Hetednapi Adventista válasz az azonos neműek életközösségére – a keresztény házasság megerősítése

Az elmúlt néhány évtizedben a Hetednapi Adventista Egyház úgy gondolta, szükséges, hogy különböző eszközökkel világosan kifejezze álláspontját a házassággal, családdal és emberi szexualitással kapcsolatban. Ezek számos olyan kérdésnek a lényegét jelentik, melyekkel a társadalomnak szembe kell néznie. Ezeket a kérdéseket, melyeket évszázadokon keresztül a keresztény erkölcs alapjának tartottak a házassággal kapcsolatban, egyre jobban megkérdőjeleznek, nem csak a szekuláris társadalomban, hanem maguk az egyházak is.

A házasság és család intézménye támadásnak van kitéve, növekvő centrifugális erővel néz szembe, amely szétszakítja azt. Egyre növekszik azon nemzetek száma, amelyek nem csak vitatkoznak az azonos neműek életközösségéről, hanem már néhány törvény is született erről, így már világszéles üggyé vált. A nyilvános vita erős érzelmeket szült. Mindezek fényében a Hetednapi Adventista Egyház világosan újra megfogalmazza álláspontját.

Újra megerősítjük minden tétovázás nélkül a régóta fennálló álláspontunkat, amelyek kifejezést nyertek az egyház alapvető hitelveiben: „A házasságot Isten az Édenben alapította és Jézus megerősítette, hogy az egy élethosszig tartó szereteten alapuló közösség legyen egy férfi és egy nő között.” (Hetednapi Adventista hitelv: A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelveinek magyarázata, 23. hitelv a Házasságról és családról.) Habár „a bűn megrontotta Isten elképzelését a házasságra és a családra vonatkozóan,” „a családi kötelék a legerősebb, a leginkább érzékeny és legszentebb minden emberi kapcsolat közül,” és így „a családoknak szükségük van arra, hogy megtapasztalják a megújulást és reformációt a kapcsolataikban” (Nyilvános állásfoglalás, A család megerősítése, kiadva: 1990. július 5., a Generál konferencia Ülésén Indianapolis, Indiana.). Isten alapította a „házasságot, amely egy szerződésen alapuló fizikai, érzelmi és lelki szövetség két nem között (férfi és nő), amelyet a Szentírás ‘egy test’-ként fogalmaz meg.” „A férfi és nő közötti monogám életközösség… az egyetlen erkölcsileg megfelelő helye a nemi élet vagy bizalmas szexualitás kifejezésének.” „Bármi, ami lealacsonyítja ezt az emelkedett látásmódot, az lealacsonyítja a mennyei eszményképet. (Állásfoglalás, melyet a Generál Konferencia Operatív Bizottsága fogadott el, 1996. április 23-án.).

A homoszexualitás a zavar és megtörtség kifejeződése az emberi hajlamokban és kapcsolatokban, amelyet a bűn világunkba való belépése okozott. Miközben mindenki alá van rendelve az elbukott emberi természetnek, „ugyanakkor azt is hisszük, hogy Isten kegyelme és a hitbeli közösség támogatása által az egyén összhangban élhet Isten Igéjének alapelveivel” (Hetednapi Adventista álláspont a homoszexualitásról, 2012).

Úgy tartjuk, hogy Isten szeret minden embert, függetlenül szexuális orientáltságától. Nem nézhetjük el, hogy bármely csoportot megvetésnek és gúny tárgyának, pláne erőszaknak kitegyenek. Mégis Isten igéje, amely időn és kultúrán átível, nem engedi meg a homoszexuális életvitelt. A Biblia szembenállása az azonos neműek életközösségével / házasságával Isten házasságot teremtő tervéből (1Mózes 1:26-28; 2:20-24), valamint az isteni törvénykezésből ered (3Mózes 18:22; 20:13; 1Korinthus 6:9-11), továbbá abban, hogy Jézus nyíltan megerősíti a maradandó monogám és heteroszexuális házassági közösséget (Máté 19:4-6).

Ezt a dokumentumot a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Végrehajtó Bizottsága fogadta el 2012. október 17-én