-e emberáldozat a Bibliában.

Nemrégiben pedig egy nagyon aktuális és égető téma került elő, mégpedig a koronavírus és Jézus visszajövetelének összefüggése.

A helyes válaszok megtalálásában egyházunk egyik nyugalmazott lelkésze – aki egyszersmind egyháztörténész és egyetemi tanár is – van a segítségünkre. Hatalmas tudásával és tapasztalatával hiteles emberként olyan háttér-információkat és érdekességeket említ meg a videókban, melyek mindenki számára hasznosak lehetnek.

A kérdések sokszínűsége, néha provokatív volta mutatja azt a célunkat, hogy valóban a 21. század emberében felvetődő gondolatokra, kétségekre keressük meg a választ. Emellett a Facebook lehetőségeit kihasználva szeretnénk minél interaktívabbá tenni a műsort, így a videók alatt megjelenő kommentek is egy következő rész témáját képezhetik.

Ezért is hívunk mindenkit, hogy látogasson el az Irányvonal Facebook oldalára, kedvelje és ossza meg barátaival is!  Hisszük, hogy így olyanokat is megszólíthatunk, akiket a hagyományos evangelizációval talán nem tudnánk, miközben mi is nagy áldásban részesülhetünk a sorozat követésével.

 

Márffy Anna

Három évtized a kecskeméti misszió szolgálatában

Harminc év, 2000 előadás, több ezer hallgató, több mint ötven keresztség – röviden így lehetne összegezi az elmúlt harminc évet a kecskeméti misszióban. Az 1989. december 7-én indított Jézus élete és Sorskérdéseink sorozattal vette kezdetét a nyilvános előadások sorozata a városban. Nagy reményekkel indultunk el akkor a pár száz meghívóval, amire több mint 100 vendég érkezett az első alkalommal. Először hat estére terveztük, de a látogatók igényelték a folytatást, és mi a gyülekezettel könnyen teljesítettük ezt a kérést. Volt olyan időszak 1991-ben, hogy 500 vendég járt heti négy előadásra öt héten keresztül a Kezdj el élni! Sorozatra, és közben 40-en jelentkeztek keresztségre. Voltak egészségexpóink, dohányzásról leszoktató és stresszkezelő tanfolyamok, előadások. De a bibliai sorozatok voltak a leglátogatottabbak. 2011-től az első Bibliai Szabadegyetemre 108-an iratkoztak be, és az előadók többször elmondták, hogy öröm és kiváltság a zsúfolásig megtelt teremben ilyen érdeklődő tekintetű embereknek előadást tartani. A két év végén közel 60-an kaptak oklevelet.

A 2018-as, második Szabadegyetem sorozat is közel 90 vendéget vonzott, akik napjainkig hűségesen kitartanak.

A három évtized alatt több százan megismerkedtek a Kecskeméti Gyülekezettel, akik közül – hála az Úrnak – több mint ötvenen szövetséget kötöttek és megkeresztelkedtek!

30 évvel később, 2019. december 12-én ugyanott és ugyanabban a teremben 115-en gyűltünk össze, hogy egy emlékezetes alkalmon adjunk hálát az Úrnak a mögöttünk lévő időszakért.  Harminc év után ismét Szigeti Jenő lelkész testvér szólta az Igét, de tartalmas szolgálatokkal dicsőítették Istent testvéreink is. Bereczki Csaba a pánsípot szólaltatta meg, Simon István költeményt szavalt, Hegyes Hanna és Nelli zongoraszólóval, Hegyes Károly pedig énekszámmal dicsérte az Urat. Hoffer Zoltán mint úttörő visszaemlékezett a három évtizedre, a 2000 elhangzott előadásra, a jó néhány gyülekezeti kirándulásra és a 22 közös nyári táborra.

Külön megtisztelt bennünket lévai Jánosné Kecskemét megyei jogú város önkormányzati egyházügyi vezetője, aki a vendégek előtt kiemelte, hogy milyen nagy érték a város számára, hogy az Adventista Egyház előadói és előadásai nyitottak, és sok betérő embernek adnak választ kérdéseikre.

Külön köszönet két szponzornak, a Félegyházi Pékségnek, akik több mint öt éve termékeikkel segítik munkánkat és az Olymposnak, akik egészséges italokkal támogatták ezt az ünnepélyt!

Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy hétről hétre felhangozhat a kultúrházban az evangélium, és szeretnénk minden emberrel megismertetni a következő időszakban is a Menny valódi üzenetét!

 

Ui.: A Petőfi Népe megyei napilapban 2019. december 17-én féloldalas cikk jelent meg a sorozatunkról.

 

Hoffer Zoltán

Az Adventista Motoros Misszió programjai

„Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködni vele a világ megmentéséért. Jézus megbízása: »Menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 16:15) – minden követőjének szól. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy a társaik üdvösségére dolgozzanak. A szívük egyszerre fog Krisztus szívével dobogni. Úgy vágynak majd a lelki megmentésre, mint Ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet az Atya művében, de mindenki számára van hely és tennivaló” (Krisztus példázatai. 300. old.).

Az Adventista Motoros Misszió (AMM) lelkes tagjai megalakulásukat többek között a Szentírásban, Mk 16:15 soraira alapozták, valamint komolyan megfontolták a Krisztus példázatai című könyv fent idézett üzenetét, amely alátámasztja, hogy miért van helye az AMM-nek a mai egyházban. Hiszik és tapasztalják, hogy az „Atya művében mindenki számára van hely és tennivaló”, ezért az áprilisi hivatalos beiktatásunk után, Isten kegyelméből munkába álltak.

 

Hidason – A Hidasi Gyülekezet nyitottságának köszönhetően, 2018 novemberében lehetőségünk volt bemutatkozni a helyi gyülekezetben, ahol a gyülekezet összes tagja és Berg Csaba polgármester, meghívott vendég, nagy szeretettel fogadott bennünket. A polgármester úr kérést intézett felénk, hogy az ünnepélyes alkalom folytatásaként az idei hidasi gyereknap megszervezésében és programjaiban is vegyünk részt.

Isten kegyelméből 2019. május 25-én megvalósult a hidasi gyereknapon való jelenlétünk, ahol a helyi gyülekezet lelkes csapatával összefogásban kézműves foglalkozás, arcfestés, kismotoros akadálypálya került felállításra, és déltől zárásig véget nem érő sorokban jöttek a gyerekek és szülők az AMM foglakozásaira, megismerve ezáltal is az adventisták önzetlen szeretetét és emberségét. Minden gyerek elégedett, mosolygós arccal, ajándéklufival és nem utolsósorban egy élménymotorozással lett gazdagabb!

Berg Csaba polgármester úr személyesen köszönte meg jelenlétünket, leleményes ötleteinket és szolgálatunkat. Mivel ő nem talált arcfestőt, elmondása szerint, mi mentettük meg vele a gyereknapot, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Istennek legyen hála, hogy megáldotta a csapatunkat ezzel a talentummal is! Erre a programra, jövőre is visszavárnak.

 

 

Vajdaságban – 2019. május 31-én sor került a Vajdasági jótékonysági gurulásra. Mottónk „Minden gurulás egy misszió”, ezt megvalósítva – Szerekován János testvérünk és meghívott művésztársainak részvételével – a márciusban megszervezett segélykoncerten összegyűlt 300 000 Ft összegű támogatást adtuk át a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolának.

Az adomány a helyi iskola végzős tanulóinak ballagásakor rendezett ünnepi gálán került átadásra, ahol minden résztvevő megismerhette az adventisták és támogatóink önzetlenségét.

Ezúton is köszönjük a lelkes, adományozó testvérek, barátok és motoros klubok hozzájárulását, életükre Isten áldását kívánva!

Szombaton a helyi gyülekezetben szolgáltunk és szeretetben dobbant együtt a szívünk testvéreinkkel a közös éneklések és beszélgetések alatt. Külön köszönettel tartozunk Bata-Nagy Lehel lelkipásztor testvérünknek az ottlétünk alatt tanúsított önzetlen szeretetéért. Azért, ahogyan gondunkat viselte, és ahogyan bevont mindannyiunkat a lelki gondozásba. Segítségével  meglátogattuk egy hosszú ideje beteg motoros testvérünket, akit imában erősítettünk, és aki tapasztalatával erősített minket. Az Úrnak legyen dicsőség a magasztos pillanatokért!

Rá egy hétre Pap Róbert és Szerekován János kisteherautóval visszatért Délvidékre, a kistarcsai Simándy József Iskola könyvadományával és számítógépekkel, melyet a Kerepesi Önkormányzat, illetve magánszemélyek adományoztak. Ezt is átadtuk a Hajdújárási Iskola igazgatónőjének.

Köszönet minden adakozónak!

 

 

Kerepesen és a folytatásról – A nyarunk sűrű elfoglaltságokkal lett tele, ám az alkalmakat nem mi kerestük, ezért is hisszük, hogy gondviseléssel vezérelt minden program!

A Kerepesi Forrás Művelődési Ház illetékeseivel a fennállásunk óta immár másodszor dolgozunk össze. Tavaly egy jótékonysági gurulásunk kapcsán támogatták a Motoros Missziót, amikor is megismerték az adventváró üzenetet, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kerepesi lakosságnak is bemutatkozzunk.

2019. június 9-én pedig meghívtak minket a kerepesi gyereknapra, motoros programjainkkal, valamint lehetőséget adtak a Hetednapi Adventista Egészségsátornak és a helyi gyülekezetnek is a bemutatkozásra, közös élményeket biztosítva a résztvevő lakosságnak, és missziós alkalmat biztosítva az üzenetünknek!

A művelődési ház vezetői potenciális partnernek tekintik a Motoros Missziót. Istennek legyen érte köszönet, megerősítették, hogy a későbbiekben is igényt tartanak munkásságunkra.

A következő áldásos szolgálatunk, 2019. július 14-én lesz a Belgrádban, a helyi nagy gyülekezet meghívására, ahol szintén a „mindenki számára van hely és tennivaló” missziós üzenet fog hangzani. A meghívásokat az Óbudai Gyülekezetben fogjuk folytatni – de nem bezárni – 2019. július 20-án, és remélhetőleg egyre több tapasztalatról tudunk majd beszámolni a későbbiekben.

Imacélunk az, hogy elfogadás által Én, Te és Ők is megtalálhassuk helyünket a misszióban, hogy hangozzék az adventüzenet, gyarapodjunk lelki gyümölcsökben, és amikor felhangzik a hangos kiáltás, részesei legyünk a munkának, és tudjuk begyűjteni az aratnivalót, Isten kegyelméből!  Ámen.

 

 

Szerekován János

elnökhelyettes
AMM Hungary

 

Adományok

Családi nap

Hajdujárási szolgálat

Hidas

Jótékonysági koncert

 

 

Soproni missziómunka

Azzal kezdenénk, hogy a részünkre érkező AdventInfót mindig érdeklődéssel olvassuk, és a benne megjelenő különböző tevékenységek híradásából mi is erőt merítünk a tapasztalatokat olvasva.

Mi is, soproni testvérek, szeretnénk megosztani örömünket és az egyszerű, apró, de úgy érezzük mégis fontos bizonyságtevő tapasztalatainkat veletek, ezért egy-két mozaikot megírunk legutóbbi munkáinkról.

Nagy élmény volt a Sopron GYSEV Vasútállomás várótermében a húsvét előtti könyvterjesztés, amelyet április 8. és 18. között valósítottunk meg. Ehhez húsvét és karácsony előtt is mindig engedélyt kapunk. Igyekszünk ezt ki is használni. Az Advent Kiadótól rendeljük a könyveket, de ajándékozásra a saját tulajdonunkból is odaszánunk kiadványokat, amit többségében örömmel fogadnak az emberek. Vásárolnak is, bár hozzá kell tennünk, hogy az összeg (27 450 Ft) nem igazán tükrözi az eredményt, mert az ajándékkönyvek is, mint néma tanúk bizonyságot tesznek. Emellett számos alkalom kínálkozott a személyes bizonyságtételre.

Alkalmat kaptunk arra is, hogy húsvétkor az IKVA Idősek Otthonában ének-, versszolgálatot tartsunk, és olvassunk a Bibliából április 20-án, szombaton délután. De még ezt megelőzően hasonló megjelenésünk volt a Családsegítő „Lila Akác”, majd megint másik időpontban a „Napsugár” intézményi alkalmakkor, amit a résztvevők örömmel fogadtak.

Az „Egészségesebb, emberibb környezetért és a virágos Sopronért” rendezvényeken minden hónapban előadásokat szervezünk. Ezeken az alkalmakon mindig sok az érdeklődő. Az előadók között orvosok, különböző egyházak lelkészei vannak vagy egyetemi oktatók, de egyházunk részéről is avatott előadók. Ezt a programot Sopronban sokan patronálják, a termet is ingyen biztosítják. Az érdeklődők száma sem csökken. Május 16-án dr. Szigeti Jenő előadása volt soron. Címe: „Családok védelme, a békés és szeretetteljes együttélés”. Ezt megelőzően áprilisban a következő témát hallgatták a résztvevők: „Lelki egészség, és a lelki egészségvédelem”. Kertészeti-erdészeti szakemberek is megszólalnak minden alkalommal, így a másik téma: „A növények, a mindennapi csodák”, és ehhez hasonló szakmai kérdések, melyek elhangzása után virágmagokat és palántákat osztunk a résztvevőknek. Mindig felcsendül valamilyen szép muzsika is, mint legutóbb Fodor Gábor fuvolaművész előadásában. A soron következő előadásra június közepén kerül sor. Ennek a címe: „A gyermek és az élő környezet”, előadó: Egerváriné Kökényes Zsuzsa.

A könyvterjesztésben öt testvérünk is tevékenyen részt vett, akik nagyon áldozatos munkát fejtettek ki. Hisszük, Isten áldása kíséri a könyveket, de ezt látjuk rendezvényeinken is. Legyen az Úré a dicsőség!

 

Horváth Sándor – Tóth Szilárd

Soproni Gyülekezet

Jézus a Te gyógyítód

Több éve már, hogy a gyermekiskolánk egyik kiemelkedő missziós programjáról, az Országos Gyermekkardiológián tett látogatásainkról időről időre olvashattatok tőlünk (Újbudai Gyülekezet)  beszámolókat.

A mostani látogatásunk különlegessége a zenei-prózai szolgálaton kívül az ajándékaink egyike, a „SZÍV” üzenete volt, amelyet egy kézzel fogható „kabalaként” adtunk át, mint Jézus bátorítását – hogy mindig kéznél legyen gyermeknek, szülőnek – jó hírként üzenve: JÉZUS A TE GYÓGYÍTÓD.

Az egyik nagypapa az éneklés közben csendben, meghatottan csak annyit mondott, miközben a szomorú, beteg kis unokát simogatta: „Azt hittem, ilyen csak a filmekben van…”

Minden pillanatban éreztük Isten jelenlétét, és kértük, adja meg, hogy áldás és öröm lehessünk a szükségben.

Pár nap múlva az osztály vezetője felhívott, és elmondta, hogy amikor reggel bement a kórtermekbe, az asztalon, kézben látta a kis szíveket. A maradék 6 kicsi szívet az aznapi, kórházi felvételes gyermekek kezébe adták, biztatásként. (Micsoda gondviselés! Nem több, nem kevesebb, pont hat!) Mert hát mit is kaphatna egy gyógyulni vágyó beteg szív a kardiológián?! Isten bátorító, megtapasztalható üzenetét!

A misszió folytatódik, a szíveket vinni fogjuk!

Hálásak vagyunk az isteni gondviselésért, köszönet a tanítók, gyülekezetünk hűséges segítségéért!

„Mind boldog az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!” (Zsolt 128:1).

 

Kovács Zsuzsa