Bejegyzés

Szolgálatunk a menekültekért

Március első napjaitól egy igen nagy és széleskörű szolgálat vette kezdetét gyülekezetünkben, mely immáron több hete folyamatosan tart.

Az orosz-ukrán háború elől menekülő ukrán testvéreink számára a tábea osztály tagjai kialakítottak 3 helyiségben 15 személy elszállásolására szolgáló helyet, melyhez egy zuhanyzós fürdőszoba is tartozik. Azóta folyamatosan voltak és vannak átutazóban lévő, néhány napot vagy akár két hetet is itt tartózkodó ukrán testvérek gyülekezetünkben. Április elejéig összesen 39 fő fordult meg szállásvendégként, hétvégén pedig, mivel az istentisztelet ukrán nyelven is tolmácsolásra kerül, jóval nagyobb létszámban vannak jelen ukrán testvéreink.

Vendégeink ellátását napi szinten végzi a közösség több tagja is szállás, étkeztetés és minden egyéb, ezzel járó feladat tekintetében. Emellett kikapcsolódásról, városnézésről, a gyerekeknek játékról, örömet szerző programokról is gondoskodnak a testvéreink, hogy egy kis felüdülést nyújtsanak a nyomasztó történések közepette. A menekültekkel kapcsolatos szolgálatot Tálas Enikő és férje, Bugyi Krisztián koordinálja.

Gyülekezetünk tábea osztálya továbbra is köszönettel fogadja az erre a célra szánt pénz-, ruha-, játék- és élelmiszer-adományokat. És ezúton is köszönjük a folyamatos, lelkes és áldozatkész szolgálatot a tábea osztálynak és a menekülteket segítő munkába bekapcsolódó testvéreknek, hogy gondoskodnak az ideiglenesen megszálló ukrán testvéreink jólétéről mosolyukkal, kedvességükkel és vendégszeretetükkel. „…Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25:40, HunUj). „Mert éheztem, és ennem adtatok szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok” (Mt 25:35, HunUj).

A szolgálatról egy rövid videó is készült, mely az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=bqutWsj9k_0

 

V. Zs.

Diakónusszentelés a Terézvárosi Gyülekezetben

Ismét örömteli alkalmunk volt 2022. március 12-én, amikor Szigeti Balázs diakónusi szolgálatra történő felszentelésére került sor.

A diakónusok támogató és segítő szolgálatot végeznek gyülekezeteinkben világszerte. Ellen G. White szerint példaadó életük segítségül szolgál egységessé kovácsolni a gyülekezet közösségét. Lelkészünk a felszentelő ima előtt elmondta, hogy gyülekezet hálás Istennek, aki elhelyezte Balázs életében mindazon az ajándékokat és jellembeli tulajdonságokat, amelyek szükségesek ennek a szolgálatnak a betöltéséhez. A felszentelés szertartását még ünnepélyesebbé tette az, hogy Balázs édesapja, Szigeti István testvér is részt vett fia felszentelésében.

Az ima után elhangzott az ároni áldás a Terézvárosi énekkar vezetésével, melyhez több gyülekezeti tag is csatlakozott a teremben. Így közösen kívánhattuk Balázs és családja életére Isten áldását a megzenésített, ihletett Ige szavaival: „Áldjon meg téged, áldjon az Úr, Őrizzen téged, őrizzen Ő!/Orcájat mennyekből fordítsa le rád Atyám!/Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad!/Adjon békességet!”

 

V. Zs.

Bach Mindenkinek Fesztivál 2022 – Koncert a Terézvárosi Gyülekezetben

Március utolsó szombat délutánján került megrendezésre gyülekezetünkben a Bach Mindenkinek Fesztivál 2022 egyik koncertje. A programsorozat 8. alkalma volt ez, azonban előtte már a Terézvárosi Gyülekezet énekkara bekapcsolódott a budai Vár egyik szabadtéri koráléneklésébe.

A 26-ai szombaton gyülekezetünkben is felcsendülhettek ezen korálrészletek dallamai. Vezényelt: Tajti Enikő és Kormos Gábor. Az estét igazán különlegessé tette Novák Zita hegedűművész, a Magyar Állami Operaház zenekarának elsőhegedűse, Áchim Kovács Anikó hegedűművész és Tóka Szabolcs orgonaművész előadásai.

A zeneművek között dr. Szabó János Bach és a kereszténység kapcsolatáról beszélt néhány percben a jelenlévők számára. „…intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala” (Kol 3:16–17, HunUj) – hangzott el zárásként.

Hálásak vagyunk, hogy a tavasz beköszöntével ilyen színvonalas és felemelő alkalmon vehettünk részt.

A koncert az alábbi linken tekinthető meg: https://youtu.be/GYJiSjFDs0o

 

V. Zs.

Marcell, az új kiskatona

Gyermekbemutatás a Terézvárosi Gyülekezetben

Hálával a szívünkben nyugtázhatjuk, hogy gyülekezetünk nemcsak megkeresztelt testvérekkel, hanem babák születésével is egyre gyarapszik. Kormosné dr. Döbrei Zsuzsanna és férje, Gábor nem is olyan rég, még Adélkával a karjukban álltak a gyülekezet előtt, azonban most Marcellel is bővült a család.

A gyermekbemutatás múltjától indulva, hirtelen a jelenbe csöppentünk, amikor dr. Szabó János testvér a szülőknek az alábbi kérdéseket tette fel: 1) Elismeritek-e, hogy kisgyermeketek Isten ajándéka, és készek vagytok-e szívből hálát adni érte? 2) Odaszentelitek-e ma ezt a kisgyermeket az Úrnak? 3) Készek vagytok-e mint szülők arra, hogy minden eszközt felhasználtok annak érdekében, hogy megismertessétek gyermekeitekkel Jézus szeretetét?

A kérdések a jelenlévő szülők szívéhez is szóltak és mindannyiunkat megerősítettek feladatunkban, amit a felolvasott mózesi ige tovább mélyített és erősített bennünk: „Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Móz 6:4–7, RUF)

Lelkészünk imáját követően az énekkar és hozzájuk kapcsolódva sok jelenlévő testvér, együtt énekelte el az ároni áldást.

Az alkalmat a férfi kvartett, Kormos Tivadar gitár- és énekszólója, majd pedig Döbrei Gáborné Zita verse tette igazán meghitté.

Mivel a Marcell név – a történelmi feljegyzések szerint – sok római katona keresztneve volt, lelkészünk jókívánsága az volt a kis Marcell felé, hogy nevéhez méltón ő is legyen Krisztus jó és hűséges katonája.

V. Zs

Adventi koncert és segítségnyújtás a rászorulóknak

A Terézvárosi Adventista Gyülekezet énekkarának egy része és önkéntes szolgálattevők karácsonyi koncerttel és hasznos ajándékokkal látogatták meg a 6. kerületi hajléktalan családok átmeneti otthonának lakóit 2021. december 22-én.

Az Ige adventi üzenetét Bodnár János lelkész tolmácsolta. Az ADRA Adventista Szeretetszolgálat képviseletében Bodnár Zsóka névre szóló ajándékokat készített a lakóknak, és történetet mondott a gyermekeknek. Molnár Imre verset mondott, Szentes Klára egy zsoltárt olvasott.

Végh József és Klepács Csilla a kamaszoknak készített ajándékcsomagokat. A családapák ajándékairól Molnár Imre és Vízvári Aladár gondoskodott.

Az otthon családjainak támogatására céladomány is érkezett Novák Zita és Áchim Kovács Anikó hegedűművészektől, amit a  gyülekezetünk kiegészített. Az otthon szükségleteit felkutatva, négy darab porszívót vásároltunk az adományból, amit a takarításhoz és a gyermekek orrszívásához kétfunkciósan is tudnak használni a családok és a gondozók.

Az adventi örömhírt dallamok szárnyán – Molnár Aranka, Szigeti Gabriella, Karsai Ildikó, Chelcea Dorin Emilian, Nagy Péter és Tajti Enikő tolmácsolták a hallgatóknak.

Megtapasztalhattuk Isten áldását és érezhettük, közvetíthettük a karácsony valódi üzenetét.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön jóakarat az embereknek!

TE

„Egyik szemünk sír, a másik nevet” – Jótékonysági koncert a Székely Bertalan utcai gyülekezetben

Ezzel a mondattal kezdte Tajti Enikő, a Székely Bertalan utcai gyülekezet zenei osztályának vezetője a szombat délutáni jótékonysági koncert bevezető gondolatait. A szombati alkalmat Boros István, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszögön élő családjának megsegítésére tartottuk a gyülekezetben. Testvérünk novemberben COVID-fertőzésben hunyt el, és három gyermek maradt utána árván, köztük egy súlyos fogyatékkal élő leánygyermek.

Az elmúlt közel két esztendőben sok veszteség érte nemcsak hazánkban, hanem szerte a világban a családokat, közösségeket. Így mindenhol egyre jobban felértékelődik az egészség fontossága, továbbá a gyakorlati, együtt érző és tevékeny szeretet.

A családfő, édesapa nélkül maradó családot Bodnár János nyugdíjas lelkészünk mutatta be a jelenlévőknek. A család számára is vigasztalást jelentő igét a Jelenések könyvéből választotta: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva…” (Jel 14:13). Lelkész testvérünk bátorított bennünket a bajban lévők megsegítésére, felhívta figyelmünket az egymás iránti odafigyelés, támogatás fontosságára és az elesettek, özvegyek, árvák iránti együttérzésünk kimutatására, mert egyre nagyobb szükségünk van ezek megtapasztalására, továbbadására.

A délutáni alkalom J. S. Bach, szívünket megnyugtató muzsikájával (C-moll kettősversenyével) kezdődött Áchim Kovács Anikó és Novák Zita hegedűművészek előadásában.

Ezután József Attila: Tél című versét hallhattuk Vízvári Aladár testvérünk tolmácsolásában, majd Tóka Szabolcs orgonaművész szólójától csendesedhettünk el ismét. Még a jelenlévő gyermekek is a szokásosnál csendesebbek, nyugodtabbak voltak, talán a csodálatos zenének köszönhetően.

Ezután gyülekezetünk lelkésze, dr. Szabó János néhány perces igeszolgálata következett. János evangéliumának első fejezetéből arra a megdöbbentő igazságra fordította a figyelmünket, miszerint „Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” Lelkész testvérünk azt üzente a gyászoló családnak és mindannyiunknak, hogy Isten velünk van. Elkötelezte magát mellettünk, osztozik az életünkben, ott van megpróbáltatásainkban, és velünk együtt szenved. Ilyen fájdalmas helyzetben nehéz érezni Isten segítségét, jelenlétét, de Ő itt van velünk. Jézus a velünk élő Isten. Nem arra vagyunk elhívva, hogy legyőzzük a sötétséget, hanem arra, hogy világossággá legyünk! Mert maga Isten lesz velünk, és végül letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé gyász. Ez adjon vigaszt a gyászoló családnak, és nekünk is! – fejezte be igehirdetése bátorító gondolatait lelkészünk.

A koncert Vivaldi Négy évszak művének Tél tételével folytatódott, az évszakhoz illően. A csodálatos zene tovább mélyítette, erősítette bennünk az igei gondolatokat.

Hála adakozó kedvű testvéreinknek, a fellépő művészeknek és a bennünket erre megszólító Istennek, összesen 336 500 Ft összegű adomány gyűlt össze,  ezt az összeget a művészek kiegészítették 60 000 Ft-tal így 396 500 Ft-ot utalt el gyülekezetünk a Boros családnak. A szép délután Pellegrini: Ó jöjj le Messiásunk c. kórusművének eléneklésével és áldásmondással zárult. Mi is a kórusmű záró soraival köszönünk el: Jövel, jövel, jövel!

A programot követően ismét kaptunk egy jó hírt, miszerint újabb 300 000 Ft adomány érkezett. Aki szeretné még támogatni a családot, megteheti az alábbi számlaszámon, a közleménybe írják be: „Vivaldi – Tél koncert”; számlaszám: OTP 11773456-07559299; Boros Rebeka Judit

 

Tyentés László

Presbiterszentelés és gyermekbemutatás

Hónapokkal ezelőtt, egy fiatal házaspár kereste fel gyülekezetünk lelkészét, dr. Szabó Jánost egy imakéréssel. Gabriella és Arnold gyermekáldásra vártak. A sok-sok ima végül meghallgatásra talált és megajándékozta a mennyei Atya őket egy gyönyörű, egészséges kislánnyal, akit december 18-án az Úr és a gyülekezet elé hoztak.

Ezen a kedves, ünnepélyes alkalmon Sági Réka Gabriella és szülei életére kértünk közösen áldást dr. Szabó János lelkésztestvérünk vezetésével.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek és az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127:3) – az imádság, az útravaló, kedves gondolatok, a jókívánságok után a gyülekezet énekkara a jól ismert, szép dallamú, Ároni áldást énekelte el a Sági családnak.

Kívánjuk mindannyian, hogy kísérje áldás Réka és szülei életét, Isten óvja, egyengesse  földi életútjukat, hogy majd hamarosan a mennyei, örök hazában is együtt lehessünk.

Ezen a szombaton egy másik különleges eseménynek is részesei lehettünk. Gyülekezetünkből 3 testvér kapott presbiteri megbízatást: Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán és Tyentés László testvéreink. Felszentelésük ünnepélyes alkalmát 3 lelkipásztor igeszolgálata tette emlékezetessé.

Heli Otamo-Csizmadia lelkésznő a vezetés, a vezetői szerep bibliai mibenlétéről szólt, majd dr. Szabó János lelkésztestvér 1Thessz 5:12–15 alapján bocsátotta útjukra az új presbitereket, kiemelve a gyülekezet szerepét is. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket,  és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.”

A felelősségteljes elöljárói szolgálat felszentelő imáját dr. Szabó János mondta el, ahol testvéreink feleségei és gyermekei is az Úr és a gyülekezet előtt térdeltek, majd pedig a 3 férfi testvér megbízatásának igéje hangzott el: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, melyet Jézus Krisztus a tulajdon vérén szerzett” (ApCsel 20:28).

Az ünnepélyes alkalmon a presbitertársak is köszöntötték igei gondolataikkal a három testvért, majd a frissen felszentelt testvérek is szót kaptak. Zárásul Bodnár János lelkésztestvér szolgálata hangzott el, melyben felhívta a felszentelt presbiterek figyelmét arra, hogy akkor lesznek a gyülekezet áldására, ha mindig figyelnek a Szentlélek hangjára, és példamutató, hívő életet élnek továbbra is.

A presbiterszentelés az Ároni áldással zárult.

Az igeszolgálatok, köszöntések előtt és után a Terézvárosi Gyülekezet énekkara szolgált.  Több énekkel is készültek és ezekkel még ünnepélyesebbé tették az alkalmat.

A különleges istentiszteleten sok-sok tanács, biztatás, buzdítás hangzott el. Kívánjuk, hogy ezek a szép igei gondolatok és Isten áldása kísérje gyülekezetünk régi és új presbitereinek szolgálatát!

V. Zs.

Ünnep az ünnepben

2021. december 25-én a karácsonyi ünnepély mellett gyermekbemutatás és keresztség is volt a Terézvárosi Gyülekezetben.

Az istentisztelet előtt karácsonyi éneket, kórusművet, zenei szolgálatot hallhattunk, néhány verssel fűszerezve mindezt.

Mária és József egy különleges ajándék részesei lehettek, amikor Jézus megszületett. Kisgyermeküket hamarosan elvitték a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Barbara Bucur (Takács Barbara) és férje, Mario is elhozták kislányukat, Ariana Maria Bucurt, ezen a szombaton gyülekezetünkbe, hogy az Úrnak ajánlják fel őt, és Isten oltalmába helyezzék legféltettebb kincsüket.

„Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az anyaméhben formált: Én, az Úr, alkottam mindent…” (Ézs 44:24/a). Az áldáskérő imát dr. Szabó János lelkész mondta el, majd az Ároni áldás hangzott fel gyülekezetünk énekkarától.

Kívánjuk, hogy Isten óvja, vigyázza Ariana Maria életét, és kísérje áldás őt és szerető családját!

Az igeszolgálat után, a keresztségi alkalom szertartását Szerekován János énekszolgálata nyitotta meg, melyet angol nyelven adott elő, hisz a három, bemerítkező személy közül Troy és szülei, rokonai angol nyelvűek, ezért ezzel a kedves gesztussal tettük még személyesebbé számukra az alkalmat.

A vallástételt követően Zohán Nikolett, Mickle Dóra és férje Mickle Troy keresztségének örömében osztozhattunk. Mindhármójuk felkészítésében, tanításában lelkészünk és felesége, Szabó Tímea vettek részt.

Ezen a szombaton öröm volt a mennyben és a mi gyülekezetünkben is, azonban egy távoli országban is különleges nap volt ez: Troy szülei és rokonsága számára, akik online követhették az eseményt.

Mint gyülekezet, szeretnénk továbbra is támogatni, szeretetünkkel mind jobban és jobban körülvenni fiatal testvéreinket, segítve mielőbbi beilleszkedésüket a közösségbe. Kívánjuk mindhármójuk életére Isten gazdag áldását!

 

V. Zs.

Jótékonysági egyházzenei hangverseny a Terézvárosi Gyülekezetben

„Vivaldi: Négy évszak – Ősz” címmel tartott jótékonysági, egyházzenei hangversenyt a Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete abból a célból, hogy a koncert során összegyűlt adományokkal segítse a kerületi Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgálatát.

Az összegyűlt adományokat Hegedűs Éva fejlesztőpedagógus asszony vette át, aki egyben bemutatta az intézményükben folyó áldozatos munkát, amely a gyermekek nevelésének fontosságát tartja elsődleges feladatának.

A zenekar előadásában felcsendült művek között szerepelt Vivaldi: Négy évszak – Ősz tétele. Áchim Kovács Anikó hegedűművész magas szintű előadása olyan élményt nyújtott, hogy annak elismerése vastapsra ösztönözte a jelenlevő hallgatóságot.

Ez a zenei darab különösen alkalmas – a végtelen és a véges találkozásának metszéspontjában – végiggondolni a teremtést és az évszakokat, amelyek a Szentírásban megtalálhatók. Vivaldi, a mélyen vallásos zeneszerző a 21. század emberére is óriási hatással van a zenéje nyomán.

Tóka Szabolcs orgonaművész különleges tehetségével játszotta el J. S. Bach: G-moll fantázia és fúga darabját.

A program során elhangzottak még szólóénekek. Mészáros Angéla előadásában hallhattuk J. S. Bach: Magnificat: Quia Respexit c. zenei darabot, és Chelcin Dorin gyönyörűen énekelte az „Újra hull a fák levele” kezdetű éneket.

A zenei tételek között költemények hangzottak el, bemutatva, hogy milyen különleges az Isten által teremtett világunk.

A zenekari műveket ismert és kimagasló művészek adták elő, köztük Novák Zita hegedűművész, továbbá Farkas Dávid, Karsai Ildikó és Kaposvári Tamás.

A program összeállítását és megszervezését Tajti Enikő karnagy, a gyülekezet zenei vezetője végezte.

Bodnár János, a gyülekezet támogatólelkésze, az igei gondolatok során hangsúlyozta: „Jézussal találkozni mindig öröm, különösen a zenehallgatás során.”

A Terézvárosi Gyülekezetben immár évtizedek óta hagyománya van a Művészeti Esteknek, mivel a közösség ars poétikája szerint a művészet az Istenhez vezető út egyike.

 

Tokics Mária

Ajándék Istentől

Gyülekezetünk gyerekserege egy újabb ajándékkal gazdagodhatott, Döbrei Sámuel megszületésével. Néhány héttel ezelőtt, Bodnár János lelkésztestvér vezetésével kért áldást a Terézvárosi Gyülekezet Judit és Gábor gyermekére, a kis Sámuelre. Az igei gondolatokban felelevenítésre kerültek Sámuel próféta születésének körülményei, kiemelve édesanyja, Anna különleges fogadalmát, hitét és lemondását kis gyermekéről annak érdekében, hogy megtartsa Istennek tett ígéretét.

A fuvolaszolgálaton túl a rokonság közül ketten is mély gondolatokat ébresztő verssel készültek erre az alkalomra és a gyülekezet kórusszolgálatai is az áldáskérésről és háláról csendültek fel.

Bodnár testvér az imáját követően felemelt kézzel mondta el az ároni áldás jól ismert sorait a családnak: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!” (4Móz 6:24–26).

Az ünnepélyes pillanatokat, lelkésztestvérünk igehirdetése zárta, mely mintegy folytatása volt a gyermekbemutatáson elkezdett gondolatoknak Sámuel próféta életéről.

Mint gyülekezet egésze, hálásak vagyunk az újabb kis csöppségért, akit szülei az Úr és a gyülekezet elé hoztak, és kívánjuk életükre vonatkozóan megvalósulni mindazt a sok szépet és jót, ami ezen a délelőttön elhangzott.

V. Zs.