Hírek

Először hazánkban: Gyülekezeti cserkész szombat

A világegyház minden szeptemberben kijelöl egy szombatot arra, hogy a helyi gyülekezetekhez kötődő cserkészek megmutathassák magukat az imaház falain belül. Ez a gyülekezeti cserkész szombat. Hazánkban eddig nem volt hagyománya, de ez most megváltozott: Hódmezővásárhelyen sor került az elsőre.

„Bár a cserkészet világviszonylatban egyházunk második legtöbb személyt elérő missziója, természetközeli jellegénél fogva jellemzően nem az imaház falain belül, nem a gyülekezeti tagok szeme előtt zajlik. A gyülekezeti cserkész szombat alapgondolata abból fakad, hogy a missziónak ezt az ágát legalább évente egyszer tegyük kézzelfoghatóvá a helyi gyülekezetek számára” – foglalta össze dr. Hegyi Márton, a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke.

Más szombatokhoz képest első pillantásra szembeötlő különbség, hogy az istentiszteletek szolgálattevői valamennyien egyenruhás cserkészek, és a széksorokban is szép számmal látunk ismerősöket cserkészegyenruhában.

A hódmezővásárhelyi alkalmat különlegessé tette, hogy a délelőtti istentisztelet keretében a Magyar Unió cserkészvezetője, Kassai Csaba vezetői megbízatásokat adott át. A most induló őrsök élére 2-2 fiatalt, a három őrsnyire duzzadó Vásárhely környéki csapatrész élére az eddigi őrsöt vezető 2 felnőtt vezetőt nevezte ki. Jelvényeket is adott át, amelyeket a fiatalok a Bibliai olimpián elért országos helyezéseikkel érdemeltek ki.

A délutáni istentisztelet során a gyülekezet tagjai egy totó formájában ismerhettek meg cserkészettel kapcsolatos érdekességeket, majd megnézhették a Hód őrs elmúlt 4 évét bemutató videót.

Az istentisztelet után az új őrsvezetők által előkészített és vezetett változatos program vette kezdetét. Volt benne tájékozódás térkép alapján, városismeret, videokészítés, éneklés, erdei tábortűz… Az alkalmat házi készítésű pizza-vacsora zárta.

 

H. M.

Hálaadó istentisztelet Nyírbogdányban

Ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartottunk 2017. szeptember 30-án Nyírbogdányban. A testvérek – felnőttek és gyermekek – boldog izgatottságban rendezgették a színpompás finomságokat, kertjük terméseit. Zöldség- és gyümölcsfélék, virágok, gyógynövények, méz, lekvár…

A szemet gyönyörködtető és szívet melengető istentiszteletet a testvérek verssel és énekszolgálatokkal színesítették. Szolgálatában a hálaadás igéit Kerékgyártó János lelkész testvér olvasta, helyet adva az Úrral szerzett tapasztalatok megosztásának.

 

K. J.

Nők a Reformációban

„A férfi erőssége az asszony hitében van.” (Lorántffy Zsuzsanna)

 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Női Szolgálatok Osztálya reformációs emléktúrát szervezett 2017. szeptember 30-án és október 1-jén Sátoraljaújhelyen, Göncön és Vizsolyban.

Drs. Kormos Erik, a Sátoraljaújhelyi Gyülekezet lelkésze adott átfogó betekintést a reformáció időszakába, az istentiszteleten.

Szőllősyné Nagy Annamária és Csalami Renáta testvérnők a híres Katharina von Bora (Luther Márton felesége) és Lorántffy Zsuzsanna élettörténetén keresztül mutatták be a reformáció jelentőségét, kiemelve a nők szerepét a misszióban. Mivel a reformáció terjedésének meghatározó férfi alakjai mellett fontos szerepet kaptak a feleségek. A fejedelem- és polgárasszonyok, a reformáció odaadó, hűséges és kitartó terjesztőiként éltek. Bőkezű támogatásukkal segítették a megújulást. A reformáció ügyét felemelve, példás módon fogtak össze a kor neves asszonyai, hogy javaikat, befolyásukat, adottságaikat felhasználva Isten Szava terjedjen Magyarországon is. Így nemes tetteikkel példaként állnak az utókor asszonyai előtt. Méltók arra, hogy emlékezzünk rájuk!

A Sátoraljaújhelyi Gyülekezettől, megköszönve vendégszeretetüket, jelképes ajándékkal búcsúztunk el.

A Női Szolgálatok Osztályának munkacsoportja készített egy figyelemre méltó kártyát (lásd a képen): „Nők a reformációban” felirattal, melyben a betűk egy-egy jellemtulajdonságot emelnek ki a testvérnők számára, hiterősítésként.

Szombat délután meglátogattuk a Károli Gáspár Múzeumot és Biblia Kiállítást Göncön, ahol helytörténeti ismeretekkel gazdagodtunk. Tárlatvezetőnktől hallhattunk a Biblia fordításának körülményeiről, a kor embereinek élettörténetéről.

Ezen a helyen megtekintettük a korabeli asszonyok keze munkáját, akik úrvacsorai terítőket hímeztek, mellyel méltóbbá tették az úrvacsora szentségét.

Megnéztük Károlyi Gáspár szobrát és Szenczi Molnár Albert síremlékét.

A Huszita-Ház, Tájház meglátogatása felidézte a kor lakosságának mindennapi életét, szokásait, iparát és vallásosságát.

Vasárnap Vizsolyban jártunk, az első magyar nyelven megszületett Biblia nyomában.

Láthattuk, és hallhattuk, Isten hogyan gondoskodott arról, hogy a Biblia magyar nyelven, az akkori ember kezébe kerüljön, a nagy Magyarország egész területén.

Megismerkedtünk az egykori nyomdatechnikával, kipróbáltuk a nyomtatást, amely bizony akkor elég nagy fizikai munkát kívánt.

Láttuk a szigorúan őrzött eredeti Bibliát, az ősi templom falai között.

Az emléktúra célja az volt, hogy lássuk, mit tettek a reformáció idején a nők, hogyan szolgáltak férjeik mellett, miként tudtak hűséges segítőtársaikká válni ebben a különleges időszakban. A résztvevőknek új ismeretek sokaságát nyújtotta a program, a reformkorabeli nők élettörténete által. Továbbá nagyobb küldetés- és hivatástudatot, erősebb hitet Istenben, aki őrizte hithű gyermekeit az üldözések alatt. Ugyanakkor közösségi élményt jelentett számunkra, valamint pihenést és kikapcsolódást, hiszen szeretnénk az osztály munkáját ismertebbé tenni. Gyönyörű napsütéses, meleg őszi időben kirándultunk, ami a természet, a környék szépségét és a reformációs túrát emlékezetessé tette.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megvalósult a reformációs emlékhelyek felkeresése, amely örömtelinek és hasznosnak bizonyult!

 

Az Unió Női Szolgálatok Osztályának Munkacsoportja

 

Királylányok és királyfiak kerestetnek!

Országos Szünidei Bibliatábor Balatonlelle – 2017

„Dóri néni, jövőre legyen kéthetes a tábor, az egy hét az olyan rövid!” „Dóri néni, ez a legklasszabb tábor, amiben részt vettem!” Az ilyen és ehhez hasonló mondatok azok, amelyek könnyeket csalnak nekünk, tanítóknak a szemünkbe, és megerősítenek bennünket: érdemes volt ennyi energiát, át nem aludt órát, fáradságot belefektetni a táborba.

Az idén július 3–9. terjedő időszakban a balatonlellei üdülőt kineveztük Susán várának, ahol a mintegy 115 királylányt és királyfit Eszter királyné és a nagy hatalmú Ahasvérus király várta (Gyulai Ági és Béla), aki egy hasonlat segítségével (a hasában vírus van – tehát Ahasvérus) megtanította a gyerekeknek a saját nevét. Természetesen nem hiányozhatott Hámán sem (Mihalec Gábor), akinek a naponkénti ármánykodását a gyerekek is figyelemmel kísérhették. A jó hangulatú Eszter királyné történetét bemutató jelentek után, a délelőtt folyamán a gyerekek 4 csoportba osztottan dolgozták fel a történet tanulságait.

Természetesen nem maradhattak el a gyerekek által kedvelt programok sem: kirándulás Rádpusztára, ahol, mint a korabeli lovagok lovagolhattak, lőhettek íjjal és nem csak a fiúk! Kitartáspróba és erőnlét címén elgyalogoltunk a Márton fagyizóba fagyizni, péntek este pedig hajóról csodáltuk meg a naplementét. A tábor fénypontja a szombati purim ünnep volt. A gyerekek egész héten, a délutáni kreatív foglalkozásokon már előre készültek erre: koronát készítettek, jelmezt szabtak, varrtak maguknak. Szombaton izgatott királylányok és királyfiak töltötték meg az imatermet, és a szokásoknak megfelelően Hámán nevét hallva hangos „Fújj!”, Eszter nevét hallva pedig „Éljen!” kiáltással fejezték ki lelkesedésüket. Jókedvüket vidám, hangos éneklésük is jelezte, Eszter királyné hölgyei pedig (a tanítók) cukorkadobálással fokozták a jó kedvet. (Kedves Szülők! Azért még tudtak ebédelni a gyerekek…) Kiderült az is, hogy miért kellett mindenkinek koronát készítenie: mert mi mindannyian Isten, a király gyermekei vagyunk, tehát királylányok és királyfiak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezt az ünnepélyes istentiszteletet az ebédre szépen feldíszített asztalok, az apró finomságok méltó módon zárták le.

A programok sora ezzel még koránt sem zárult le, hiszen minden délutánra szerveztünk valamilyen vetélkedőt, élőtársast, vízi akadályversenyeket, este pedig Sam és Dave király történeteit (akikről csak az utolsó napon derült ki, hogy Dávid és Salamon) hallgatták nyitott szemmel a gyerekek.

Ezúton is szeretném megköszönni tanító társaimnak (Bozó Erika, Gyulai Béla, Gyulai Ági, dr. Mihalec Gábor, Ráczné Kárpáti Márta, Rajki Ildikó, Vidó Csilla, Jánosiné Vidó Nikoletta), hogy nap, mint nap fáradtságot félretéve, felkészülten, szeretettel foglalkoztak a gyerekekkel!

„És jövőre mi lesz?” – kérdezik sokszor a gyerekek. Jelentem, jövőre Jack S(z)penót kapitány fog várni benneteket kalóztársaival együtt, akik lelkesen kutatnak a „Nagy kincs” után. Szeretettel várunk minden 6–14 éves gyermeket!

 

A krónikás: Dóri néni

 

Városföldi Zenei Napok

2017. augusztus első hetében került megrendezésre a II. Városföldi Zenei Napok. Városföld lakossága idén is nagy szeretettel és támogatással fogadta a vendég zenészeket és családjaikat. Kényelmes szállást adtak és finom ételeket készítettek nekünk.

Napi 5-6 óra kitartó munkával készültünk a 24 zenésszel és 19 énekessel a két koncertünkre. Annak ellenére, hogy éppen kifogtuk a nyár legmelegebb hetét, egy arcon sem lehetett látni elégedetlenkedést. Mindannyian élveztük az aktív próbákat, melyeket a férjem, Szűcs Máté brácsaművész (Berlini Filharmonikus Zenekar) vezetett. Műsorunkon szerepelt Vivaldi 4 évszaka, Mozart brácsaversenye, Mendelssohn oktettje és a Kecskeméti Adventista Női kar énekei zenekari kísérettel.

Az első koncerten a pótszékek sem voltak elegendőek a Városföldi katolikus templomban, de a közel 40 fokos hőség miatt másnap már kevesebben érkeztek a hangversenyre. A hallgatóság ismét nagy örömmel fogadta hívő énekeinket és dr. Szigeti Jenő mély írásait. A reményeink megvalósultak, hiszen a jelenlevők gondolatait sikerült a hétköznapiról a lelki felé terelni.

Zenészeink mind várják a folytatást és reméljük, hogy a falu is ilyen várakozással gondol ránk. Imádkozunk érte, hogy az újonnan megválasztott vezetőség is támogasson majd minket, hogy továbbra is aktív részesei lehessünk Városföld életének.

 

Ambrus Anett

Soproni hírek

2017. szeptember 27-én, ünnepélyes keretek között adta át dr. Simon István alpolgármester a virágos Sopronért Környezetszépítő verseny okleveleit. Gyülekezetünkből Horváth Sándor, az erkély, terasz, balkon kategóriában I. helyezést, Koncz Bálintné pedig lakóközösség kategóriában II. helyezést ért el.

Testvéreink részt vettek a Gyermek és Ifjúsági Központban szeptember 30-án megrendezett Idősek Nemzetközi Kulturális Találkozóján is, ahol dr. Fodor Tamás polgármester külön oklevélben mondott köszönetet Horváth Sándornak az aktív közéleti szerepvállalásáért. Horváth Sándor testvér az ünnepélyen „Keskeny és a Széles út” című saját költeményét szavalta el, mely hallható lesz október 21-én, Bonyhádon, az Istent dicsőítő költők 14. országos találkozóján is.

SZ.

A költemény:

 

Keskeny és a széles út

 

Előttünk az élet előttünk az út

A széles, tágas és a rögös keskeny út

Csak az a kérdés, hogy melyiket választjuk

De az örök életünket el ne játszuk.

 

Hogyha e jelenvaló világ tetszik

Mert minden ami szépnek látszik tehetjük

Örömünket múló boldogságunkat megkapjuk

Csak nem látunk tisztán s magunkat becsapjuk.

 

Mindenben legyen példaképünk drága Jézusunk

Bár sokszor nehéz ez, de ád hozzá erőt, ha Benne bízunk

Teljes hittel rendíthetetlen bizalommal

Akkor nem lesz baj a végső jutalommal.

 

Küzdeni magunkkal és a körülményekkel

A körülvevő sok-sok kísértésekkel

Sátán mint „ordító oroszlán” széjjel jár

És jaj! Ha engedünk neki ostobán.

 

Egy a biztos út a győzelemhez

Szorosan kitartani Jézus mellett

A Szent Igéjében biztos az irány

Jézusban bízni hűen igazán.

 

Külföldi vendégszereplés a KerSongs együttessel

Szeptember 16-án került sor a zempléni KerSongs keresztény együttes első kassai vendégszereplésére.

Ez alkalommal a Sátoraljaújhelyi és Gönci Gyülekezetünk tett eleget kassai testvéreink meghívásának. Tavaly decemberben a szlovák gyülekezet énekegyüttese adott felejthetetlen segélykoncertet a Sárospataki Művelődési Központban. Ezt követte most a KerSongs együttes: mi adtunk segélykoncertet az ADRA szlovákiai szervezetének.

Délelőtt istentiszteletet tartottunk, melyen Kormos Erik hirdette az Igét, és ami a http://kosice.casd.sk/ honlapon magyar–szlovák nyelven hallgatható. A fordítást a gyülekezet lelkésze Olivér Popovic testvér végezte, akinek köszönet a meghívásért és a szolgálatokért.

Délután került sor a kétórás koncertre, melynek keretén belül két rövidebb igehirdetés is elhangzott (10-10 percben) az alkalomhoz és a témához illően. Adományok is szép számban gyűltek, úgy euróban, mint forintban, amely azt jelenti, hogy sikere volt együttesünknek. Az ADRA gyülekezeti vezetője elismerőleg szólt a gyülekezeteinkről, illetve az együttes kimagasló teljesítményéről!

Istennek legyen hála, hogy újabb és újabb ajtókat nyit meg a szolgálat előtt mindazok számára, akik az idők hangjait meghallják és észre is veszik, hogyan kell arra feleletet adni!

-s -k

 

„Egyengessétek útját!”

Gyermekbemutató Újbudán

„…Nap, Hold és a Csillagok,/Ti valamennyien, akik/Az Égen jártok,/Hallgassatok ide!/Új élet lépett/Közibétek!/Egyengessétek útját!”

Juhos Kristóf gyermekbemutatóját, melyet augusztus 19-én tartottunk, lelkészünk, Simon Zsolt vezette. Alapigeként 5Mózes 6:4–7 verseit választotta, és arra hívta fel a figyelmünket, hogy teljes szívből, lélekből és erőből szeressük az Urat. Ezt gyakoroljuk jártunkban-keltünkben, így éljük mindennapi keresztény életünket otthonainkban, példát mutatva ezzel gyermekeinknek.

Azt nem tudhatjuk, hogy mi lesz gyermekeinkkel, de a felelősségünk óriási. Ezért beszéljünk nekik Istenről, és mutassuk is be nekik az élő Istent! Segítsük őket, hogy döntéseikben is Istent válasszák!

Gyermekeink szolgálata, köszöntése még ünnepélyesebbé tette ezt az alkalmat. Elhangzott egy ének Adorjányi  Majától, aki csodálatos hangjával, mosolyával örvendeztetett meg minket. Énekének szövegében benne van mindaz, amit Isten ígért és ad nekünk! „Nem véletlen születtem, Isten teremtett. … /Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva./Te csak bízzál karomban, így szól az Úr./Szeretete igazgat, ellát tanáccsal. …”

Kovács Zsuzsa

Egy csodás nap emlékére…

Felejthetetlen napban volt része a gyömrői gyermekeknek 2017. szeptember 9-én! A Szüret utcai Gyülekezet meghívott bennünket, hogy töltsük együtt a szombatot. Ez amolyan folytatása volt a gyömrői „Szuper szombat” elnevezésű programnak. Gyermekeink izgalommal és kitörő lelkesedéssel készültek erre az alkalomra.

A Gyömrői Gyülekezet egyébként nagy hangsúlyt helyez arra, hogy ifjaink már fiatal korban hozzászokjanak Isten dicsőítéséhez és magasztalásához. Minden szombaton van gyermekfoglalkozás Bátori Ildikó vezetésével és az istentiszteleten gyermektörténet Marton Ödön tolmácsolásában. Így csodálatos módon gyermekeink megszeretik a közösségi alkalmakat és az Úr dicséretét.

A különböző szolgálatok után Gyetvai Gellért vezetésével a „Noé bárkája” interaktív előadást tekinthettük meg sok-sok játékkal, énekkel. Gyermekeink tátott szájjal figyelték a jeleneteket és aktívan részt vettek a megmozdulásokban. Csodálatos délelőttöt töltöttünk együtt, majd utána következett a bőséges, finom ebéd. Délután pedig kimentünk a közeli Feneketlen-tóhoz, ahol még jobban erősödhetett a kapcsolatunk egymással. Ezúton is szeretnénk megköszönni a gyülekezet gyermekiskolájának, személy szerint Kovács Zsuzsának a meghívást!

E gyönyörű szombat után mit is kívánhatnánk magunknak, mint hogy várjuk a folytatást!

 

(sTiv)

Tanévnyitó Újbudán

„A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.” (Zsoltárok 46:8)

 

Ismét el telt egy év! Istennek hála gyermekeink  növekednek, gyarapítva gyermekiskolánkat és gyülekezeti közösségünket. Tanévnyitó istentiszteletünk alkalmával, melyet szeptember 2-án tartottunk, köszönthettünk kis elsősöket, középiskolásokat, sőt egyetemistát is. Simon Zsolt lelkészünk imában kérte az Úr vezetését, áldását gyermekeinkre.

Különleges és új alkalomban is volt részünk, mert érkezett két fiúgyermek gyermekiskolánkba, akiket szintén Bibliával köszöntöttünk.

Megható alkalom az új kisiskolások szolgálata, de az elmúlt évben kezdett iskolások is verssel, énekkel örvendeztettek meg.

A mai borzalmaktól, tragédiáktól szenvedő világunkban nagy kegyelem Isten imáinkra adott válaszaként megtapasztalni, hogy megtartja gyermekeinket, láthatjuk és hallhatjuk őket, itt vannak közöttünk épen, egészségben! Hála és köszönet járja át a szívünket érte, Urunk!

Kisérje Isten áldása gyermekeinket ebben a tanévben is!

 

Kovács Zsuzsa