Bejegyzés

Beszámoló a Tábortűz Adventista Cserkészközösség 2022. évi tevékenységéről

A Tábortűz a vallásos, de egyházakhoz közvetlenül nem kötődő Magyar Cserkészszövetségen belül azoknak a csoportja, akik kifejezetten törekszünk hetednapi adventista identitásunk megélésére és továbbadására cserkészmunkánk során. Fő tevékenységünk a cserkészcsapatokban folyó gyermek- és ifjúsági missziómunka módszertani támogatása, ennek csapatközi összehangolása. Ebből következően az alábbi beszámolóban nem szerepel mindaz a több száz órányi gazdag és sokrétű tevékenység, ami a cserkészcsapatokban, közvetlenül a gyerekekkel folyik a rendszeres, évközi foglalkozások, kirándulások és a nomád nyári tábor keretében.

Közel 1,5 év Covid-szünet után az első negyedévben 2 vezetői hétvégét is tartottunk. Ezek során:

–    18 különpróbát véglegesítettünk.

–    Meghatároztuk a közösségben végzett tevékenységért járó Tábortűz jelvény viselésének feltételeit.

–    Bevezettük a keresztségi kitűző viselését, ami az egyházhoz tartozásunkat hivatott jelezni a cserkészegyenruhán.

–    Megfogalmaztunk egy ajánlást az egyház vezetői felé arról, milyen szempontokat javaslunk figyelembe venni a cserkészcsapatok támogatásáról szóló döntéshozatal során. (Mitől adventista egy cserkészcsapat?)

Júniusban első ízben szerveztünk meg egy, nemcsak vezetőknek szóló hétvégét, amin különféle lelkiségi különpróbák egyes pontjait teljesítettük közösen.

Novemberben a Magyar Cserkészszövetség lelki nevelési munkacsoportja által szervezett hétvégén vettünk részt 3 fővel. A találkozó célja a kapcsolatok építése, tapasztalatcsere és közös célok meghatározása volt. Lehetőséget kaptunk a különpróbáink bemutatására is. Jó volt újfent megtapasztalni a felekezeti és földrajzi határokon átívelő testvéri közösséget és a felénk irányuló nagyrabecsülést.

A Tábortűz FB oldal követőinek száma 11%-kal nőtt, jelenleg 248. Az év során közzétett bejegyzések száma: 36. Az oldalhoz kapcsolódó, a csapatainkban folyó munkát is bemutató Adventista cserkészek és barátaik FB csoport létszáma is 11%-kal nőtt, 209 tagú. Az év során közzétett bejegyzések száma: 100.

A bejegyzések közül külön említésre méltó a húsvét napjaiban mindkét felületen hagyományosan közzétett sorozat, amely az evangéliumok beszámolói szerinti időrendi sorrendben emlékeztetett az akkori eseményekre, elősegítendő az ünnep tudatos megélését.

Éves munkánkat a Transzeurópai Divízió, a Magyar Unió és az ASI támogatta. Köszönet érte!

 

Dr. Hegyi Márton
a Tábortűz elnöke

Cserkésztábor Bujákon

Az idei cserkésztábor 2022. augusztus 15–22. között került megrendezésre Bujákon. Hálásak vagyunk Istennek, hogy közel 110-en gyűltünk össze, fiatalok és régebb óta fiatalok, így mindannyiunknak sok élményben lehetett része. A tábor keretmeséje Jézus élete volt.

Az idei tábor különleges volt, hiszen Adventista Nagytábort tartottunk (ANT), ami azt jelenti, hogy valamennyi adventista cserkészcsapat jelen volt. Ez mindenkinek különleges volt, már csak azért is, mert a koronavírus-járvány kitörése óta először tudtunk ilyen nagy számban cserkészek összegyűlni.

A tábor statisztikában mérhető eredménye: 12 újoncpróba és fogadalomtétel, 12 kósza próba (és kósza fogadalom), 8 db különpróba (3-3 „egerészölyv”, és 1-1 „három sastoll” próba).

Fontos azonban megjegyezni azt a közös eredményt is, hogy lázadásokkal ugyan, de kicsit visszaszorítottuk a római császár és csatlósa, Janus Maximus erejét és hatalmát, amit júdeaiak megadóztatásával és folyamatos félelemben tartásával akartak elérni.

A táborlakók júdeaiak voltak, akik zsinagógába jártak, amihez nyilván jöttek napi szabályok, mint például, hogy minden órában fel kell sírni, vagy sántán szabadott csak járni. A júdeaiak napjai sok munkával és örömmel teltek, így a fárasztó napokat szombaton kipihenhették, és a munka porát is lemoshatták magukról a nagy esőben, ami érkezett.

Hálásak vagyunk minden szervezőnek és résztvevőnek, de elsősorban Istenünknek ezért a felejthetetlen együtt töltött táborért!

Csirkés Borcsa

Cserkész lelkiségi munkacsoportok találkozója

Nagy örömmel számolok be a hétvégéről, amit a Magyar Cserkészszövetség országos lelkiségi munkacsoportja, a Mustármag meghívására töltöttünk együtt a határon innen és túl működő lelki nevelési munkacsoportok tagjaival.

A péntek esti érkezés után ismerkedés és áhítat volt a program.

A szombat gerincét a teremtettségünkből fakadó emberi méltóság témája adta. Ezt jártuk körül meghívott előadók segítségével elméleti képzésen és sok kreatív gyakorlaton keresztül. Délután lehetőséget kaptunk a lelkiségi különpróbáink* bemutatására. Vacsora után katolikus testvéreink misén vettek részt, ez idő alatt mi, protestánsok egy református lelkész cserkésztestvérünk vezetésével nyitottuk meg az Igét. Ezt kerekasztal beszélgetés követte a hitéleti nevelés cserkészetben betöltött szerepéről, jelentőségéről. A napot vidám tábortűzzel zártuk.

Vasárnap reggel a kiégés megelőzése volt a témánk. A délelőtt a jó gyakorlatok megosztása, erősségeink meghatározása és a stratégiai tervezés jegyében telt.

Nagy öröm és hála van bennünk, amiért ismét megtapasztalhattuk azt a befogadó, egymást nagyra értékelő, támogató közeget, amit a Magyar Cserkészszövetség és a határon túli magyar cserkésszövetségekkel közös szervezet, a Fórum jelent számunkra. Hálát adunk Istennek azért is, hogy nem csak kapunk ettől a közösségtől, hanem mi is tudunk értéket nyújtani benne a többiek számára. Külön öröm, hogy ebben magunk mögött tudhatjuk egyházunk magas szintű támogatását is: a lelkiségi különpróbáink létrehozásához a Transzeurópai Divíziótól kapott támogatásnak pl. kifejezetten feltétele volt, hogy a kidolgozott módszertani anyagainkat megosszuk más felekezetű cserkésztestvéreinkkel.

Köszönjük a Mustármagnak a hétvége megszervezését és színvonalas lebonyolítását. Kérjük Isten gazdag áldását további munkájukra!

Hegyi Marci
a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke

www.tabortuz.hu

* A különpróbák a cserkész próbarendszer szabadon választható elemei, amelyek jutalmazzák, ha egy fiatal elmélyed egy adott érdeklődési körben. Az adventista cserkészek már több tucat témát dolgoztak föl a lelkiség területén e célból az adventista identitás, a bibliaismeret és a lelkiség és misszió témakörökben. Ezzel a kezdeményezésükkel úttörőnek számítanak a vallásos értékrendű, vegyes felekezeti hátterű Magyar Cserkésszövetségen belül.

Adventista cserkészvezetői hétvége

 

A Tábortűz, a Magyar Cserkészszövetség adventista lelki közössége, idei első vezetői hétvégéjét Lakitelek-Tőserdőn tartotta.

Szombaton a cserkészet alapítója, Robert Baden-Powell lelkiségét tanulmányoztuk a műveiből vett idézetek segítségével. Sokunknak új felismerés volt, hogy ennek a rendkívül gyakorlatias élménypedagógiának a megalkotója milyen sokat foglalkozott a mozgalom vallásos alapjaival, amelynek középpontjába a teremtett világ megismerését és embertársaink szolgálatát állította.

Este a Cserkészszövetség vadonlakó szakágának vezetője adott betekintést az általa vezetett szervezet fejlődésébe, és igyekezett tanácsokkal szolgálni tervünkhöz, miszerint mi is hasonló működési modellt szeretnénk követni a jövőben.

Vasárnap ennek jegyében folytattuk a lelkiségi különpróbák rendszerének kialakítását. A különpróbák a cserkészet nevelési programjának azon elemei, amelyekkel arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy elmélyüljenek azokban a témákban, amelyek az átlagosnál jobban érdeklik őket. Ezek jellemzően gyakorlati jellegűek, ezért látjuk fontosnak, hogy kiegészítsük a választékot olyanokkal, amelyek a lelki élet különböző területein való elmélyülést segítik, különös tekintettel a szentírásismeretre, a missziós lelkületre és az adventista identitás erősítésére.

Végezetül Ócsai Tamás unióelnökünkkel, a magyar adventista cserkészet egyik alapítójával beszélgettünk az egyház és a cserkészet kapcsolatáról és annak fejlesztési lehetőségeiről.

A hétvégét az ASI és az unió Ifjúsági Osztálya támogatta. Köszönet érte!

 

H. M.

Cserkészprogramok Kecskeméten

Szeptember óta sok minden történt, de ami kezd állandósulni az a bizonytalanság. A programok tervezésénél még nem tudjuk, vajon mi az, ami valóban megvalósulhat, és ha igen, nem tudjuk, milyen módon. Mintha csak Isten azt szeretné nekünk megtanítani, hogy a bizonytalanságban is van állandóság, van egy biztos pont, és ez Ő maga. Az Istenbe vetett hitünket és a rá hagyatkozást most különös módon gyakorolhatjuk.

Augusztusban minden hónapra terveztünk egy nagyobb cserkészprogramot, amit vagy így, vagy úgy, eddig hála az Úrnak sikerült megvalósítani. Októberre csapattúrát szerveztünk a Budai-hegységbe. 11 autóval 58-an érkeztünk a szépséges hegyek közé. Közös játék után őrsönként indultunk 7-felé, hogy a korosztályoknak megfelelő túraútvonalat teljesíthesse mindenki.

Novemberben cserkészszombatot tartottunk a gyülekezetben, éppen azon az utolsó szombaton, amikor még a gyülekezetek ajtaja nem volt bezárva. Ez is felért egy kisebb csodával. A közös, interaktív cserkészistentisztelet után a szép idő lehetővé tette, hogy a délutáni programokat a szabadban folytassuk. Bibliai rejtvény, térképes akadálypálya, kézműves feladatok, majd az elkészült szép bibliaszöveges könyvjelzők elajándékozása volt a program, és estére még egy társasjátékozós, pingpong-bajnokságos rész is megvalósulhatott. Ajándék volt az együtt töltött idő minden perce.

Decemberre már előre tudható volt, bármit szervezünk, az csak online valósulhat meg. A Cserkész Mikulás Puttonya segélyprogram keretében most egy roma tanoda 35 diákjának a megajándékozását tűztük ki célul. Terv szerint esténként 1-1 őrs 1-1 kisebb csoporttal vett volna részt egy online „cserkész programon”, és a kis cipősdoboz ajándékokat is ott kapták volna meg, de végül a helyzet úgy hozta, hogy még online találkozásra sem volt lehetőség. 1-1 fényképet kaptunk a gyerekekről amint boldogan nyitogatják a cserkészek által személyesen készített, névre szóló csomagocskákat. Nem vagyunk elégedetlenek, ezért is hálásak voltunk. Egy picit talán így is átélhették a cserkészeink, hogy jó adni, és örömet szerezni.

Hálásak vagyunk, hogy a nehéz helyzet ellenére éreztük Isten támogatását, hogy nem kellett minden programunkról lemondani, és köszönjük az új utakat, lehetőségeket, ötleteket. Isten neve legyen áldott!

 

Ambrus Gyöngyi
(1844. cspk)

Kecskeméti cserkészesemények

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megöregszik is, el nem távozik attól (lásd Péld 22:6) – zakatol a fülünkben, amikor a gyerekeinkre gondolunk, …az ő útjuk szerint… Biztosan rengeteg jó módszer létezik a gyerekek tanítására, hozzám mégis az egyik különösen közel áll. A cserkészet.

A cserkészet célja többek között a fiatalok lelki, szellemi, fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Isten, a természet és egymás szeretetére nevel, közösséget ad, és egy olyan helyszín, ahol a gyerekek társaikkal együtt megélhetik a hitüket, megtanulnak felelősséget vállalni, elköteleződni és támogatni egymást. Mindezt örömteli, vidám és kihívásokkal teli környezetben. Ezek a pozitívumok lebegtek a szemünk előtt, amikor elhatároztuk, hogy cserkészcsapatot alapítunk.

Hálásak vagyunk, hogy ez megvalósulhatott és 2020. március 4-én immár hivatalosan is csapattá alakultunk. 1844. számú Joseph Bates kapitány Cserkészcsapat lettünk. Persze, ahol jó dolgok történnek, ott minden bizonnyal a nehézségek is megjelennek, pár héttel később, megérkezett hozzánk is a mindent próbára tevő karantén. A rendszeres foglalkozások elmaradoztak, még a nyári tábor is valami elérhetetlen, szépséges álomnak tűnt, így a lelkesedésünk is alább hagyott. Egy darabig. Mert, ha nem aludhatunk ott, akkor éjszakára hazamegyünk. Ha nem mehetünk messzire a hegyek közé táborozni, akkor a közelben maradunk, a homokbuckák között. Ha nem főzhetünk, akkor megrendeljük. Azt hiszem, az újratervezésben is egyre inkább otthon kell lennünk.

A tábor persze jól sikerült, hála az Úrnak. 38 fővel, Helvécián a saját erdőnkben sikerült egy kis színt vinni a fásult és kimerítő karanténos időszak utánra. Mindannyiunknak különösen és újult erővel hatott a közösségi lét, és a kisebb-nagyobb kihívásokat is ügyesen vette mindenki – kivéve a nagyfiúkat. A portyára indulva ugyanis a térképet fordítva tartva nem a kiszemelt kilátóhoz, hanem Kecskemét városkájába jutottak. Sebaj, lényeg a tapasztalat! A táborban egyébként 6 őrs, sok-sok kiscserkész és néhány nagyobb cserkész vett részt. A kerettörténet Trianon 100. évfordulójához kötődött, így mindennap 1-1 magyar történelmi pillanat elevenedett meg a gyerekek szeme előtt. A mindennapjainkat színesítette még a tábori építkezés, áhítat, ének, játék, kézműveskedés, és a mi a legfontosabb, a közösség együttes megélése. Köszönjük az őrsvezetők kitartó és állhatatos munkáját! Reméljük, jövő nyáron újra együtt táborozhatunk!

Közben elkezdődött az új tanév, és most vasárnap (2020.09.13.) a kecskeméti arborétumban megtartottuk az évnyitó alkalmunkat is. A lélek gyümölcse igen finom volt, frappáns bemutatkozó énekek születtek, és még az idő is kimondottan nyári volt. Hálásak vagyunk Istennek a sok-sok gyermekért, a vezetőkért, a lehetőségekért és a lelkesedésért! Reméljük, sokáig ég bennünk még ez a tűz!

 

Ambrus Gyöngyi (csapatparancsnok)

Cserkészálmok

Pár évvel ezelőtt álmodtunk valamit. Azt álmodtuk, hogy amit gyerekként és fiatalként egykor a cserkészetben átéltünk, azt a saját gyerekeinknek is meg kell adnunk.

Halljuk, figyeljük a statisztikákat – a fiatalok 50 %-a eltűnik a gyülekezeteinkből; a fiúk különösen veszélyeztetettek, mert leggyakrabban nem tudnak gyökeret ereszteni közöttünk, szinte a cserkészet az egyetlen, ami az érdeklődésüket is felkelti és krisztusi alapelveket is tanít. Mindezek ott motoszkáltak a fejünkben, mígnem elhatározásra jutottunk. Cserkészcsapatot kell alapítanunk Kecskeméten! Persze fogalmunk sem volt, hogyan kell azt csinálni. Egyet azonban tudtunk, Isten nélkül egy lépést sem teszünk, így az esélytelenek nyugalmával vártuk, hogy nyíljanak, azok a bizonyos kapuk. És nyíltak! Csatlakoztunk egy „mentor” csapathoz, akik újból bevezettek minket a cserkészkedés rejtelmeibe, átadták nekünk a tudást, a lelkesedést, mutatták az utat és tanácsoltak. Közben éreztük és láttuk az Úr vezetését. A gyülekezetünkben levő, egykor cserkészkedő fiatal felnőttek vezetésével őrsöket alakítottunk, bevontuk a gyülekezetbe járó gyerekeket és azok barátait, és elkezdtünk cserkészprogramokat szervezni nekik.
2017.november 11-én rajjá alakultunk a mentor csapatunk szárnyai alatt, és 2019 novemberében beadjuk a csapatalapítási kérelmünket a Magyar Cserkészszövetséghez. Jelenleg 31 tagú a rajunk, ebből 29-en már kiscserkész ígéretet vagy cserkészfogadalmat tettek. Négy működő őrsünk van, 5 felnőtt tag, 7 végzett őrsvezető és 1 segédtiszt. A gyerekek 35%-a nem gyülekezetbe járó, de a túrákon, játéknapokon, segélyprogramon, cserkész istentiszteleten, táborban ott vannak közöttünk. Hisszük, hogy értéket tudunk átadni; hisszük, hogy a kisközösségi forma, a játszva tanulás, a természet és Isten szeretetére nevelés mind hozzájárul a céljaink megvalósulásához.

A 2019-es évben is rengeteg olyan program volt, ami erősítette a mi kis közösségünket.  A heti vagy kétheti őrsi foglalkozások mellett részt vettünk áprilisban a Glow-túrán Várgesztesen, májusban Zebegényben egy 3 napos portyán, júliusban Egerbocs mellett egy felejthetetlen nomád cserkésztáborban, és augusztusban néhányan eljutottak közülünk is Angliába, az adventista szervezésű Camporee-re.

Augusztus végén mindig összeülünk és megálmodjuk a következő évet. Ekkor határoztuk el, hogy megtesszük a szükséges lépéseket, hogy önálló csapattá alakulhassunk. Sokat gondolkodtunk a csapatnéven is. Szerettünk volna egy olyan férfi, adventista úttörőt választani, aki példaként állhat előttünk nem csak hitében, de a természet iránti szeretetében is. Így a választás végül egy hajóskapitányra, Joseph Bates-re esett. A november 9-i cserkész istentiszteleten az ő életének főbb eseményeit ismerhettünk meg Árvai Tamás történész-lelkész testvérünk segítségével, sőt a gyerekeknek még az esti meseerdő egyes állomásain is az ő életének jelenetei elevenedtek meg. A raji „születésnapunk” mindig egy kiemelt esemény az éves naptárunkban. Most is egész napos programmal készültünk erre a szombatra. A gyerekek a 11 órás istentisztelet és közös ebéd után térképes bibliai akadálypályán, meseerdőn és közös tábortűzön vehettek részt. Még a csöpögő eső sem szegte kedvünket. A másnapra hirdetett játék, sport és érzékenyítő napot ugyan elmosta az eső, de a következő vasárnap bepótoljuk.

A közösségi alkalmainkat próbáljuk változatosra megalkotni. Október 23-án (mondhatni nyári melegben) a Mátrában túráztunk több mint negyvenen. Összesen 9 autóval érkeztünk Mátrafüredre, ahol őrsönként más-más útvonalat kellett bejárni, életkoruknak megfelelően. A legkisebbeknek 4-5, a kicsit nagyobbaknak 6, míg a legnagyobbaknak és a felnőtt őrsnek 12 km-t kellett teljesíteni megadott idő alatt. Persze közben őrsi feladatokat kellett kreatívan megoldani, többek között egy frappáns versikével kellett visszaérkezniük a találkozópontra. Jólesett utána a pihenés, mindannyian szép emlékekkel tértünk haza.

A decemberi raji kihívás az idősekhez kapcsolódik majd. Tavaly értelmileg akadályozott gyerekeknek próbáltunk örömet okozni énekkel, ajándékcsomaggal, bábbal, idén pedig 1-1 idős testvérünkhöz fogunk ellátogatni szintén ajándékkal, verssel, énekkel. Az egyik fő célunk a szolgálatra nevelés, ezért ebben az évben több „szolgálati” lehetőséget kell őrsönként és egyénileg találniuk a cserkészeknek.

Köszönjük az Úrnak a nyíló kapukat, amiken igyekszünk hittel belépni; köszönjük az őrsvezetők lelkes részvételét; köszönjük a Kecskeméti Gyülekezet szeretetét és támogatását; és bátorítunk mindenkit, hogy aki teheti, alapítson egy cserkészcsapatot. J Megéri! A kezdetektől mostanáig végigkövethetitek a cserkészeink életét a Kecskeméti Kova Cserkészraj Facebook oldalon.

 

Ambrus Gyöngyi (rajvezető)

Cserkésztábor bölcs Salamonnal

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet” (Péld 9:10).

 

Bölcs Salamon élete és története volt a témája három adventista cserkészcsapat közös táborának, amely július 9–15. között került megrendezésre a Gömöri-Hevesi dombságon található Egerbocs község közelében.

A 431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat által szervezett táborhoz csatlakozott a 112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat és az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat, amely így mintegy száznegyven fő részvételével került megrendezésre. Az Egerbocs községtől észak-keleti irányba elterülő dobvidéken találtak otthonra a cserkészek.

A tábor különlegessége volt, hogy néhány újdonság került bevezetésre és kipróbálásra mind a tábor szervezésében, mind a programokban – mondta Kassai Csaba Péter táborparancsnok. Így például számunkra új dolog volt az, hogy most nem korosztályonként, hanem cserkészcsapatonként, illetve rajonként kerültek kialakításra az altáborok. Ennek eredményeként az egy helyről érkező cserkészek a táborban is átélhették a közösségi összetartozás élményét. De újdonság volt még többek között az is, ahogyan megszervezésre került a 14-18 év közötti kósza korosztály számára az életkoruknak megfelelő élményeket adó program, valamint néhányan, akik felkészültek voltak rá, különpróbát tehettek a tábor során.

Cserkésztáborok esetében már megszokott, hogy kerettörténet alakítja a programokat. A résztvevők mintegy háromezer évet mentek vissza az időben. A táborlakók részt vehettek Salamon koronázási ünnepségén, bekukkanthattak a király és Szulamit közötti szerelmi történetbe és annak tanulságaiba. Majd láthatták, hogyan sikerül neki támogatókat találni a jeruzsálemi templom megépítéséhez, és saját maguk is kivehették részüket a szent hely megépítésének folyamatában, később ott lehettek a felszentelési ceremónián is. Hallhatták a király bölcsességeit és figyelhették bölcs döntéseit. Ott lehettek akkor is, amikor Sába királynő személyes látogatás keretében csodálhatta meg a hatalmas birodalom szépségeit és a király isteni bölcsességét.

A kerettörténethez kapcsolódóan nagyon sok feledhetetlen élmény részesei lehettek a tábor lakói: a közös éneklések, esti tábortüzek, méta, csapatjátékok, íjászat, cserkész-fogadalomtétel és nem utolsó sorban az Árvai Pálma és Árvai Tamás lelkészek által átadott délelőtti és szombati lelki üzenetek segítségével.

Köszönetet mondunk a Hetednapi Adventista Egyház szervezeti egységeinek, hogy anyagilag támogatták a táborozókat. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sokat dolgoztak a tábor szervezése és annak megvalósulása érdekében, de különösen azoknak, akik azért fáradoztak, hogy több mint száz éhes gyomor megelégíttessen! Köszönjük Palotás Kristófnak, az egyház ifjúságvezetőjének, hogy meglátogatta táborunkat, valamint Lakatos Péternek, hogy készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a tulajdonában lévő táborhelyet.

kcsp és rsb

 

Cserkészvezetők tanácskoztak Kecskeméten

Február 10-én tartotta ülését a Tábortűz Adventista Cserkészközösség Vezetői Tanácsa. (A Tábortűz képviseli az adventista lelkiséget a sokfelekezetű Magyar Cserkészszövetségen belül.) A tavalyi évről szóló beszámoló és némi szabályzatmódosítás után kevésbé hivatalos témák töltötték ki a nap nagy részét.

Először arról beszélgettünk, hogyan lehetne hasznosítani a világszéles adventista cserkészet módszertanának egyes elemeit annak érdekében, hogy az idehaza folyó cserkészmunka még inkább elősegítse a ránk bízott fiatalok adventista identitásának kialakulását, megerősödését. Elhatároztuk, hogy azonosítjuk a számunkra legkecsegtetőbb elemeket, lefordítjuk ezeket az angol nyelvű módszertani anyagokat, és a következő tanácsülésen finomhangoljuk őket, hogy a hazai viszonyok között életszerűek és a szövetség nevelési programjába illeszthetőek legyenek.

Ezt követően vendégeink, a szövetség lelki nevelési munkacsoportja, a Mustármag tagjai mutatták be tevékenységüket, és érdeklődtek a mi bevált módszereink iránt.

A közös ebéd után arról beszélgettünk, hogyan lehet megőrizni a cserkészcsapatok adventista identitását. Ez azért izgalmas kérdés, mert missziónknak megfelelően egységeinkben – az elenyészőtől a számottevőig változó arányban – nem csak adventista hátterű gyerekekkel foglalkozunk. Ez azt eredményezi, hogy a felnövekvő vezetőnemzedékben olyan fiatalok is vannak, lesznek, akik a cserkészcsapat révén ugyan valamelyest kötődnek egyházunkhoz és az adventista lelkiséghez, de rendszeres hitéletüket más felekezetben gyakorolják. A kérdés jellegéből fakadóan nem juthattunk el egy kizárólagos megoldásra, de abban egyetértettünk, hogy a kulcs, a nevelőmunkát végző felnőtt vezetők megélt adventista hite és az őrsvezetők lelkigondozása.

A nap sok apró öröme közül kiemelkedik, hogy reggel Budapesten 3 testvérünk vette át cserkész-segédtiszti képesítését: Ambrus Gyöngyi (Kecskemét), Rajki János (Székesfehérvár) és Tóth Péter (Gyula), és közülük ketten már siettek is hozzánk. Isten áldását kívánjuk munkájukra!

Köszönjük a Kecskeméti Gyülekezetnek, hogy imaházunkat rendelkezésünkre bocsátották, és köszönjük a szövetségnek az útiköltség-térítést és a finom, vegán ebédet!

 

H. M.

Hangyaboly – cserkészvezetők találkozója

Az adventista cserkészvezetők fóruma, a Hangyaboly 2018. november 30. és december 2. között került megrendezésre a Velencei-tó melletti Dinnyés településen, a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. A program célja, hogy a résztvevő cserkészcsapatok képviselői visszatekintsenek és értékeljék az elmúlt 2017/2018-as cserkészévet, illetve, hogy közös élményeket szerezzenek és szakmai továbbképzésben részesüljenek. A rendezvényen 36 fő cserkészvezető és gyermek vett részt.

 

A rendezvény programja péntek este zászlószertartással kezdődött, majd vacsora után Palotás Kristóf, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója országos ifjúságvezetője tartotta meg előadását, amelynek témáját Máté evangéliuma 22:37–39 versei adták. A szeretet törvényének egy érdekes vetületét tárja elénk ebben a bibliai szakaszban Jézus szava. „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Csak akkor tudunk szeretni másokat, ha tisztában vagyunk azzal, ahogyan Isten szeret bennünket. Az igazi szeretet feltétele a helyes önértékelés. Isten szeretetének az a célja, hogy meggyógyítson minket. Ha átéljük az Ő szeretetét, az segít nekünk értékelni az Ő munkáját az életünkben, így szeretni tudjuk majd embertársainkat is tisztán, őszintén.

A nap teaházzal zárult, amelynek során a résztvevő cserkészeknek egy-egy csésze tea mellett lehetőségük adódott kötetlen beszélgetésekre, eszmecserékre, a kapcsolatok ápolására és azok elmélyítésére.

A szombati program egy képzőművészeti kiállítás megnyitójával indult. A rendezvény előkészítése során arra kértük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal néhány saját kézzel készített, bármilyen jellegű képzőművészeti, illetve kézműves alkotást. A kiállítás célja ösztönzés és ötletek adása, hogy a cserkészek körében végzett tevékenységeink során milyen kézműves foglalkozásokkal lehet színesíteni az évközi programokat.

Délelőtt közös énekléssel folytatódott a program, majd Ráczné Kárpáti Márta előadását hallgathatták meg a résztvevők az emberi kapcsolatok 7 szintjéről. Az előadás azt mutatta be, hogy hogyan fejlődhetnek az emberi kapcsolatok a találkozástól akár a teljes intimitásig. Majd a program további részében a résztvevő cserkészcsapatok képviselői beszámolókat tartottak az elmúlt 2017/2018-as cserkészévben elvégzett munkáról.

A hétvége programját egy játék is izgalmassá tette, amelynek során a kiállításról „eltűnt” egy műalkotás, amelynek a helyére egy silány másolat került a falra. Többek között ennek a „bűnténynek” a felderítésére indultak el a résztvevők a délutáni programra, a „Madárdal-túrára”. Bár tél lévén sok madárdalt sajnos nem hallottunk, de megcsodálhattuk a téli Velencei-tó szépségét. A Madárdal-tanösvény a Velencei-tó és a dinnyési Fertő madár- és növényvilágának, természeti érdekességeinek megismerését teszi lehetővé. Egyedi kialakításának köszönhetően az útvonal több irányból is végigjárható, illetve több helyen meg is szakítható a bejárása. Minden egyes kiindulópontnál nagyméretű általános tájékoztató tábla található, rajta a teljes terület térképével. Tájékoztató táblák szolgálják az ismeretek bővítését, illetve az adott helyszínen lévő természeti képződmények, élőlények és kulturális látnivalók részletes megismerését. Felmehettünk egy tóparti kilátóba is, ahonnan a környék nagyszerű képe tárult elénk.

A sétából visszaérkezve a rendezvény helyszínére további beszámolók hangzottak el az őrsvezető jelöltek 2018. évi Bogáncs Őrsvezetőképző Táborban való részvételéről, valamint a kiképzésben résztvevők ott szerzett tapasztalatairól. Beszámolót hallhattunk a 2018-ban megvalósított – cserkészetet népszerűsítő – gyülekezeti „Roadshow” program tapasztalatairól is, továbbá az ANT 2018 cserkész nagytáborral kapcsolatos online értékelés tanulságairól.

Ezeket követően a 2019-es esztendőre is előretekintettünk, hiszen a következő nyáron Angliában kerül megrendezésre a Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója által szervezett Camporee. Erre Magyarországról is utaznak résztvevők. Mena János a magyarországi kontingens vezetője tartotta meg beszámolóját a szervezés állásáról, valamint tájékoztatást adott a szervezési feladatok lebonyolításának részleteiről.

A napot vidám hangulatú Forrócsoki-party zárta, amelyen a kötetlen beszélgetések, a kapcsolatok ápolása és elmélyítése mellett az elmúlt időszakban tanult cserkészjátékok egymás közötti megosztására is sor került.

Vasárnap a rendezvény programja Tóth Péter cserkész segédtiszt-jelölt izgalmas, érdekes, interaktív előadásával kezdődött, melynek témája a „Nemi szerepek” volt. Az előadás arra kívánt rámutatni, hogy mai társadalmunkban milyen helytelen beidegződések vannak jelen a férfi-nő, férj-feleség kapcsolatban. Érdekfeszítő módon mutatott rá az előadó a témával kapcsolatos anomáliákra, ellentmondásokra.

Néhány perc erejéig szóba kerültek a 2019-es év tervei is, majd közös fotó készítése után cserkészfoglalkozásokon és táborokon játszható három játék került bemutatásra a résztvevők számára. Így megismerhettük az „Amőba” sorversenyt, egy hullahopp karikával játszható körjátékot, valamint gyakorolhattuk, hogy egy csoport bekötött szemű cserkész hogyan tud egy végtelenített madzag segítségével négyzet alakzatba rendeződni. Ez utóbbi játék hatékony kommunikációt és kreativitást igényelt a résztvevőktől.

A hétvége programja kézműves foglalkozással folytatódott. A résztvevők megismerkedhettek négy tevékenységgel: Rácz Fanni bemutatta a vászonra való festés egy technikáját, Ráczné Kárpáti Márta egy használt alapanyagok újrahasznosításával készült tárgy elkészítését mutatta be, Szabó József egy kezdetleges fotókészítési eljárást, a Cianotípiát ismertette a gyakorlatban, valamint Krizsán Nóra a portrérajzolás alapjait adta át az érdeklődőknek.

Legvégül a hétvége „bűnténye” elkövetőinek személyére is fény derült. A nyomozás meghozta eredményét, a „bűnösök” bevallották tettüket, természetesen elnyerték méltó büntetésüket, és az „eltűnt” műalkotás is megkerült.

Tartalmas hétvége volt ez, amely érdekes, változatos és a jövőben a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek és információk sorát nyújtotta a résztvevő cserkészvezetők számára.

A rendezvény a Magyar Cserkészszövetség „Imre Herceg Terv – Közelebb egymáshoz” c. projektjének keretében valósult meg.

Rácz Sándor Béla

cserkész segédtiszt