Bejegyzés

Naptár 2017

Megjelent a 2017-es Naptár, amely az üde, szép táj- és virágfotók mellett a „Reggeli dicséretek” igehelyeit tartalmazza.

Sok telefont és írásos kérelmet szerettünk volna tejesíteni azzal, hogy az aktuális névnapok is megtalálhatók falinaptárunkban. Ajánljuk testvéreinknek és ajándékozásra.

A Naptár 2017 ára: 900 Ft

Advent Kiadó

Dr. Gallusz László: Jézus hét reformációs üzenete a Jelenések könyvében

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek Gallusz László legújabb kötetét, amely a Jelenések könyve 2-3 fejezetét dolgozza fel.

A megközelítés eltér kissé a szokásos magyarázatoktól, mert szeretné rányitni a szemünket arra, hogy mennyi rejtett igazságtartalma van még ennek a két fejezetnek, azokon túl, amelyeket már hallottunk és amelyeket magyaráztunk eddig. Valóban érdekes felfedezés, hogy ezt a szakaszt nem csupán „belső használatra” olvashatjuk nagy haszonnal, hanem minden időkön és korszakon átívelő üzenetei miatt missziós könyvként is terjeszthetjük, mert senkinek a vallási meggyőződését nem sérti, ellenben a valódi reformációra irányítja a figyelmet.

A kötetet gazdagon díszítik az egykori városok feltárt térségeiről készített mai fotók.

A könyv ára: 950 Ft

Advent Kiadó

Hírek az Advent Kiadóból

Szeretettel tájékoztatjuk kedves testvéreinket, hogy még a nyár elején megjelenik Haynes: Isten küldött egy embert c. könyve. Másfél évtizede már, hogy megért egymás után több kiadást, de a gyülekezetek érdeklődésére való tekintettel ismét megjelenik. 

Azóta felserdült egy generáció, és a nagyszerű kötet bizonyára ismét nagy érdeklődést fog kiváltani. Bár elsősorban az ifjúságnak szól, minden korosztály számára van mondanivalója. József élete elbeszéléséhez fogható szépségű történet nincs több az emberi világban. A Szentírás nem hallgatja el, milyen hibákat követett el Jákób, az apa – látva ezt a kivételes képességű és többi fiához mérten kivételesen mély hitű fiát – József nevelésénél. Kibontakozik az összes, legfontosabb szereplő: Jákób, Rúben, Benjámin, Júda, valamint az egyiptomi évek előkelőségeinek jelleme. Megláthatjuk, hogy József tisztasága, elvhűsége magasan az összes többi szereplő fölé tornyosul. Az Egyiptom segítségét kereső, korosodó testvéreivel való második találkozásáról pedig a szerző ezt mondja: „méltán sorolhatjuk a történelem legcsodálatosabb jelenetei közé.”

A kötetet Bánfiné Roóz Magda fordította. A szöveget a kiadó újragondozta, és a bibliai idézeteknél figyelembe vettük a jobb érthetőséget és olvashatóságot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani annak a testvérünknek, aki szívügyének tekintette a könyv ismételt megjelentetését, de nemcsak szorgalmazta, hanem anyagilag lehetővé is tette, hogy a kiadvány megjelenhessen.

A könyv ára 970 Ft lesz.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

White-idézetek a II. negyedévei szombatiskolai leckéhez

White idézetek Máté evangéliumáhozSzeretettel ajánljuk testvéreinknek ezt a kis könyvet, amely E. G. White gondolatait tartalmazza, és amelyet a II. negyedévi szombatiskolai leckéhez nagyon jól alkalmazhatunk. 

Mit írt E. G. White egy-egy kérdéssel kapcsolatban? Milyen tanácsai, meglátásai vannak? A kis kötet azért értékes, mert nemcsak az aktuális, abban a negyedévben tanulmányozandó bibliai gondolatokat egészíti ki, hanem különálló könyvként is használható az adott témában: Máté evangéliuma.

Az előző két könyvecskéből is, amelyek az előző negyedévi leckékhez csatlakoztak, még lehet néhány példányt kapni.

A könyv ára: 500 Ft. (A korábbi leckékhez kapcsolódó kötetekhez most csökkentett áron, 300 Ft-ért lehet hozzájutni.)

Advent Kiadó